Oslo stad och Fortum i storaffär om hållbara stadslösningar och elhandel

Fortum och Oslo kommun har kommit överens om att förändra sitt ägarskap av Hafslund ASA. Ett resultat av det är att nytt 50/50 samägt bolag bildas i Oslo av Hafslunds fjärrvärmeverksamhet och Klemetsrudanlegget AS, Oslo kommuns avfallseldade kraftvärmeverksamhet. Samtidigt övergår Hafslunds elhandelsverksamhet till Fortum medan Hafslunds elnät och 90% av vattenkraftsproduktionen övergår till Oslo kommun. Målet är en kraftfull satsning på hållbara stadslösningar i Osloregionen med samägande samtidigt som Fortum och Hafslund tillsammans kommer har 2,4 miljoner elkunder vilket nästan är en dubblering.  

-Genom samarbetet kring hållbara stadslösningar kommer vi både göra det enklare att göra mer klimatvänliga val och samla våra kompetenser, säger Pekka Lundmark, koncernchef Fortum.

Sedan 2003 har Oslo kommun och Fortum haft ett gemensamt ägande i den norska energikoncernen Hafslund. I det fördjupade samarbetet samlas Hafslunds fjärrvärmeverksamhet och Oslo kommuns avfallseldade kraftvärmeverksamhet, Klemetsrudanlegget AS, i ett nytt bolag där Oslo kommun och Fortum äger hälften var. Samtidigt övergår Hafslunds elhandel i sin helhet till Fortum.

Fortum har funnits på den norska marknaden i 15 år och har där ett långsiktigt åtagande med ambitionen att växa. Fortum Charge & Drive är redan marknadsledande när det gäller laddinfrastruktur för elbilar i Norge och vi investerar i vindkraftsparker längs kusten. Fortum är en etablerad aktör på den norska elmarknaden och genom denna affär kommer denna position att förstärkas ytterligare.

-Vi skapar nu Nordens ledande elhandlare med 2,4 miljoner kunder. Det innebär att vi får bättre möjligheter att utveckla innovativa digitala tjänster och lösningar. Det är också glädjande att vår närvaro på den norska marknaden, som kanske har den största andelen kunder som tar till sig nya lösningar, nu kommer att bli väsentligt större, säger Pekka Lundmark

Det är många transaktioner som ska göras och de förutsätter en lång rad av godkännanden och fastslående av villkor, inklusive beslut av Oslos kommunfullmäktige. Den nya strukturen väntas därför vara på plats först under tredje kvartalet i år. Så i det korta perspektivet, till dess alla formella steg har tagits, kommer verksamheten att fortsätta som vanligt.

Om Hafslund
Hafslund är ett ledande energi och infrastrukturföretag på den norska marknaden med elnät, värme, kraftproduktion och elhandel. Elhandeln har 1,1 miljoner kunder i Norge, Sverige och Finland. 2016 producerade Hafslund 1,7 TWh värme och stod för 25 % av Oslos värmebehov. 99 % av värmen är producerad med hjälp av förnybara bränslen.

För mer information, kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, presschef Sverige, Fortum, tfn 070-214 75 45