Nytt projekt om smarta elnät

För ett par veckor sedan startade Fortum tillsammans med 10 partners förstudien till ett otroligt spännande projekt. Vi skall nämligen forska kring och implementera smarta elnät i Norra Djurgårdsstaden. Smarta elnät, för alla de som inte är bekanta med begreppet är helt enkelt ett sätt att göra elnäten mer flexibla än de är idag. Detta behövs för att kunna skapa framtidens hållbara energisamhällen eftersom vi tror att det i framtiden kommer att finnas mycket mer smarta lösningar som till exempel små solceller och vindsnurror på taken till fastigheterna. Dessutom vill vi underlätta för befolkningen att använda energi smartare och mer effektivt än idag.

För att kortfattat förklara vad det är vi håller på med så kan man säga att vi idag har ett stort antal kraftvärmeverk, vattenkraftverk, vindkraftverk och kärnkraftverk som producerar energi som sedan skickas ut till alla som använder el. Detta kommer vi fortsätta att göra, men fler och fler sätter upp solceller på taken och vindsnurror på gården. Denna småskaliga produktion är idag svår att hantera eftersom den producerar ganska lite energi på oregelbundna tider. Om näten blev smartare så skulle vi kunna tillvarata denna energi mycket bättre. Kanske kan ett hus där solen skiner, men ingen är hemma skicka energi till ett hus i skuggan där folk sitter och arbetar. Genom att kunna styra flödet av el i alla riktningar kan vi utnyttja både stora och små produktioner.

Näten skall dessutom göra fastigheterna mycket mer aktiva. Om man kunde säga till huset att försöka använda energi när inte alla andra gör det så skulle man kunna förhindra stora toppar i elproduktionen. Det är topparna som är dyrast och mest miljöovänliga. Om vi kunde få bort dessa så skulle produktionen bli renare och priset lägre för kunderna. Till exempel så kan man tänka sig ett scenario där man säger till sin tvättmaskin och diskmaskin att man vill att tvätten och disken skall vara klar till klockan 08.00 på morgonen. Sedan får maskinerna själva tala med våra nät och avgöra när det är bäst att använda el.

De smarta näten kommer att innebära många fördelar som gör att vi använder elen smartare och tar tillvara energi från många olika håll. I verkligheten kommer det leda till ett smartare sätt att använda el vilket är bra för miljön och bra för plånboken. Det skall bli otroligt spännande att fortsätta följa detta projekt.