Privatpersoner investerar i solel i Kenya

Energifattigdom. Att ofrivilligt leva helt utan ström. Det kan stanna vid en tanke för oss i Sverige. Men i vissa delar av världen där man inte har tillgång till el, är det enligt Världsbanken en av de största utmaningarna i kampen mot fattigdom. Med investeringar från privatpersoner pågår nu ett projekt som ska bygga solcellsanläggningar i Kenya. För solel kan vara en väg mot en ljusare vardag och framtid.

När det inte finns något elnät att ansluta sig till måste man använda dyra dieselgeneratorer för att producera el åt byn och använda fotogenlampor. Lamporna är ineffektiva och brandfarliga liksom att fotogenen också är dyr och dessutom avger hälsofarliga gaser. Världshälsoorganisationen rapporterar att familjer som använder fotogen för belysning och matlagning förbrukar så mycket skadlig rök motsvarande som om man skulle röka två paket cigaretter om dagen.

Dessutom måste byborna dricka smutsigt flodvatten eftersom de inte har möjlighet att rena vattnet.

RVE Sol bygger solelsinstallationen TRINE
Företaget RVE.SOL, som bygger solcellsanläggningen.

Solel ger kylrum
Tillsammans med start up-företaget Trine och privata investerare deltar Fortum i ett projekt för att invånarna i byn Sidonge i Kenya ska kunna använda el från solenergi. Det gör man genom att stötta företaget RVE.SOL med att bygga lokala solcellsanläggningar i Sidonge.

Med energi från solcellsanläggningen kan vi ge ström till femtio familjer och det öppnar affärsmöjligheter som kan ta byborna ur fattigdomen. Till exempel kan de ha ett kylrum som de kan förvara mjölk i för att sedan sälja till andra byar och de kan ha en anläggning för att rena dricksvattnet. Det ger också ett ljus i deras hem så att barnen kan läsa och göra sina hemläxor, utan att använda giftiga fotogenlampor. Och inte minst, det kan innebära tillväxt för företaget som installerar solcellspanelerna eftersom de kan tillämpa sina erfarenheter på andra projekt i Kenya.

kylrum och dieselgenerator TRINE
Snart är byggnaden klar. Till vänster finns kylrummet där byborna kan förvara mjölken
och till höger
finns dieselgeneratorn som är en back up.

Du kan också investera
Trine är ett Göteborgsbaserat start up-företag som bygger en plattform för crowdfunding av solprojekt i utvecklingsländer. Som kund investerar du i specifika solenergiprojekt och får återbetalning genom försäljning av elen. Till investeringen i  Sidonge har Fortum bidragit med samma belopp som de privata investerarna, vilket medförde att projektet nådde 200 procent av sitt investeringsmål, vilket är nordiskt crowdfunding-rekord! Men det finns fler projekt.

­- Fortum letar ständigt efter möjligheter till att öka kunskapen om olika affärsmodeller på tillväxtmarknader med solcellsinstallationer som inte är inkopplade till elnätet. I det här stadiet fungerar vi som en förmedlare för Trine så de kan pröva sin modell för att skaffa kapital genom crowdfunding, säger Fortums forsknings- och utvecklingsdirektör, Heli Antila.

Projektet i Sidonge är fulltecknat, men läs gärna på Trines hemsida om hur du kan bidra i andra projekt.