Plan för att höja säkerheten i bygget av nya bränsletunnlar vid Värtaverket

Säkerhet och arbetsmiljö har högst prioritet i Fortum Värme. Efter bolagets initiativ genomförde Arbetsmiljöverket i fredags en inspektion för att bedöma hur säkerheten i bygget av tunnlarna Värtan ytterligare kan höjas. De förbättringsområden som framkom vid inspektionen rörde främst skyltning, nödbelysning och utrymningsvägar. Planer och analyser för att åtgärda villkoren från Arbetsmiljöverket har tagits fram och arbetet att åtgärda dessa har påbörjats.

-Säkerheten kommer alltid främst. Vi är tacksamma för påpekanden som gör att vi kan förbättra säkerheten ytterligare. Att Arbetsmiljöverket har satt ett stopp för arbete under mark tills deras villkor är uppfyllda visar att vi behöver vidta vissa åtgärder. Vår förhoppning är att dessa är åtgärdade inom kort och att vi kan arbeta som vanligt i tunnlarna igen om någon vecka, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme.

Så här går processen till

  • Tillsammans med en expert inom brandskydd har vi tagit fram en åtgärdsplan och övergripande riskanalys för hela processen för att åtgärda bristerna.
  • Varje entreprenör tar fram riskanalyser och arbetsberedningar över sin del i processen för att åtgärda bristerna
  • Åtgärdsplanen, riskanalyserna och arbetsberedningarna skickas till Arbetsmiljöverket
  • Arbetsmiljöverket bekräftar att de har tagit emot våra underlag och vi kan påbörja arbetet att åtgärda bristerna.
  • När bristerna är åtgärdade gör vi en besiktning och synar av tunnlarna
  • Arbetsmiljöverket informeras och förbudet hävs
  • Ordinarie arbete i tunnlarna kan påbörjas

Bakgrund

Skyddsombud för Elektrikerförbundet genomförde den 5 november en skyddsrond i tunnlarna. Två brister noterades och protokollfördes. Dessa gällde att nödbelysningen och hänvisningsskyltar behövdes kompletteras. Aktiviteter för att åtgärda bristerna påbörjades omgående med målet att vara klara fredagen den 14 november. Den 13 november genomförde skyddsombud från Elektrikerförbundet en skyddsrond i tunnlarna och det regionala skyddsombudet utfärdade ett skyddsstopp för allt arbete under jord för elektriker med hänvisning till Arbetsmiljölagens kapitel 6, §7 ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarnas liv”. Fortum Värme begärde i detta läge en omedelbar inspektion av Arbetsmiljöverket eftersom säkerhet och arbetsmiljö alltid går först. Inspektionen gjordes fredagen den 14 november och Arbetsmiljöverket satte ett förbud för allt arbete under jord som rör bygget av biobränsleledade kraftvärmeverket i Värtan.