Sanering av biooljecistern i Energihamnen i Värtan 14 oktober – lukt kan spridas

På måndag 14 oktober börjar Fortum sanera en cistern från bioolja i Energihamnen, Värtan. Saneringen beräknas vara klart senast torsdag 17 oktober. Arbetet med saneringen är helt ofarligt för omgivningen men det kan lukta i området runt Energihamnen i Värtan.

Saneringen utförs för att möjliggöra underhållsarbeten inne i cisternen. Annars görs liknande saneringar för besiktning var sjätte år och i samband med bränslebyte i cisternen vid behov. Vi kommer att täcka öppningar i cisternen med presenningar för att minska spridningen av eventuell lukt.

Biooljan som lagras i cisternen är ett förnybart bränsle som är en restprodukt från olje- och kemisk industri och raffinaderier i Asien och Sydamerika. Biooljan används för att göra fjärrvärme. Genom att använda restprodukter från samhälle, industri och skog tar vi vara på energi som annars skulle gå förlorad och omvandlar det till värme och varmvatten till stockholmarna.

För mer information:
Kristin Simonsson, kommunikatör, Fortum, 072-735 82 39