Rundabordssamtal – möten där idé- och kunskapsutbyte står i centrum

Ljusare jul

I Almedalen finslipas och utvecklas hela tiderna formerna för det politiska samtalet om aktuella och framtida utmaningar som behöver en politisk lösning. Med utgångspunkt i de olika megatrender som vi ser driver den globala utvecklingen så konstaterar vi allt oftare att de framtida utmaningar som vi behöver ta höjd för än så läge är så vaga i konturerna att de är svåra adressera i form av konkreta politiska frågor här och nu – samtidigt som de behöver komma upp på den politiska agendan.

I år arrangerar Fortum därför även ett antal rundabordssamtal där deltagarna kan diskutera och resonera kring olika framtidsfrågor.