Minskat avfall större än vad man kan tro

Den 15 maj  invigde vi vårt senaste kraftvärmeverk. Denna gång var det den nya anläggningen i Klaipeda i Litauen som gick i bruk. Invigningen i sig var extra högtidlig eftersom både Finlands och Litauens presidenter närvarade vid öppnandet.

Självfallet är varje kraftvärmeverk en stor händelse eftersom tekniken som sådan innebär en stor förbättring i effektivitet och resursutnyttjande, men normalt sett kommer inte presidenter på besök varje gång vi inviger något nytt. I fallet Klaipeda är det dock lite annorlunda eftersom det rör sig om ett kraftvärmeverk som drivs på biobränslen och avfall.

Att återvinna energi ur avfall är i Sverige inte något nytt, men för Litauen är det en mycket stor händelse eftersom detta är det första avfallseldade kraftvärmeverket i hela Baltikum, och det kommer att leda till stora fördelar för landet. Vi kommer att kunna försörja nästan halva Klaipeda med värme, samtidigt som vi minskar koldioxidutsläppen med cirka 96 000 ton varje år. Dessutom innebär det att man inte längre bygger på sopberget i Litauen. Faktum är att vi kommer kunna minska mängden sopor som hamnar på deponi med 4-5 gånger, med allt vad det innebär i minskade utsläpp av växthusgaser.
Med det i åtanke så förstår man att två presidenter tog sig tid att med sin närvaro visa på vilket väldigt steg detta är i rätt riktning  – mot en solekonomi.

 Fortums senaste kraftvärmeverk, Klaipeda i Litauen
Det första avfallseldade kraftvärmeverket i hela Baltikum kommer leda till stora fördelar för landet.
Finlands_Litauens presidenter o Fortums tf VD
Nu kan produktionen starta. Finlands president, Sauli Niinistö, Litauens president, Dalia Grybauskait? och Fortums tf koncernchef, Markus Rauramo

Film från invigningen av Fortums senaste kraftvärmeverk, Litauen
Film om kraftvärmeverket