När tumskruvarna dras åt på kunden i energisystemet

På vårt seminarium ”När tumskruvarna dras åt på kunden i energisystemet” diskuterades elkundens roll i det kraftsystem som håller på att växa fram, där väderberoende produktion blir ett allt större inslag. När marknaden ändras kommer allt större krav att ställas på elkunderna.
DSC_9713
Än en gång var det fullsatt på M/S Blue Charm.

DSC_9711
Deltog gjorde Fortums Ann Boije af Gennäs, säljchef Origination, Fredrik Landahl, vd för Fortums elhandelsbolag, Energimarknadsinspektionens chefekonom Therese Hindman, Maria Sunér-Flemming, ansvarig för energi och klimat hos Svenskt Näringsliv samt Rickard Nordin (c) och Lise Nordin (mp). Inledde gjorde Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter på Fortum.

DSC_9619
Det är viktigt att hålla jämn balans i energisystemet, efterfrågan och utbud. Här behöver kunderna vara mer aktiva”, sa Ann Boije af Gennäs, säljchef Origination på Fortum. Hon påpekade även att det på sikt är svårt för storföretagen att undvika att vara flexibla. Fortum kan i dagsläget erbjuda två olika typer av tjänster som möjliggör användarflexibilitet för elintensiva företag.

DSC_9644
”Den faktura vi är vana vid där det kostar mer på vintern och mindre på sommaren, kommer förändras”, sa Fredrik Landahl, vd för Fortums elhandelsbolag, och använde situationen i Danmark som exempel, där mer förnybara energikällor har lett till dyrare fakturor på sommaren, medan vinternfakturorna är billigare.

Fredrik Landahl betonade även att för att få med privatkunderna så är det är viktigt att hitta lösningar som gör det enkelt för dem att vara flexibla. Han fortsatte:”Vi måste bli duktiga på att hitta kanaler och kommunikation som hjälper elkunderna när förutsättningarna är så olika.”

DSC_9659
Energimarknadsinspektionens chefekonom Therese Hindman Persson var överens med Fredrik Landahl om att det måste vara enkelt för kunden.

DSC_9673
”Det är kul att se att Fortum försöker hitta det kommersiella, och att kunderna kan tjäna på att vara flexibla”, berömde Maria Sunér-Flemming, ansvarig för energi och klimat hos Svenskt Näringsliv.

DSC_9685
”Ska vi få flexibiliteten hos kunderna, måste det ske automatiskt med tekniska lösningar”,
sa Lise Nordin (mp). Även i bild: Rickard Nordin (c).

DSC_9665
Moderator var Thomas Gür.