Positivt resultat av laddbilsprojekt

Fortum och Stockholms stad har tillsammans genomfört Sveriges första test i större skala med laddhybrider i projektet MobilEl. Projektet visar att det med laddhybrider är möjligt för företag och organisationer att minska sin klimatpåverkan – och att detta förbättras markant förutsatt att det finns laddmöjlighet på arbetsplatsen.

I projektet användes fem stycken Toyota Prius som konverterats till laddhybrider. De användes i Fortums normala verksamhet som service och poolbilar. Laddhybrider är enkla att använda och bedöms spela en roll parallellt med rena elbilar, särskilt för företag som har stor variation i körsträckorna.

Projektet visade på att behovet av laddinfrastruktur är koncentrerat till arbetsplatser och hemmen. Försöket visade även att för den som kör laddhybrid är det viktigast att det finns tillgång till långsamladdning över natt.

Sett till alla bilarna och hela försökstiden minskade bensinförbrukningen med 13 procent, även om bedömningen är att det redan med den tekniska lösning som användes går att, under optimala förhållanden, halvera bensinförbrukningen.

De förare som var noga med att alltid ladda batterierna och koppla på eldriften sparade dubbelt så mycket som snittet. Ännu större besparing fick vi på körsträckorna där batterierna var fulladdade och eldriften igång.

Utvärderingen visar att utvecklingsområden är att göra laddningen så enkel som möjligt, genom exempelvis lediga och lättillgängliga laddplatser, bra belysning och smidig kontaktplacering på bilen.