Ny mack för fordonsgas

Efterfrågan på gas till fordon i Stockholmsområdet slår rekord. Likaså är det rekord i tillförsel av gas. Ändå räcker inte ansträngningarna, men det kommer att bli bättre.

Stockholm Gas har byggt Sveriges största mack för fordonsgas. Den ligger vid Arlanda flygplats och kan betjäna sex fordon – varav två tunga – samtidigt. Macken är öppen för allmänheten sedan den 1 oktober. Det har varit en del problem med gasleveranserna, som sker med lastbil, men nu har situationen förbättrats och vi närmar oss full kapacitet. Stockholm Gas undersöker möjligheterna att bygga en produktionsanläggning för biogas med leveranser till Arlandamacken med rör och förbättra leveranstryggheten.

I Stockholm pågår arbetet för fullt med att bygga det nya rörsystemet för fordonsgas, som ersätter lastbilstransporterna och ger miljö- och säkerhetsvinster. Ledningsburen gas innebär total leveranstrygghet, eftersom rörnätet alltid innehåller gas. Första mack att ansluta sig blir Statoil i Sköndal vid årsskiftet. Nätet kommer även att leverera fordonsgas till SL:s bussdepåer och förhoppningsvis ytterligare mackar. Delar av nätet är redan i drift och fullt utbyggt blir det vid årsskiftet 2012/13.