Minskade utsläpp i senaste Miljöredovisningen

Nu är 2016 års miljövärden för vår, Fortum Värmes, fjärrvärme och fjärrkyla klara. Klimatpåverkan från fjärrvärmen minskade sammantaget från 83 till cirka 64 gram per kWh fjärrvärme eller sammanlagt 70 000 ton! Vi på rätt väg och har nu skapat ett rejält hack i utsläppskurvan. Nu är nio av tio kilowattimmar fjärrvärme producerad av förnybara eller återvunna energislag. Det betyder att fjärrvärmen produceras med ett mycket litet uttag av ändliga resurser från jordskorpan – vi tär inte på vad som brukar kallas för ”primärenergiresurser”.

Våra årliga resultat för utsläpp av koldioxid varierar inom ett visst spann mellan åren och det beror på flera faktorer såsom väderlek, hur anläggningarna fungerat och energipriser. Förra året minskade utsläppen jämfört med 2015. Det nya är att denna minskning kommer att bli kvar. Det kommer att variera men kring en mycket lägre nivå än hittills. Från och med våren 2016 bidrar vårt nya biokraftvärmeverk i Värtan till att andelen förnybar energi ökar markant, eftersom det drivs med bioenergi. En väldig fördel är att vi samtidigt producerar biokraft i anläggningen – förnybar el som kommer även en vindstilla vinternatt när den behövs som allra mest!

Nu gäller det att hänga i och fortsätta arbeta för minskade utsläpp och för att vi når målet om 100 procent förnybara eller återvunna bränslen i vår produktion långt före 2030!

En sammanställning av alla miljövärden finns här eller på fortum.se/energikonto om du är intresserad och vill läsa mer.

Ulf Wikström, Hållbarhetschef Fortum Värme