Ny stadsgas i Stockholm – bra för miljön och ger plats för bostäder och arbetsplatser

Förberedelserna för att kunna genomföra bytet av kvalitet på stadsgasen har pågått under flera år. Luft och naturgas – som ersätts med biogas så fort det går – börjar levereras under första delen av januari. Denna historiska förändring ska genomföras utan att kunderna störs. Bytet innebär tillkomsten av en modern, långsiktig gasförsörjning med miljöanpassning.

Gasverket i Hjorthagen läggs ned så att 5 000 bostäder och nya arbetsplatser kan byggas som en del av Norra Djurgårdsstaden. Stockholm Gas har byggt nya anläggningar i Högdalen och Mårtensdal, reservanläggning i Hjorthagen och rörnät för att knyta samman alla anläggningarna.

Kundernas anläggningar har inventerats för att säkerställa att alla gasapparater klarar den nya gaskvaliteten. Cirka 130 000 inventeringar har genomförts hos kunder som har eller haft gas. Totalt har över 16 000 spisar och gaspannor bytts till apparater som är godkända för den nya stadsgasen. Stockholm Gas har bekostat installation av ny spis och bortforsling av den gamla. Kunderna har kunnat utnyttja förmånliga priser på spisar som Stockholm Gas handlat upp.

Bra samarbete med kunderna och fokus på säkerheten

Stockholm Gas har ansvaret för säkerheten i gasnätet ”fram till lågan” och måste därför försäkra sig om att det inte finns några icke godkända gasapparater i nätet före bytet av gaskvalitet. Samarbetet med kunderna inför bytet har varit mycket bra och de allra flesta medverkat till inventering av sin anläggning och också bytt ut gasapparaten om så krävts. Allt för att den framtida, uthålliga stadsgasverksamheten ska vara säker.

I Högdalen tas flytande naturgas (LNG)emot, förångas och blandas med luft före distribution till stadsgaskunderna.