Mer ljus och värme till Nattjouren

Genom samarbetet med Stockholm Stad och kampanjen ”Stockholm värmer” ger Fortum 25 kronor per SMS-gåva som Nattjouren får in i årets insamlingskampanj.

Fortum har ett långsiktigt samarbete med Stockholm Stad i projekt som bidrar till att göra staden varmare, ljusare och trevligare att bo och vistas i. Genom kampanjen Stockholm Värmer och #stockholmsjul bidrar Fortum till Nattjourens arbete med 25 kronor per SMS-gåva.

Nattjouren är en av många aktiviteter som drivs genom Stockholms Stadsmission och är huvudtemat i årets insamlingskampanj för de som lever i hemlöshet. Nattjouren åker ut på stadens gator och ger stöd åt människor som lever i hemlöshet, lyssnar, ger råd och skjutsar till värme och gemenskap. Under kvällar och nätter söker Nattjouren upp dem som lever i hemlöshet och inte har någonstans att ta vägen. Om det finns möjlighet skjutsar de den som behöver till akutboende och sjukvård. Men arbetet handlar också om att lyssna, ge råd och finnas till hands när det är som svårast. Genom att SMS:a ”Nattjouren” till 72 980 kan stockholmarna skänka en gåva. Nattjourens arbete och insamlingen kan följas via Twitter samt via en stockholmskarta som färgläggs i varmare färger i takt med att gåvorna strömmar in.

– För oss på Fortum känns det naturligtvis helt rätt att bidra till det fantastiska arbete som Nattjouren gör för staden. Vår verksamhet handlar ju både om ljus och värme i en mer fysisk form varför vi gärna vill påverka att även denna stockholmskarta blir varmare och ljusare under årets mörkaste månad, säger Anders Egelrud, VD Fortum Värme samägt med Stockholm stad.

Stödet till Stadsmissionen består av flera olika projekt där Fortum inkluderar både anställda och boende i staden. Insamlingsaktiviteter sker under december på flera av företagens kontor och kraftvärmeverk i Stockholm. Dessutom har bostadsrättsföreningar under hösten och kommande vår blivit erbjudna kostnadsfria energirådgivningar i Stadsmissionens lokaler där varje besök genererar en direkt intäkt till de som lever i hemlöshet idag.

– Vi är oerhört glada över att Fortum är med oss i vårt insamlingsarbete i jul. Nattjourens mål är att göra Stockholm till en mänskligare och varmare stad under nätterna och de tuffa vintermånaderna. Fortums stöd hjälper oss på vägen för att uppnå detta, säger Yvonne Borg, kommunikations-och insamlingschef Stockholms Stadsmission.

Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Verksamheten bygger på 160 års erfarenhet av att förändra livssituationen för de som har hamnat utanför och hjälpa dem med att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv.

För mer information kontakta: Christina Almgren, presschef Fortum tel. 072-5157806
Yvonne Borg, kommunikations- och insamlingschef Stockholms Stadsmission tel. 08-68 42 3051