December

Stockholm väljer Bra Miljöval-märkt el från Fortum

Fortum blir helhetsleverantör av Bra Miljöval-märkt el till Stockholms stad. Enligt ett nytt treårsavtal kommer Fortum att, förutom elleveranser till hela den kommunala verksamheten, bistå med portföljförvaltning för el och verktyg för energiuppföljning. Avtalet omfattar 250 GWh årligen, vilket motsvarar energiförbrukningen för cirka 12 500 eluppvärmda villor.

Solna stad väljer förnyelsebar el från Fortum

Solna Stad har efter en upphandling valt att teckna avtal med Fortum gällande elleveranser för 2006. Avtalet, innebär att Fortum levererar el producerad med vattenkraft till Solna Stad motsvarande 35 GWh, eller lika mycket som den årliga förbrukningen hos 1 700 eluppvärmda villor.
En av deltagarna i tävlingen Sveriges roligaste julbelysning

Julstämningen – allt mer laddad

Elektricitet har blivit allt viktigare för både julstämning och julfirande, och det är en kostnad som hör till de minsta i juletid. Det konstaterar Fortum i sin översyn av kostnader för julen. Den elektriska julbelysningen har blivit ett av våra vanligaste julpynt och innehållet i julklapparna har under senare år blivit mer elektroniskt.

Borealis ny kund hos Fortum

Fortum har tecknat ett avtal med Borealis AB. Avtalet omfattar elleverans till den internationella plastkoncernen Borealis svenska verksamhet i Stenungsund. Det gäller ett år plus möjlighet till ytterligare ett år och motsvarar elleveranser om 900 GWh per år, eller lika mycket som den årliga förbrukningen hos cirka 45 000 eluppvärmda villor.
Hållbar energi

Fortum först med 3-årigt fastpris på fjärrvärme

Fortum inför vid årsskiftet ett valfritt fastpris som gäller i upp till tre år för fjärrvärmekunder i Stockholm. Oavsett vad som händer med skatter och andra kostnader betalar kunderna det pris de valt.
Oktober
September

Elmarknadskommentar från Fortum – Stigande bränsle- och utsläppsrättspriser har drivit upp elmarknadspriset

Nivåerna i vattenmagasinen låg nära en normal nivå under våren och sommaren. Stigande bränslepriser (kol, olja och gas) och priserna på utsläppsrätter har lett till stigande elmarknadspriser. Terminspriserna på el (NordPool) har stigit under 2005, vilket tyder på att marknadens aktörer redan idag bedömer att det framtida elpriset kommer att öka. Elprisutvecklingen inför hösten och vintern är dock osäker. Det är huvudslutsatser i Fortums elmarknadskommentar för andra halvåret 2005.
Augusti

Energiintensiv stålkoncern ger Fortum stororder

Fortum har tecknat ett betydelsefullt avtal med den internationella rostfria stålproducenten Outokumpu. Avtalet, innebär att Fortum levererar el till ett antal av bolagets svenska anläggningar och beräknas omfatta leveranser om maximalt 800 000 MWh/år. Fortum ansvarar sedan tidigare även för elleveranserna till Outokumpus verksamheter i Finland.
Juni

Ny kraftvärme i Stockholm – ett bra beslut för staden och miljön

– Dagens beslut är ett logiskt steg på vägen för att klara Stockholms växande behov av uppvärmning och underlätta framtida bostadsbyggande. En satsning på biobränsleeldad kraftvärme är dessutom det mest miljövänliga alternativet för att möta Stockholms samlade energibehov.
Maj

Automatisk mätaravläsning för alla Fortumkunder

Om tre år slipper Fortums nätkunder i Sverige preliminära fakturor och uppskattningar av förbrukningen. Idag gick startskottet för att påbörja upphandling av ett system för automatisk mätaravläsning för Fortums alla kunder. I första omgången berörs 850 000 nätkunder i Sverige och därefter väntar upphandlingar av samma system för ytterligare 500 000 kunder i Finland, Norge och Estland.

Ny elmarknadskommentar från Fortum Utsläppsrätterna påverkar elpriset

Trots växlande temperaturer under vinterperioden har spotpriset på elbörsen Nordpool präglats av relativt små förändringar. Derivatpriserna har dock påverkats av höga kol- och utsläppsrättspriser samt sjunkande vattenmagasin. Om kol- och utsläppsrättspriserna blir fortsatt höga blir troligen också elpriset fortsatt högt. Regn i sommar och fallande kol- och utsläppsrättspriser kan dock leda till att elpriserna sjunker. Det är huvudslutsatser i Fortums elprisbedömning för andra halvåret 2005.
April

Fortums kommentar till Elmarknadsinspektionens rapport

Fortums mål är att hålla en hög leveranskvalitet till våra kunder och vi är redan mitt inne i ett omfattande förbättringsarbete när det gäller våra nät. Vi ser mycket positivt på den tydligare koppling Elm...
Mars

Fortum blir störst i Norden på miljömärkt el

Samtidigt inrättar Fortum en nordisk miljöfond. Genom ett fördjupat samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen inkluderar Fortum el märkt med Bra Miljöval till samtliga kunder som har Fortum Enkel. Bra Miljöval är världens tuffaste märkning av el. Under 2005 beräknar Fortum sälja 4 TWh miljömärkt el i Sverige och Finland och blir därmed Nordens och sannolikt Europas största säljare av miljömärkt el.
Januari

Fortum storsatsar på Bra Miljöval

Från och med februari 2005 får Fortums kunder med tillsvidarepris utan extra kostnad Bra Miljöval. Av Fortums drygt en miljon nordiska kunder omfattas 60 %. Det är därmed den största satsningen på Bra Miljöval sedan systemet introducerades av Naturskyddsföreningen 1996. I och med satsningen blir en stor del av Fortums kunder Europas mest miljövänliga elkonsumenter.

Fortum och Värmekyl Grossisten i samarbete – rabatt på värmepump och elpris till en miljon villaägare

Fortum och Värmekyl Grossisten har undertecknat ett samarbetsavtal som innebär att kunder som köper värmepump från Värmekyl Grossisten får en rabatt på upp till 1000 kronor genom att samtidigt teckna avtal med Fortum. En villaägare som investerar i en värmepump kan minska sin årliga uppvärmningskostnad med 60 % enligt Konsumentverket. I den första etappen kommer ca 1 miljon villaägare få erbjudandet.