Ökade kostnader för kol gav högre pris på framtida el

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle.

I augusti steg spotpriset på el på grund av att en del av kärnkraften var ur drift i samband med årligt underhåll. Priset på framtida el steg på grund av stigande kolpris i kombination med stigande dollar/eur kurs och stigande CO2 pris. Det stigande CO2 priset är sannolikt en följd av den framskjutna auktioneringen av utsläppsrätter i syfte att minska det rådande överskottet (s.k. ”backloading”).

Det genomsnittliga spotpriset på el i Norden under augusti blev 32,1 Euro/MWh, vilket var 3,6 Euro/MWh högre än föregående månad. Priset på el för 2015 steg med 0,2 Euro/MWh och landade på 32,8 Euro/MWh (29.8). CO2 priset steg i augusti och landade på 6,4 Euro/ton (29.8) vilket var ca 0,2 Euro/ton högre än i slutet av juli. Priset på kol för 2015 steg med 0,5 $/ton och landade på 79 $/ton (29.8).

Temperaturen har endast en marginell påverkan på elförbrukningen och därmed spotpriset under sommarmånaderna. Det har varit något blötare än normalt i augusti, ca 7 procent mer än normalt i de områden i Norden där vattenkraften finns. Nivån i de nordiska vattenmagasinen var 78,6 procent i slutet av augusti vilket var 3,3 procent lägre än medianen för perioden 1990-2012 på grund av torrt väder i juli.

För mer information, kontakta: Mats Persson, chef för handel och portföljoptimering, Fortum, telefon 0705-53 77 73.