Regeringen vill ha timmätning redan nästa år

Näringsminister Maud Olofsson (c) presenterade ett förslag om bland annat timmätning på DN debatt i början på veckan och sade samtidigt att regeringen lägger en proposition den 4 mars om detta.

Vi instämmer med näringsminister Maud Olofsson att möjligheterna med timmätning är stora. Tillsammans med en utvecklad marknad, regelverk och med nya tekniska lösningar skapas både kund och samhällsnytta. Genom att göra ytterligare investeringar i så kallade smarta elnät kan vi erbjuda ett större urval av tjänster, vilka möjliggör för kunderna att bli mer aktiva på elmarknaden och på så sätt ytterligare öka effektiviteten. Merparten av våra mätare är redan förberedda för timmätning, det är dock viktigt att komma ihåg att det innebär anpassningar i systemen, vilka i sin tur innebär ytterligare investeringar. Vi har till exempel inlett ett samarbete med ABB om ett framtida smart elnät i Norra Djurgårdsstaden. Det är ytterst tveksamt att en strukturomvandling av denna omfattning kan åstadkommas på ett år.