OKG AB:s extra bolagsstämma beslutar att stänga enhet 1 och 2 vid Oskarshamns kärnkraftverk

OKG AB:s extra bolagsstämma har idag beslutat att stänga enhet 1 och 2 vid Oskarshamns kärnkraftverk i Sverige. Beslutet påverkar inte driften av Oskarshamn 3, vilken är den största och nyaste enheten.

Beslutet betyder att moderniseringsprojektet för Oskarshamn 2 avslutas och att enheten, som har varit ut drift sedan juni 2013, inte tas i drift på nytt. Enhet 1 kommer att övergå i servicedrift efter att de nödvändiga tillstånden från berörda myndigheter utfärdats.

Fortum uppskattade i börsmeddelandet den 30 september 2015 att stängningen av Oskarshamn 1 och 2 före deras planerade livslängd kommer att innebära en påverkan på nettoresultatet med uppskattningsvis 700 miljoner euro för det tredje kvartalet 2015.

OKG AB ägs av E.ON, Fortum och Karlstads kommun (indirekt, via ett dotterbolag till Fortum), med E.ON som majoritetsägare.

För mer information:
Media: Helena Aatinen, SVP, Corporate Communications, Fortum,
tel. +358 10 45 20480
Analytiker och investerare: Sophie Jolly, VP, Investor Relations, Fortum,
tel. +358 10 45 32552