Nära oförändrat elpris trots sjunkande CO2 pris och varmt väder

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle.

På den nordiska elbörsen har både spotpriset på el och priserna på framtida el varierat under november men förblev nära oförändrat jämfört med nivåerna i början av månaden. Varmt väder, riklig nederbörd och sjunkande CO2 pris har motverkat stigande spotpris på el i Tyskland och begränsad tillgänglighet på kärnkraft i Norden. Det genomsnittliga spotpriset i Norden under november blev 36,7 Euro/MWh, vilket var 0,5 Euro/MWh högre än marknadens förväntningar i början av månaden. Priset på el för 2014 landade på samma nivå som i början av månaden 35,4 Euro/MWh (29.11).

Det har varit ca 1,8° C varmare än normalt i de områden i Norden där temperaturen påverkar elförbrukningen och därmed spotpriset på el. Det har varit mer nederbörd än normalt, ca 12 % i de områden i Norden där vattenkraften finns. Nivån i de nordiska vattenmagasinen var 72,1% i slutet av november vilket var 6,9 % lägre än medianen för perioden 1990-2012, men underskottet jämfört med medianen har minskat något på grund av den rikliga nederbörden.

CO2 priset sjönk med ca 0,4 Euro/ton till 4,4 Euro/ton. Det finns en osäkerhet i marknaden med relativt stora dagliga prisvariationer som följd eftersom marknaden har mycket fokus på en kommande omröstning i Europaparlamentet den 11:e december 2013. Omröstningen gäller frågan om att skjuta auktionering av utsläppsrätter på framtiden i syfte att minska det rådande överskottet på utsläppsrätter (s.k. ”backloading”). Utfallet av omröstningen kommer sannolikt påverka prisutvecklingen på utsläppsrätter.

För mer information, kontakta: Mats Persson, chef för handel och portföljoptimering, telefon 0705-53 77 73.