Nu gjuts grunden för Solberg vindkraftspark

Bygget av vindkraftsparken Solberg i Holmträsk nordväst om Örnsköldsvik börjar ta form. Efter att vägar förstärkts och anlagts har nu fundamenten för de 117 m höga tornen börjat gjutas. För att kunna stå emot kraften i vinden är varje fundament 20 meter i diameter. Vindkraftsparken beräknas börja producera el i slutet av 2017 och kommer då att leverera motsvarande 50 000 hushålls årsanvändning. Investeringen är på närmare en miljard kronor där Fortum och Skellefteå Kraft står för hälften var.

– Projektet fortskrider enligt plan vilket vi är nöjda med. Vi räknar med att vara klara med första fundamenten innan frosten går i backen. Under vintern kommer sedan 220 kV transmissionsledningen att byggas mellan Hälla och vindkraftsparken, säger Tuomo Sinisalmi, som är Fortums projektledare samt vd för Solberg.

Vindkraftsparken i Solberg beräknas börja producera el i slutet av 2017. Den kommer att bestå av 22 vindkraftverk med en total kapacitet på 75 MW. Investeringen är ett konkret exempel på Fortums nya strategiska inriktning och Skellefteå Kraft är vindkraft ett prioriterat tillväxtområde.

– Det finns få riktigt bra vindlägen i Sverige som lämpar sig för storskalig landbaserad vindkraft så vi är glada över att Solberg går framåt enligt plan, säger Mikael Lindmark, tf affärsenhetschef vindkraft vid Skellefteå Kraft.

Fundamenten ska klara hög belastning, på de 117 meter höga tornen kommer rotorn med 126 meters diameter monteras. När ena vingspetsen står rakt upp så är varje vindkraftverk nästan lika högt som Turning Torso i Malmö, 180 respektive 190 meter.

I Solberg används gravitationsfundament som består av stora betongkonstruktioner som agerar motvikt. Infästningen av vindkraftstornet sker via en bultkorg som gjuts in i mitten av fundamentet tillsammans med ca 50 ton armering. Det tar ca 12 timmar att gjuta varje fundament om 20 meter i diameter med ca 500 kubik betong.

Vindturbinerna levereras av Vestas och Arise kommer att ansvara för projektledningstjänster för bygget. Den årliga produktionen beräknas bli ungefär 250 gigawattimmar, GWh, vilket motsvarar 50 000 hushålls årsanvändning.

För mer information:

Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tel 070-214 75 45 Tuomo Sinisalmi, projektledare Fortum samt vd Solberg, tel 070 394 84 55 Mikael Lindmark, tf affärsenhetschef vindkraft vid Skellefteå Kraft, tel 076-242 22 68

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan idag är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki.www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter och Facebook .