Ny belysning på Mariatorget – Dubbelt så mycket ljus med energieffektiv teknik.

Torsdagen den 25 mars invigdes Mariatorgets nya belysning av Joakim Larsson, ytterstadsborgarråd Stockholms Stad och Per Langer VD Fortum Sverige.

– Att bjuda in stockholmarna att själva bidra med erfarenheter och önskemål har varit vägledande i planeringen av belysningen. Det som görs här i parken är ett självklart led i vårt arbete att göra Stockholm tryggare. Den nya belysningen är också bättre för miljön eftersom den är energieffektiv och därmed helt i linje med våra målsättningar som Europas första miljöhuvudstad, säger borgarrådet Joakim Larsson.

Träden i alléerna kring parken har fått effektbelysning för att förstärka upplevelsen av trädens lövverk och grenar. För att skapa en trevlig stämning och ökad trygghetskänsla har 47 nya strålkastare monterats runt omkring torget med metallhalogenlampor mellan 35W – 70W vilka är både energieffektiva och har en längre livstid och hållbarhet än vanliga lampor.

Statyerna Tors Fiske, Snöblomma och övriga detaljer har fått en effektbelysning med LED armaturer vilka är både energieffektiva och visar också på hur tekniken inom LED har utvecklats.

– Torgets nya belysning ger en trevlig rumskänsla och trots att vi har mer än fördubblat belysningen har vi bara marginellt ökat den totala energi-användningen vilket har varit en målsättning i detta projekt. Det är roligt och utmanande att ta ut den nya moderna tekniken i det offentliga rummet och vi hoppas att det här ska stimulera stockholmarna att fortsätta tänka energieffektivt även utanför hemmet, säger Per Langer, VD Fortum Sverige

Fortum har tagit hjälp för ljusdesignen av Kai Piippo från Ljusarkitektur som engagerat de boende och verksamma kring torget i ljusdesignprocessen. De har bjudits in tidigt för att ge synpunkter till en trevlig och trygghetsskapande belysning till Mariatorget. Sammanfattningsvis har Mariatorget fått mer än dubbelt så mycket ljus till en marginell energiökning tack vare att vi använder energisnålaste tekniken som finns tillgänglig.

Så fort vädret tillåter kommer det sista arbetet med att återställa markarbeten och ta bort de gamla stolparna att slutföras.

Mer om belysningsprojektet fortum.se/lysupp

För mer information:

Agneta Molinder, Presschef, Fortum Sverige, tel: 070-344 5332

Presskontakt Joakim Larsson: Helena Widegren, pressansvarig borgarrådssekreterare Finansroteln, tel: 08-508 29 878

Information Ljusarkitektur: Kai Piippo, ljudesigner, tel:070-855 8151