Pressinbjudan: Invigningen av nya biokraftvärmeverket i Värtan

Måndag den 9 maj inviger Fortum Värme det nya biokraftvärmeverket i Värtan – världens största i sitt slag. Media är varmt välkommen att närvara under dagens program och även vid en kort pressträff kl. 11.45, på Campus Värtan med Anders Egelrud, vd Fortum Värme och Ibrahim Baylan, energiminister.

Invigningsceremonin börjar kl. 11 med en rad talare på scen, däribland Fortum Värmes vd Anders Egelrud, Fortums vd Pekka Lundmark, borgarrådet Karin Wanngård samt energiminister Ibrahim Baylan. Mattias Klum, äventyrare och fotograf, är speciellt inbjuden för att tala om skogens betydelse som energikälla – både som förnybart bränsle men också som energikälla för oss människor. Nina Ekelund från Hagainitiativet modererar invigningen.

Invigningsceremonin beräknas vara avslutad 11.45, då väntar rundvandring i nya biokraftvärmeverket, lunchmingel samt en kort pressträff med energiminister Ibrahim Baylan och Fortum Värmes vd, Anders Egelrud för media.

Tid och datum: Måndag 9 maj 2016 klockan 11.45
Lokal för pressträffen: Stockholm, Campus Värtan, Lidingövägen 115
Meddela närvaro senast fredag 6 maj till Viktoria Raft, presschef Fortum Värme, på viktoria.raft@fortum.com eller på 0722-320631.

Varmt välkomna!

Kort om nya biokraftvärmeverket
Bygget av biokraftvärmeverket startade i januari 2013. Investeringen beräknas hamna på cirka 5 miljarder kronor och anläggningen kommer att minska användningen av fossila bränslen i det befintliga Värtaverket vilket ger minskade koldioxidutsläpp i Stockholm med cirka 126 000 tusen ton per år. Det är lika mycket som vägtrafiken i huvudstaden släpper ut under en och en halv månad. Biokraftvärmeverket, som producerar både värme och el samtidigt, kommer att ta tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar och kvistar. Biobränslet kommer årligen att omvandlas till 750 GWh el och 1700 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av cirka 190 000 normalstora lägenheter eller halva uppvärmningen av en stad i Göteborgs storlek.

Om Fortum Värme
Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget levererar värme och kyla till cirka 10 000 kunder i Stockholmsregionen. Tillsammans med kunderna har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital 2010. Företaget ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.