Näst högsta flödena på trettio år i Klarälven

Stora nederbördsmängder i Klarälvens övre delar har fått vattenflödet in till Höljessjön att öka från 250 m3/s till 800 m3/s på ett och ett halvt dygn. 800 m3/s är en mycket hög tillrinning och har bara överträffats en gång under de senaste 30 åren (1995) och ökningen av tillrinningen den snabbaste sedan dammen byggdes.

-Höljesdammen som de senaste åren har genomgått stora dammsäkerhetshöjande åtgärder, var fylld till ca 2/3 när regnen startade och kvarvarande tillgänglig magasinsvolym används nu för att dämpa flödet nedströms Höljesdammen. Under måndagen ökades tappningen från 110 m3/s till 175 m3/s och under tisdagen har tappningen ökats i tre steg till 350 m3/s. De stegvisa ökningen görs för ge tid att säkra egendom i eller nära Klarälven, säger Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum.

Väderprognosen för de kommande dygnen gör att vi förväntar oss en förväntar oss en minskande tillrinning till Höljes. Väderprognosen utgör grunden för den fortsatta tappningsstrategin. Målet är att på ett säkert sätt dämpa ut den höga tillrinningen för att minimera risken för skador orsakade av det höga flödet.

-I nuläget ger beräkningarna att tappningen behöver ökas 50 m3/s, och tappningsökningen från 350 m3/s till 400 m3/s är planerad till onsdag kväll. Sker ingen förändring av väderprognosen för de kommande dygnen behöver ingen ytterligare tappningsökning göras, säger Claes Kjörk.

Vår erfarenhet av tidigare flöden är att tappningar från Höljes upp till 400-450 m3/s ger mycket begränsade problem utmed älven och vi har som tidigare en daglig kontakt med räddningstjänsterna i Torsby och Hagfors kommuner för att uppdatera varandra om läget. Under onsdagen kommer den ökade vattenföringen i Klarälven börja märkas längre nedströms. Under morgonen i området kring Hagfors och senare på eftermiddagen i Karlstad. Ökningen kommer pågå fram till helgen då flödet förväntas stabileras. Mer information om utvecklingen i slutet av veckan kan vi lämna under morgondagen.

För ytterligare information kontakta:
Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 019-603 06 42
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45