Rapport från Fortum: Halverad strömavbrottstid och nya satsningar på smartare elnät

– SäkraNät-programmet har börjat visa resultat vilket är mycket positivt. Vår statistik för 2009 visar att den genomsnittliga avbrottstiden för landsbygdsnäten har halverats sedan början av 2000-talet. För att få ytterligare effekt av de här satsningarna för vi nu in mer intelligens i näten, genom att investera i fjärrstyrning av 2 000 omkopplingspunkter, säger Monika Söderlund-Andreasson, Lokalnätschef Sverige på Fortum.

De fjärrstyrda omkopplarna gör det möjligt att leda om strömmen till andra ledningar vid avbrott eller arbete, och bidrar till att ytterligare förbättra för kunderna. Investeringen är ett steg mot ett allt smartare elnät som med ökad automatisering ger färre och kortare störningar.

– De fjärrstyrda omkopplarna automatiserar elnätet och man kan säga att det gör nätet smartare. Om det skulle uppstå ett fel kan vi med hjälp av den här tekniken snabbt koppla om i elnätet direkt från driftcentralen i Karlstad och ringa in i vilket område avbrottet skett. På så sätt får de kunder som inte är direkt berörda av strömavbrottet snabbt strömmen tillbaka och vi kan omedelbart dirigera montörerna till rätt område, fortsätter Monika Söderlund-Andreasson.

3 miljarder har hittills satsats på förbättrad leveranssäkerhet sedan 2006. Målet är att garantera tillgång till el oavsett om ditt hem eller företag ligger i en tätort, i skärgården eller på landsbygden. Redan idag har Fortums kunder en leveranssäkerhet som ligger på 99,96 procent. Genom bland annat SäkraNät förbättras den ytterligare.

Planeringen av och investeringarna i elnätet baseras på konsumenternas behov och måste stämma överens med den långsiktiga hållbara utvecklingen i samhället. Arbetet, resultat och satsningar för framtiden redovisas i en årlig rapport. Läs mer på www.fortum.se/sakranat.

För ytterligare information, kontakta:
Monika Söderlund-Andreasson, Lokalnätschef, Fortum, 070-316 70 24
Carola Hjerthén, Kommunikatör, Fortum, tel 070-641 55 27