Norra Djurgårdsstaden utsedd till bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt

Det var vid den pågående klimatkonferensen i Paris, COP21, som priset delades ut av C40, Cities Climate Leadership group, ett nätverk av städer runt om i världen.

Många av de hållbara lösningar som utvecklas idag sker inom ramen för utvecklingen av städer mot mer resurssnåla och energieffektiva lösningar. Johan Ander, som är programansvarig på Fortum Smart energi, berättar att Fortum har en betydelsefull roll i arbetet med Norra Djurgårdsstaden och de krav som ställts inom energiområdet, för grönytor, dagvattenhantering och trafikplanering i stadsdelen redan nu har blivit standard i övriga Stockholm som ska vara en fossilbränslefri stad 2040.

smart-energi-norra-djurgardsstaden_1780x600

I Norra Djurgårdsstaden driver vi tillsammans med flera samarbetspartners forskning och utveckling av det energissmarta hemmet och möjligheten för de boende att göra aktiva val. Tekniken som används i lägenheterna syftar till att göra det som kallas för Demand Response möjligt. Genom att de boende inte bara får sin energianvändning visualiserad via en display utan även får miljö- och prissignaler blir det möjligt att låta tvättmaskinen eller torktumlaren automatiskt köra sina program vid en tidpunkt på dygnet då negativ klimatpåverkan är lägre och/eller när priset är lägre. De boende kommer även att få ett särskilt elavtal som stödjer detta.

Johan Ander berättar att det snart flyttar in 150 familjer som lagar mat, duschar, tvättar kläder och tittar på film. Precis som vanliga familjer, men i lite smartare lägenheter. Med deras hjälp hoppas vi få fram resultat som kan bidra till fler energismarta lösningar.

Norra Djurgårdsstaden är anpassad för framtida klimatförändringar där biologisk mångfald och ekologiska värden värnas och stadsdelen byggs resurssnål och med låg miljöpåverkan. Målet är att Norra Djurgårdsstaden ska vara fossilbränslefritt och påverka klimatet minimalt.

Om Fortums program Smart energi Läs mer på www.smartenergycity.se

Om C40 och priset  C40, Cities Climate Leadership Group, är ett nätverk för stora engagerade städer runt om i världen – idag cirka 75 stycken. Målet är att minska städernas klimatpåverkan genom hållbara lösningar inom till exempel stadsplanering, energi, transporter och avfall. Läs mer på www.c40.org