November

Fortum har träffat avtal med Stockholms stad om miljövänlig el

Fortum har träffat avtal om leverans av el märkt med Bra Miljöval till Stockholms Stad. Elleveransen omfattar 24 av stadens nämnder och förvaltningar i Stockholm. Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärke och den enda miljömärkningen för el som är certifierad av en oberoende part.
Oktober

Ny elprisbedömning från Fortum Sommarregnen kom på "fel" ställen- vinterns elpris kan bli högt

Stora delar av sommarens regn kom på "fel" ställen och det råder fortfarande ett sk hydrologiskt underskott. Detta tillsammans med höga kol- och oljepriser samt kallt väder, kan innebära att elpriset kommande vinter blir högt. Elprisutvecklingen våren och sommaren 2005 påverkas främst av hur mycket snö som ackumuleras i snömagasinen, vilket i dagsläget innebär fortsatt osäkerhet om elprisutvecklingen.
September

Kommentar till artikel i Dagens Nyheter

I en artikel i Dagens Nyheter beskrivs idag den ökade kundrörligheten på den svenska elmarknaden. Fortum välkomnar utvecklingen, eftersom det visar att konkurrensen på marknaden fungerar. Vår ambition är att vinna förtroende hos medvetna kunder på en fri marknad.
elbilsblogg

Fortum sänker samtliga avtalspriser

Regn, och varmt väder är bidragande orsaker till den senaste tidens sänkta marknadspriser på el. Tack vare denna utveckling sänker Fortum avtalspriserna med upp till 11 procent.
Juni

Svensk Kvalitetsindex sätter fokus på branschens främsta utmaning men fångar inte upp förbättringsarbetet.

Kommentar till Svenskt Kvalitetsindex. Den senaste tiden har Fortum arbetat systematiskt med förändringar som vi vet är viktiga för våra kunder. Av kundtillströmningen de senaste månaderna och våra egna fakta och undersökningar framgår att arbetet ger resultat. Undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex visar dock att det tar tid innan förbättringsarbete får genomslag.
Maj

Sommarvädret avgör höstens elpris. Ny elprisbedömning från Fortum

Efter den kraftiga pristoppen på grund av extrema väderförhållanden 2002/2003 har elpriset nu stabiliserats på en mer normal nivå. Trots låga nivåer i vattenmagasinen har elbörsen Nordpool präglats av, relativt sett, lägre priser med små förändringar denna vinter. Huvudförklaringen är en lägre efterfrågan tack vare det milda vädret i början av vintern 2003.
April

Fortum stärker service och kvalitet

För att bättre möta kundernas krav på service och kvalitet planerar Fortum ett antal förändringar av organisation och verksamhet. Framförallt tas ytterligare steg för att stärka Fortums förmåga att förebygga och avhjälpa störningar i elnätet.
Mars

Fortum stöder Energimyndighetens åtgärdsprogram; Kunderna i fokus

Idag inleder Statens Energimyndighet (STEM) sitt Energiting. Det sker efter ett år av omfattande kritik mot elbolagen. Fortum har lyssnat på kritiken och arbetar sedan förra våren aktivt med ett omfattande åtgärdspaket som är ett direkt svar på kundernas önskemål om tydligare räkningar, bättre service och en bättre information om hur energisparåtgärder kan leda till en lägre elförbrukning.

Fortum inbjuder till utställning om solenergi

Inom 50 år måste det mesta av vår energianvändning komma från förnybara energikällor. Detta innebär en omfattande omställning av energiproduktionen. Solenergi är en av de energikällor som har störst potential. En av utmaningarna är att lagra energin för att kunna använda den när solen inte skiner.
Februari

Fortum sänker samtliga avtalspriser

För tredje gången sedan december förra året sänker nu Fortum sina elpriser på fasta och rörliga avtal. Genom sänkningen stärker Fortum positionen som det mest prisvärda av de ledande elbolagen. Förbättrade nivåer i vattenmagasinen och en mild vinter ligger till grund för elprissänkningen.
elbilsblogg

Fortum sänker tillsvidarepriset med 13 procent

Genom sänkningen erbjuder Fortum, från och med 1 april 2004, ett av marknadens lägsta tillsvidarepriser. Konsumentverkets jämförelser visar dessutom att Fortum, generellt sett, är billigast bland de le...