Nästa vecka börja vårfloden märkas

Det är fortsatt kalla nätter vilket gör att snösmältningen går långsamt. I Dalälven och Klarälven har vi bara sett långsamt stigande flöden denna vecka. Nästa vecka däremot, ser värmen ut att komma in med riktigt varma dagar och flera plusgrader på nätterna ända upp i dalafjällen.

Med värmen kommer snabbare snösmältning och då marken nu börjar bli mättad med smältvatten rinner allt större delar ut i vattendragen. Det finns dock inget regn i nuvarande väderprognos för nästa vecka. Det innebär att vattenflödena i de större vattendragen inte kommer nå upp till nivåer som orsakar några problem.

Risken för högre flöden kvarstår om det kommer mycket regn. Vårfloden förväntas dock inte kulminera förrän en bit in i maj.

Dalälven
I nedre delen Västerdalälven beräknas vattenflödet mer än dubbleras – från nuvarande 80 m3/s till över 200 m3/s – under kommande vecka.

I Österdalälven ökar flödet i takt med att tillrinningen från biflödena, främst Rotälven, ökar.

Siljans nivå är låg men tappningen ligger även nästa vecka kvar på dagens nivåer. Detta sker för att möjligheten att dämpa ut nedströms Siljan ska finnas kvar när flödet i Västerdalälven kulminerar. Nivån förväntas ändå stiga något under senare delen av veckan när de oreglerade biflödena, Unnån och Emån i Ore älv börjar få högre flöden som fyller på i Orsasjön och Siljan.

I Svärdsjövattendraget kommer tappningen minskas från Amungen och Balungen, vilket dämpar flödesökningen längre ned mot slutet av nästa vecka.

Runn har varit lägre än på många år, men har nu börjat stiga något. Nästa vecka fortsätter nivån stiga. 1 maj ska nivån vara som lägst 106,40 m och därefter får vårflodens utveckling styra hur snabbt nivån stiger.

I nedre Dalälven går ökningen lite långsammare eftersom det tar några dagar längre tid för vattnet att nå fram. Därefter ska fjärdarna stiga innan flödet nedströms kan öka.

Klarälven
I Klarälven kommer tappningen från Höljes öka i takt med ökad tillrinning från Norge. Höljessjön kommer hållas låg så länge som tillrinningen är lägre än det som maximalt går att tappa genom turbinerna i Höljes kraftverk.

I nedre delen av Klarälven stiger vattennivåerna på grund av ökningen i Höljes och allt vatten som rinner till på älven väg genom Värmland. Trots att flödena väntas öka kommer det inte bli så högt att det orsakar några problem under kommande vecka.

I Uvån som rinner in i Klarälven har tappningen från de flesta reglerade sjöar minskats och nivåerna i dessa sjöar stiger nu upp mot normal sommarnivå. I Uvåns huvudfåra kommer tappningen pågå till dess att flödet i Klarälven vid Uvån utflöde passerar ca 200 m3/s. Efter detta kommer nivån även börja stiga i Naren, Knon och Rådasjön. Under vecka 17 kommer Malta kraftverk stå still några dagar och inför detta stopp kommer nivån i sjöarna närmast uppströms sänkas ca 0,5 m. Den lägre nivån kommer bara vara några dagar för att sedan bli normal igen.

I Byälven har vårfloden kommit igång och nivåer och tappningar är stigande. Tappningen från Jössefors kraftverk är ännu inte så hög att det finns någon risk för hög nivå i Glafsfjorden.

I Norsälven stiger nu Fryken som har varit låg under några veckor. I mindre vattendrag kan det bli höga flöden under nästa vecka. De reglerade sjöarna tappas för att kunna dämpa flödet i den mån det är möjligt.

Gullspångsälven
I Gullspångsälven stiger Alkvättern och Skagern av ökad tillrinning. Flödena i nedre Timsälven och Svartälven är ökade, men inte höga.

För mer information kontakta gärna:
Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 070-3297275
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45