Så här prissätts Fortums fjärrvärme

I en artikel i DN 12 oktober 2013 jämförs priserna hos olika fjärrvärmebolag och det konstateras att Fortum har högre priser än till exempel Södertörns Fjärrvärme. Att jämföra fjärrvärmepriser mellan olika bolag är svårt. Här beskriver vi hur vi sätter våra priser och vad som gör vår fjärrvärme till ett tryggt och konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ.

Fortum Värme har fem huvudprinciper för prissättningen för att erbjuda kunderna transparens och trygghet. Dessa är alternativprissättningsprincipen, prisstabilitetsprincipen, likabehandlingsprincipen, valfrihetsprincipen och öppenhetsprincipen.

Precis som artikelförfattaren konstaterar är jämförelser mellan olika fjärrvärmebolag ungefär som att jämför äpplen med päron. När vi sätter priset på fjärrvärme gör vi det enligt alternativprissättningsprincipen, vilket innebär att priset sätts i konkurrens med kundernas bästa alternativa uppvärmningsformer på Stockholmsmarknaden som exempelvis värmepumpar och pelletspannor. För våra kunder innebär det att de alltid har ett konkurrenskraftigt pris gentemot de alternativ som finns på värmemarknaden. Vi lämnar priserna oförändrade 2014 för att fortsatt vara konkurrenskraftiga på den lokala Stockholmsmarknaden.

Prisutvecklingen ska tillgodose kundens intresse av en stabil och långsiktigt förutsägbar prisutveckling, därför tillämpar vi prisstabilitetsprincipen. Det gör att priserna inte går lika mycket upp och ned som exempelvis elpriset. Vi tillmötesgår även kundernas behov av att endast justera priserna en gång per år och att kommunicera nästa års priser i god tid innan oavsett om de förändras eller inte.

När Stockholm växer med fokus på hållbara bostäder, kontor och stadsdelar är valet av uppvärmning och energilösning en viktig fråga. Vi kan glädjande konstatera att merparten av fastighetsbolagen och nya kunder väljer Fortums fjärrvärme för att klara hållbarhetskrav mm. Det ställer krav på oss att ha konkurrenskraftiga priser i förhållande till andra alternativ. Samtidigt ger detta en trygghet till våra befintliga kunder då vi i vår prissättning tillämpar likabehandlingsprincipen. Det innebär att en kund behandlas lika i form av villkor och pris som en motsvarande kund i nyetableringsområden, där konkurrensen är som hårdast.

Valfrihetsprincipen innebär att alla kunder erbjuds möjlighet att fritt välja mellan olika prisabonnemang anpassade efter behov. Till exempel innebär vårt abonnemang Fjärrvärme Invest att kunden förskottsbetalar effektkostnaden och därmed får en lägre årskostnad. Med öppenhetsprincipen menas att Fortum Värmes priser och principer för hur dessa sätts är publika.

Som fjärrvärmekund hos Fortum tillkommer ytterligare värden. På vår kundspecifika webbsida Energikonto finns statistik och möjlighet till både historisk uppföljning och prognos samt simulering för olika abonnemangsval. Vi erbjuder också kostnadsfri alarmfunktion om förbrukningen frångår det normala.

Nu startar vi en satsning där vi bjuder in alla kunder till kostnadsfri energirådgivning utifrån den enskilda kundens behov. Vi kommer att vara i Stadsmissionens lokaler ett par dagar i veckan under hösten och vintern och erbjuder även rådgivning via telefon. De kunder som vi ser fått en ökad energianvändning från tidigare år kontaktar vi även aktivt under hösten för att boka möte med. Vi hoppas få träffa så många kunder som möjligt och prata energi och fjärrvärme.

Sedan 2007 har bostadsrättsföreningar bjudits in till en tävling för att spara energi. Kunderna har fått utbildning och råd i hur de kan spara energi tillsammans i fastigheten och samtidigt optimera sin fjärrvärmeanvändning. Mellan åren 2007-2013 har kunder som deltagit tillsammans med Fortum sparat närmare 17 GWh, vilket motsvarar närmare 1 900 normalstora lägenheter.

Att våra priser och erbjudanden motsvarar våra kunders önskemål och behov är centralt för att vi ska vara konkurrenskraftiga idag och imorgon.