Öppna lösningar för laddinfrastrukturen nödvändigt

Förra helgen, den 20-21 november, hade Dagens industri ett reportage som fokuserade på svårigheten att ladda sin elbil på allmänna platser. Även om upplägget i reportaget inte har så mycket med ett normalt körmönster att göra så pekar Håkan Matson på en viktig fråga som Fortum också arbetar med – hur får en tillfällig besökare eller användare tillgång till laddinfrastrukturen?

I det pilotprojekt som Fortum genomfört tillsammans med Stockholms stad de senaste åren drog vi samma slutsats – det behövs öppna lösningar som inte kräver särskild korthantering/nyckelhantering.

Vi har testat olika typer av betalningslösningar och konstaterar att en lösning som baseras på mobilen är att föredra berättar Emilia Käck som är projektledare inom New Business på Fortum och drar paralleller till dagens sms-betalning för parkering.

Mobilen blir nyckeln

Ur konsumentsynpunkt skulle det vara bäst om det var en öppen lösning så att jag som elbilsförare inte behöver fundera över vilket företag som en specifik laddstolpe tillhör. Emilia Käck bedömer att många aktörer under introduktionsfasen kommer låta betalningslösningen främst hantera säkerhetsfrågan; att låsa och låsa upp stolpen , aktivera uttaget och liknande.

Konsumentdriven utveckling

Blickar vi längre framåt när marknaden blivit väsentligt större och de smarta näten börjar komma på plats är det sannolikt att allt mer avancerade applikationer med kopplingar till navigationen och andra system i bilen blir dominerande. Då blir det sannolikt möjligt att boka en laddstolpe i direkt anslutning till destinationen och den beräknade ankomsttiden. Eller, om det är önskemålet, den laddpunkt i närheten som kapacitetsmässigt är bäst lämpad med hänsyn till hur mycket det är kvar i batteriet, vilket behov av räckvidd som finns efteråt och vald energiprofil. Möjligheterna till integrering och tjänster som hjälper konsumenterna att energieffektivisera är mycket stora. Det är även en sannolik utveckling då det hjälper konsumenterna att spara pengar och är en central åtgärd för att halvera CO2-utsläppen till 2050.