Regeringens förslag om ytterligare detaljreglering av elavtalen oroar

I torsdags presenterade regeringen propositionen som handlar om hur energieffektiviseringsdirektivet ska genomföras i Sverige.  Eftersom propositionen ännu inte är offentlig kan vi bara utgå från det regeringen skriver. I huvudsak verkar det vara en pragmatisk och bra implementering, men den mycket strikta tolkning som görs rörande fasta avgifter förvånar. Det är längre än vad något annat medlemsland går.

Detta är ytterligare ett förslag i raden de senaste åren där regeringen föreslår ytterligare detaljreglering av elhandeln. Regeringen menar att bara avtalsmodeller helt utan fasta komponenter ger bättre förutsättningar för den enskilde konsumenten att öka medvetenheten om sin elanvändning. Jag menar att det tvärtom riskerar att slå undan fötterna för alla typer av tjänster som kan hjälpa konsumenten att använda sin el så smart som möjligt. Olika kunderbjudande är generellt positivt för en bra konkurrens och utveckling av marknaden. Det kommer inte heller att underlätta för konsumenterna att få ta del av den nordiska slutkundsmarknaden om Sverige som enda land reglerar på detta sätt.

När propositionen blir offentlig så kommer vi naturligtvis att analysera detaljerna i förslaget och återkomma med en mer utvecklad kommentar.

Birgitta Resvik, ansvarig för samhällskontakter Fortum Sverige
Följ mig gärna på Twitter: @BResvik