elrakningse2

Regeringen beslutar om bättre avtalsinformation på elfakturan – förhoppningsvis bidrar det till att försvåra för oseriösa aktörer

Vi konstaterar att regeringen nu har beslutat att det på elhandelsfakturan ska framgå vilket avtal kunden har och var kunden kan hitta information om avtalet. Fortum har haft information om att kunden har anvisningsavtal på sina fakturor sedan maj 2014. I och med regeringens beslut ska det även finnas information om vad det valda avtalet innebär. Det är viktigt för oss att våra kunder har den information som de behöver för att kunna fatta ett aktivt beslut. En förhoppning från vår sida i och med beslutet är att det kan bidra till att rensa marknaden på oseriösa elhandelsbolag vilket alla kunder tjänar på.

Fredrik Landahl, chef för Fortums elhandel