December

Fortum sänker ettårspriset 6,25 öre/kWh.

Fortum sänker priset på ettårsavtalet med leveransstart den första mars, med 6,25 öre/kWh (5 öre exkl. moms). Orsaken till sänkningen är sjunkande priser på NordPool.
April
Mars

Fortum och moelven gör torsby till miljövinnare

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad har tillsammans med Moelven Notnäs AB i dagarna tecknat avtal om fortsatt energisamarbete. Avtalet värderas till över 150 miljoner kronor och innebär att AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad bland annat investerar i ökad biobränslekapacitet och förbättrad rökgasrening.

Biopanna på väg till Fortums kraftvärmeverk i Nynäshamn

Idag startar transporten av en 140 tons biobränslepanna från Kvaerner Pulping i Göteborg till Fortums nya kraftvärmeverk i Nynäshamn. Biobränslepannan är hjärtat i det system som ska hjälpa Nynäshamn att få en ytterligare förbättrad miljö genom leverans av fjärrvärme och kraftproduktion.
Januari

HemEl blir Fortum

Den 7 januari 2003 byter HemEl namn till Fortum. Skälet till namnbytet är att förstärka varumärket Fortum som nordens energibolag.