Nya tester för att fasa ut fossila bränslen

Under 2013 har vi berättat om de många spännande utvecklingar som lett fram till att vi på Fortum nu har en anläggning som tillverkar bio-olja från skogsrester genom pyrolys. Anläggningen ligger i Joensuu i Finland och togs i bruk i november förra året. I samband med öppnandet kunde vi även berätta att vi redan tecknat avtal med ett lokalt energibolag att sälja bio-oljan för att ersätta användandet av fossila oljor i energiproduktion.

Här i Stockholm öppnar den nya anläggningen också nya möjligheter att fortsätta vårt långsiktiga arbete med att fasa ut fossila bränslen helt och hållet ur vår produktion. Precis innan jul genomförde vi tester att blanda in pyrolysolja i en av pannorna i Värtaverket, för att kunna studera hur den påverkar både bränsleberedning och förbränning. Nu pågår sammanställning och utvärdering av resultaten.

Vi har under tidigare år berättat om hur vi blandar in olivkärnor i bränslemixen för att minska mängden kol, och även detta arbete kommer att fortsätta. Under våren kommer vi att fortsätta med olivkärnorna, men även testa med en mindre mängd palmkärnskal. Samtidigt pågår bygget av Europas största biobränsleeldade kraftvärmeverk vid Värtaverket. Den nya anläggningen kommer att producera förnybar el och värme av restprodukter från skogsindustrin såsom bark, grenar och flis och ska vara klar 2016.

Pyrolysoljan som användes under testet i Värtaverket har producerats i en pilotanläggning i Tammerfors och på samma sätt som i Fortums pyrolysanläggning i Joensuu.