nygardsfjellet

Under 2016 presenterade Fortum flera satsningar på vindkraft, nu har investeringsbeslutet att bygga Ånstadblåheia vindpark i norra Norge tagits.

Nu börjar Ånstadblåheia vindpark i Norge byggas

Fortum fattade för ungefär ett år sedan det strategiska beslutet att investera på gigawattnivå i sol- och vindkraft. Med investeringsbeslutet att bygga Ånstadblåheia vindpark i norra Norge har ett steg till på vägen tagits.

Under 2016 presenterade Fortum flera satsningar på vindkraft, från utbyggnad av befintliga parker till helt nya projekt där anläggningarna varit på projekteringsstadiet. I Norge förvärvades dels vindkraftsparken Nygårdsfjellet som redan är i drift, dels de två projekten Ånstadblåheia och Sørfjord.

Nu i mars påbörjas arbetet att bygga Ånstadblåheia vindpark och den förväntas vara driftsatt under 2018. Fortum har beslutat att köpa 14 vindturbiner från Vestas vilket resulterar i en installerad kapacitet om 50 MW.  Årsproduktionen uppskattas vara mer än 150 GWh (GWh).

Nu förbereder Fortum för att bygga Sørfjord vindprojekt som då förväntas vara klart under 2019. Fortum har ett nära samarbete med Nordkraft för byggnation och drift av vindparkerna. Det faktum att alla tre parker är lokaliserade i samma område möjliggör hög operativ effektivitet. När alla tre är byggda förväntas den totala kapaciteten uppgå till cirka 170 MW.