Modernisering av utskovsluckor höjer dammsäkerheten vid Krokströmmens vattenkraftsstation

Innan årsskiftet kommer Fortums nästa etapp av moderniseringen av Krokströmmens vattenkraftstation i Ljusnan i Härjedalens kommun vara klar. Kraftverket byggdes 1952, och renoveringen innebär både att dammsäkerheten höjts och en modernisering av verket. 17 miljoner kronor har investerats i denna etapp.

– Säkerheten vid våra kraftverksdammar är hög men vi behöver investera i denna typ av förstärkningar så att vi, trots förväntade högre framtida flöden, kan bibehålla en hög säkerhetsnivå, säger Robert Bronegård, som ansvarat för projektet på Fortum.

Som en anpassning inför de högre flöden som klimatförändringarna väntas leda till har Fortum moderniserat och anpassat utskovsluckorna. De nya motorerna som installerats säkerställer att luckorna går att öppna även under väldigt höga flöden. I samband med detta renoverades även luckorna för att undvika läckage.

-Vattenkraften har varit helt avgörande för att göra Sverige till en föregångare inom förnybar energiproduktion, och kommer att fortsätta vara avgörande i det nya förnybara energisystem som nu växer fram. De moderniseringar vi nu gör av vattenkraftverken för att de ska klara de högre flöden som klimatförändringarna förväntas leda till, understryker bara det behov vi har som samhälle att de kan fortsätta producera förnybar el under lång tid framöver, säger Robert Bronegård.

Arbetet på utskovet har genomförts av Gullängets mekaniska i Örnsköldsvik, och ByggBengt från Söderhamn byggde det nya intagshuset. Rördragningarna utfördes av Björnbergs Industri AB. Investeringen i projektet har legat på 17 miljoner kronor.

Om moderniseringen av Krokströmmens vattenkraftsstation
Året innan genomfördes även ett projekt på intaget där en läns installerades som styr undan bråte som kommer med ytvattnet. Även intagsgrindarna byttes ut mot rostfritt stål istället för som tidigare järn. Dessutom renoverades hela intagshuset upp och moderniserades med till exempel värmeåtervinning i huset. Detta har inneburit både en ökad livslängd för verket samt förbättrad arbetsmiljö för de anställda. För Fortums kunder innebär det att de kan fortsätta att få förnybar el från Krokströmmen under lång tid framöver.

För mer information kontakta:
Per-Oscar Hedman, Presschef, Fortum Sverige 070 214 75 45