Ny presschef och ny chef för sociala medier inom Fortum Sverige

Per-Oscar Hedman blir ny presschef för Fortum Sverige från och med 29 juni 2014. Den nuvarande presschefen Christina Almgren tillträder samtidigt en nyinrättad tjänst som chef för sociala medier inom Fortum Sverige.

– Genom att renodla chefsrollerna för press respektive sociala medier hoppas jag att vi kan bli ännu bättre både på att möta journalisternas behov på snabbhet och tillgänglighet, samtidigt som vi kan fokusera resurser på och stärka vår kompetens inom sociala medier, säger Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör Fortum Sverige.

Per-Oscar har en mångårig erfarenhet av energibranschen och har arbetat på Fortums koncernkommunikation sedan 2009. Han har en bakgrund från bland annat Riksrevisionen, Prime PR och branschorganisationen Svensk Energi.

– Den pågående omställningen av energisystemet i kombination med nya krav och förväntningar på oss från kunderna och allmänheten, ställer höga krav på oss som en av de stora att bygga förtroendefulla relationer. Jag ser fram emot att aktivt få bidra till den utvecklingen säger Per-Oscar Hedman, tillträdande presschef på Fortum Sverige.

Christina Almgren har 20 års erfarenhet av kommunikationsyrket, bland annat som informationschef på Svensk Bilprovning och som kommunikationsstrateg i Nacka kommun och har varit presschef på Fortum Sverige i två år, vilket det senaste året inkluderat ansvar för företagets svenska blogg och twitternärvaro.

– De sociala kanalerna blir allt viktigare i vår kommunikation för att stödja affären. Att nu få ta det övergripande och strategiska ansvaret för sociala medier är en utmaning som jag ser fram emot, säger Christina Almgren, tillträdande chef sociala medier. Detta är ett område som utvecklas enormt snabbt och där det är målgrupperna själva – kunder, intresseorganisationer, politiker och medier – som styr användningen och därmed vad vi måste bli ännu bättre på att anpassa oss till.

För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör Fortum Sverige, tfn 076-866 77 25.
Christina Almgren, tillträdande chef, sociala medier, tfn 072-515 78 06.
Per-Oscar Hedman, tillträdande presschef, tfn 070-214 75 45.