Ny rapport: 21 000 jobb beroende av kärnkraften

Energibolaget Fortum har i en studie kartlagt hur många personer som direkt eller indirekt arbetar med kärnkraft i Sverige. Rapporten om kärnkraftens totala sysselsättningseffekt presenteras vid ett seminarium i riksdagen på onsdagen. Vid kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals, Oskarshamn och Barsebäck är ca 6 000 personer sysselsatta. Till det kommer ytterligare 15 000 personer i form av direkta leverantörer av produkter och tjänster. Sammanlagt är minst 21 000 arbetstillfällen, många av dessa högkvalificerade och internationellt ledande, direkt kopplade till den svenska kärnkraften och därmed beroende av de beslut som snart fattas om kärnkraftens framtid i Sverige.

-Vi har valt att göra denna studie för att lyfta fram den samlade sysselsättning som är beroende av kärnkraften i Sverige. Eftersom det i stor utsträckning rör sig om kvalificerade tjänster som ofta återfinns i kluster, för orter som Ludvika och Västerås handlar det exempelvis om tusentals arbetstillfällen i respektive kommun, riskerar det få ännu större effekter på den lokala och regionala utvecklingen om kärnkraften avvecklas i förtid, det säger Göran Hult, ansvarig för kärnkraft i Sverige på Fortum.

Arbetstillfällena är utspridda geografiskt med tonvikt på södra Sverige och runt kärnkraftsorterna Östhammar, Varberg och Oskarshamn. Även Västerås och Ludvika är stora arbetsgivare av leverantörer till den svenska kärnkraftsindustrin med över 1000 anställda vardera. Sysselsättningseffekterna mäts med hjälp av en så kallad sysselsättningsmultiplikator, vilket innebär att 1 jobb inom en industri kan ge ytterligare X antal jobb i bakomliggande underleverantörsled. För kärnkraft har undersökningen funnit att denna siffra är 3,5. Det är en högre siffra än för någon annan industri som uppmätts i tidigare gjorda studier i Sverige.

Det finns också ett mörkertal av arbetstillfällen som inte räknats in i studien och det handlar om alla jobbtillfällen som skapas lokalt som en följd av att kärnkraftsindustrin finns. Några sådana exempel är hotell, restauranger, taxibolag och övriga lokala servicenäringar.

-Vi vet idag att en förtida utfasning av kärnkraften skulle sätta det svenska energisystemet under stark press och med största sannolikhet även leda till ökade koldioxidutsläpp när vi tvingas importera fossil kraft från t ex Polen. Vi vill med rapporten även bidra till att få en tydligare bild av vad en förtida avveckling skulle få för konsekvenser arbetsmarknadsmässigt, säger Göran Hult, Fortum.

Rapporten går att ladda hem här.

För mer information, kontakta gärna:
Göran Hult, ansvarig för kärnkraft Fortum Sverige, mobil +46-70-344 54 98
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, mobil +46-70-214 75 45