Nu minskar utsläppen av kväveoxider i kraftverk i Polen

Fortum ska leverera nya reduktionssystem för kväveoxid till EDF Groups koleldade kraftverk i Krakow och Wroclaw i Polen. Förbränningsteknologin i pannorna vid kraftverken skall uppgraderas med den senaste teknologin i ett projekt som ska genomföras 2014-2015.

Fortums system kommer att sänka kraftverkens kväveoxidutsläpp till klart under Europeiska unionens nya, stränga, utsläppskrav som träder i kraft 2016. Fortum valdes till leverantör efter en upphandling som omfattade hela Europa.

Fortum har med Babcock-Hitachi ett mer än 20 år långt samarbete inom produktutveckling av miljövänlig förbränningsteknologi, och med dessa uppgraderingar kommer förbränningsteknologin i pannorna vid kraftverken i Krakow och Wroclaw att förnyas totalt. Bland annat kommer pannorna att bli utrustade med nya låg-NOx-brännare för att minska kväveutsläpp samt ny luftdistribution och automatisering. Dessutom kommer varje panna att vara utrustad med ett selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR) för att minska kväveoxider.

Utveckling och leverans av brännarteknologier som minskar utsläpp, och experttjänster inom förbränningsteknologi ingår i de experttjänster som Fortum erbjuder internationellt. I mer än 20 år har Fortum t.ex. levererat hundratals låg-NOx-brännare som minskar kväveoxidutsläpp till kraftverk runtom i världen.

chimney_01