Räddningsaktion för musslor får klartecken

Jämtlands länsstyrelse ger klartecken till Fortums och Naturskyddsföreningens projekt för att rädda flodpärlmusslor i Härjedalen. Det är Valvtjärnsbäcken som ska rensas från fyratusen kubikmeter sprängsten. När öringen åter kan vandra fritt i bäcken kan flodpärlmusslan lifta med fiskarna och åter föröka sig.

När Krokströmmens kraftstation byggdes på 1950 talet dumpades sprängstenen i anslutning till och över Valvtjärnsbäcken. De stora stenblocken hindrar i dag framförallt öringen att vandra fritt. Det finns fortfarande gott om flodpärlmusslor i bäcken, men de förökar sig inte. Musslorna kan bli mycket gamla, ofta mer än hundra år, men för att kunna föröka sig måste de som larv kunna lifta med fiskar som rör sig fritt upp och ner i våra vattendrag. Dessa så kallade glochidielarver fäster på öringarnas gälar och släpper efter nio månader och faller ner på botten av vattendraget som en mycket liten mussla.

”Upprinnelsen till projektet är att jag gick en kurs om biologisk mångfald i skogsbruken som anordnades av Naturskyddsföreningen. När vi var ute i skogsmarken för att lära oss mer om hur den biologiska mångfalden kan värnas berättade Bror Österman som höll i kursen om hur flodpärlmusslan nu var hotad eftersom öringen inte kunnat vandra från bäcken ned till Ljusnan på grund av de stenblock som ligger i vägen. Min tanke var att det där måste vi kunna ordna”, berättar Jan-Ola Silver som till vardags är chef Production Optimization Swe North inom Fortum.

Bäcken kommer nu att rensas på en sträcka av cirka 300 meter. Arbetet kan starta tidigast under april i år och beräknas ta tre till fyra månader att genomföra. Pengarna till projektet kommer från Fortums miljöfond, som finansieras genom försäljningen av Bra miljömärkt el.

För ytterligare information kontakta:

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn 0702-98 41 25