Nu leker Gullspångslaxen!

Nu och några veckor framöver är det lektid för Gullspångslaxen. Tidigare var Gullspångslaxen utrotningshotad men tack vare bland annat Fortum och Fortums Nordiska Miljöfond, har laxens framtid nu ljusnat betydligt.

Insjölevande lax finns bara på några få ställen i Europa och Nordamerika, just Gullspångslaxen uppstod efter senaste istiden då Vänern genom landhöjningen blev en insjö. Gullspångslaxen har över tid utvecklat sitt särskilda kännetecken – den växer snabbt och kan bli storvuxen. För att den som art ska vara livskraftig är det viktigt att det naturliga beståndet blir större och att det finns en genetisk variation.

– Fortums Nordiska miljöfond har på flera sätt bidragit till att främja tillväxten av viltlevande sötvattenlax. Gullspångsprojektet går nu in i nästa fas och vi ser med spänning fram emot om älven kan hålla ett naturligt bestånd av Gullspångslax, säger Veronica Lauritzsen, ansvarig för fiskefrågor på Fortum Power.

– Den ”bästa” tiden för att se lekande laxar och öringar är under perioden andra veckan i oktober till andra veckan i november. Vi har undersökt beståndet i Gullspångsälven och det ser fortfarande väldigt bra ut med yngeltillväxt. Mängden lekande Gullspångslax kommer att vara högre än när projektet startades 2003, men det är först vid avstämningen någon gång omkring 2016 som vi kommer att kunna se det långsiktiga resultatet. Naturen måste helt enkelt få ha sin gång nu, säger Robert Skogh, miljöinspektör Gullspång

Besök laxtrappan
Idag är området från Gullspångs kraftverk ned till mynningen via Åråsforsarna ett naturreservat. Vid Laxtrappan och nedströms kraftverksdammen har Fortum öppnat upp så att besökare ska kunna komma nära älven. Den bästa utsikten är från den norra sidan av älven mittemot kraftverket i Gullspång vilket är cirka 300 meter in på vägen mot Södra Råda. Laxtrappan kan ses från bron över älven vid kraftverket. Se kartan som bifogas. En skylt på plats informerar om Gullspångsprojektet och förutsättningarna för fisken

Det krävs dock lite tålamod och tur för att se fisken hoppa och leka i forsen. Att den hoppar beror inte på glädje utan att den antingen är hormonstinn och försöker hålla sitt revir gentemot sina konkurrenter eller att den helt enkelt kämpar för att komma fram i strömmen.

Fortums Nordiska Miljöfond
För varje såld kilowattimme Bra Miljövalmärkt el avsätter Fortum pengar till Fortums Nordiska miljöfond. Fondens pengar används till olika projekt i syfte att minska vattenkraftens påverkan på miljön. Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) godkänner vilka projekt som ska genomföras samt utvärderar projekten i samband med en årlig revision.

Mer information om Fortums Nordiska Miljöfond på www.fortum.se/naturen (http://www.fortum.se/naturen)
Mer information om Gullspångsprojektet på www.gullspangslaxen.se (http://www.gullspangslaxen.se)

För mer information kontakta
Veronica Lauritzsen, ansvarig för fiskefrågor inom Fortum, mobil 0735 901 114
Agneta Molinder, Presschef, Fortum Sverige, mobil: 0703 445 332
Robert Skogh, Miljöinspektör Gullspång, Tel: 0501 756 041