Säkerhet högsta prioritet i Oskarshamn

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har igår 2012-12-06 beslutat att Oskarshamn kärnkraftverk enhet två (O2) måste tas ur drift för underhåll och inspektion av dieseldrivna nödelaggregat för att säkerställa funktion vid en eventuell nödsituation. Undersökning av tidsåtgången för detta pågår för närvarande.

Ett omfattande säkerhetshöjande projekt på O2 är planerat att genomföras med start i juni 2013. Projektet omfattar säkerhetsförbättringar där säkerhetssystem görs mer robusta, inkluderande bl.a. installation av fyra nya dieseldrivna nödelaggregat. Projektet var ursprungligen planerat att färdigställas i slutet av 2012, men genomförandet har försenats. SSM har beviljat dispens för detta så att O2 kan vara i drift till juni 2013, när resterande arbeten skall genomföras. För att dispensen ska gälla vill nu myndigheten att ytterligare åtgärder vidtas för att säkerställa de dieseldrivna nödleaggregatens funktion.

Fortum är en minoritetsägare i Oskarshamn kärnkraftverk.

Ytterligare information:

Göran Hult, talesperson kärnkraft Fortum Sverige, tel +46 (0) 70-3445498
Sasu Valkamo, Vice President, Co-owned Nuclear & Thermal, Fortum Power Division, tel +358 10 4532 232