Osäkerhet om laddmöjligheter får elbilsomställningen att tappa energi

En majoritet kan tänka sig att köpa en laddbar bil, men osäkerhet kring laddmöjligheter är en bromskloss, det visar en undersökning från Novus gjord på uppdrag av Fortum. Undersökningen visar även att teknikintresse och image spelar roll för elbilsintresset, inte bara hållbarhet.

Elbilarna blir allt mer populära och för 8 av 10 framstår en laddbar bil som det mest hållbara alternativet vid bilköp. Även teknikintresset (19 procent) driver på, men också att en laddbar bil upplevs som modern och trendig (8 procent) spelar in visar en nyligen gjord Novusundersökning .

–Intresset för elbilar är stort och de kommer att vara avgörande när vi ställer om våra städer till att bli mer klimatneutrala. Elbilarna får allt längre räckvidd och Fortum satsar nu på att bygga ut laddstationer för den standard som är på väg där en bil kan laddas för 25 mils körning på tio minuter. När laddtiden för elbilar kortas och räckvidden ökar kommer antagligen intresset för elbilar öka ytterligare, säger Sofia Kjellqvist, produktansvarig för hemladdning på Fortums elhandelsbolag.

Undersökningen visar samtidigt att osäkerhet om laddningsmöjligheterna får många att tveka och det är en ny fråga som seglat upp vid sidan om de väl kända trösklarna om högt inköpspris och osäkerhet kopplat till räckvidd. 35 procent av de som är tveksamma till ett elbilsköp i undersökningen anger att osäkerhet om laddningsmöjligheter är en viktig anledning. Det är lika många som de som anger att osäkerhet kring elbilens räckvidd gör dem tveksamma till elbilen. Hälften av respondenterna anger också att tillgången till laddmöjlighet kan påverka deras val av bostad.

–Osäkerhet kring laddinfrastrukturen har seglat upp som en viktig anledning att avvakta och den behöver tas på allvar och både vår bedömning och undersökningsresultaten pekar på att mycket av det är kopplat till behovet av att kunna ladda hemma och på jobbet. Det är även helt nödvändigt för att få bästa miljöeffekt av laddbybrider. Fastighetsägare och ansvariga för planering av parkeringar i nya stadsdelar och bostadsområden spelar med andra ord en avgörande roll för omställningen till laddbara fordon genom att investeria i en utbyggnad av laddinfrastruktur, säger Sofia Kjellqvist.

Möjligheten till hemladdning är alltså viktig för elbilsköparna. 7 av 10 uppger att de vill kunna ladda en elbil i närheten av sin egen bostad. Elbilsägare som bor i småhus har ofta ett bättre utgångsläge än boende i lägenhet, men av säkerhetsskäl bör de ändå göra en installation anpassad för elbilsladdning eftersom laddningen innebär en högre kontinuerlig belastning som i värsta fall kan orsaka kabelbrand.

-Vi vet av erfarenhet att det kan vara svårt att komma till skott med en säker laddinfrastruktur eftersom de allra flesta småhusägare har uttag tillgängligt där de parkerar. För att underlätta har vi därför tagit fram ett komplett paket för hemladdning. I det ingår laddbox för hemmet, installation, elektriker och ROT-avdrag, säger Sofia Kjellqvist.

För mer information, kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45