Nordisk slutkundsmarknad en naturlig framtid – branschens rekommendationer ett steg på vägen

Vid mötet med energiminister Anna-Karin Hatt den 20 februari  presenterade Svensk Energi en gemensam branschrekommendation som ska säkerställa att kunderna får tillräckligt med information om vad det innebär att inte aktivt välja ett elavtal i samband med flytt. Energiministern berättade att hon planerar att ändra lagen så att kunder måste göra ett aktivt val av elavtal i samband med flytt. Fortum och flera andra bolag ger redan idag våra kunder möjligheten att flytta med sitt befintliga avtal.

Fredrik Landahl, vd för Fortums elhandelsföretag, var med på mötet;
-Vi ser den nordiska slutkundsmarknaden som en naturlig utveckling. Att Anna-Karin Hatt presenterade ett förslag som i praktiken innebär att man bryter ut den del som handlar om att kunden aktivt ska välja elavtal i samband med flytt och tidigarelägga detta, är något som jag ser som en bra åtgärd. Det styr åt rätt håll och kan den bidra till att vi och energiministern får en bättre samsyn om elmarknadens funktion är det välkommet.

Anna-Karin Hatt konstaterade även att de förslag som branschen och elföretagen redovisade är en bra början, vilket regeringen kommer att följa. Från min sida välkomnar jag ett konstruktivt samtalsklimat i frågan. För Fortums del så har 9 av 10 kunder gjort ett aktivt val inom tolv månader och den absoluta majoriteten, 80%, av de som inte gjort ett aktivt val är lägenhetskunder där merkostnaden hamnar i storleksordningen 30-50 kronor i månaden.