Sanning eller konsekvens

Helgen den 17-18 juni var det premiär för årets Älvstädning och det städades längs med Dalälven. Det är det femte året vi genomför Älvstädningen tillsammans med idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige. Återigen har projektet visat på stort engagemang och glädje, denna gång hos de ungefär 900 personer från 35 föreningar som deltog. Så inleder man sommaren på bästa sätt: förutom att man rengör närmiljön och tjänar pengar till föreningen gör man något tillsammans. När en av ledarna under den gångna helgen får frågan ”Vad är roligast med Älvstädningen enligt dig?” så uttrycker hon just att det är sammanhållningen i laget som blir bättre; att man gör en god gärning tillsammans med medlemmar i föreningen.

Naturligtvis spelade det underbara vädret en roll för det glada humöret hos de föreningar som besöktes av Fortum under helgen, men även när regnet började falla så smått i Gagnef, hindrade det inte dykarna att fortsätta leta efter mer fynd på älvbottnen. Detta engagemang är det som gör att även vi fortsätter att stötta dessa ungdomar och deras idrottsföreningar – för vi tror på att vi tillsammans kan hjälpas åt att bidra till renare älvar och en renare natur. Att stora som små får delta i detta projekt har dessutom visats vara givande för alla inblandade parter. Barn som själva plockar upp skräp är mindre benägna att kasta skräp i naturen, precis som Björn Ferry säger så ”är det en folkbildning för framtiden”. De vuxna som också hjälper till med städningen blir förebilder för barn.

Bara hos de fyra föreningar som Fortum besökte plockades stora mängder föremål ur vattnet och längs med älvkanterna. Stora plaströr och en oöppnad surströmmingsburk vid Insjön; kundvagnar och däck i Gagnef; en bandsåg och stålgaller i Avesta; bilskrot och cyklar i Borlänge. Samtidigt som man blir upprörd över det som folk får för sig att slänga i älven, så väckte en del föremål ett visst intresse på grund av dess udda karaktär. DK Masen lyckades fiska upp en förseglad plastpåse där en person någon gång i tiden lagt i två exemplar av boken ”Sanning eller konsekvens” av Annika Thor, tillsammans med några tunga stenar. Det spekulerades vilt kring detta: någon ville uppenbarligen bli av med dem. Varför? Var det någons förre dettas böcker? Hade någon tagit dem olovligen från skolbiblioteket och försökt täcka sina spår? Låg det en förbannelse över böckerna? Andra fynd som skylten ”Tystnad råder, 22:00-07:00” gjorde att de flesta småskrattade. Den personen tyckte uppenbarligen inte om den regeln!

Men även om dessa ”fynd” gör att man drar på munnen, gör dess utbredning inte det. Varje år hoppas vi på mindre skräp och det slutliga målet är självklart renare älvar. Den positiva återkopplingen från föreningarna och deras arbete samt de mängder som fortfarande plockas upp gör att projektet fortfarande är högst relevant. Nästa Älvstädning är den 12-13 augusti och sker kring Ljusnan. Vi ser fram emot samma entusiasm från föreningarna även där. För den något dystra insikten är att våra älvar varje år behöver städas från skräp som slängs. Konsekvensen av detta har i alla fall en uppsida och det är det givande samarbetet med lokala föreningar där vi gör älvarna renare. Tillsammans.

Johan Englund
Kommunikationschef  för Fortums vattenkraft