December

Fortum bidrar med 10 miljoner till ett ljusare Stockholm

Stockholms stad och Fortum inleder ett långsiktigt samarbete för att göra Stockholm ljusare och tryggare. Samarbetet, som löper på sju år, gör det möjligt att ge fler platser förbättrad eller ny belysning. Förutom att satsningen ger en ljusare stad blir också den nya belysningen mer miljövänlig.

Fortum förkortar uppsägningstiden vid flytt

Fortum underlättar ytterligare för sina elnätkunder och erbjuder, som enda elnätsföretag, fem dagars uppsägningstid av elnätsavtalet vid flytt istället för rekommenderade 30. Förändringen gäller från och med den 18 december.

Fortsatt samarbete Borealis – Fortum

Borealis AB förlänger avtalet med Fortum. Avtalet omfattar elleverans till den internationella plastkoncernen Borealis svenska verksamhet i Stenungsund. Avtalstiden är ett år med möjlighet till ett års förlängning och motsvarar elleveranser om 900 GWh per år.

Så här ser Stockholms nya kraftvärmeverk ut

Fortum Värme presenterar i dag sitt förslag till utformning av det biobränsleeldade kraftvärmeverk som planeras i Värtan. Under hösten har tre olika förslag utvärderats och visats för allmänheten och andra intresserade. Fortum har nu beslutat att arbeta vidare med förslaget från arkitektbyrån Urban Design/Gottlieb Paludan.
November

Fortum förvärvar andel i litauiskt fjärrvärmebolag

Pressmeddelande Fortum förvärvade en minoritetsandel på 4,9 % i det litauiska bolaget AB Klaipedos Energija den 20 november 2006. Andelen såldes till Fortum av VNG-Erdgascommerz GmbH. Förvärvet är en del av vår strategi i de Baltiska länderna och stöder tillväxten av vår värmeverksamhet i Litauen.

Strömmen åter under dagen

Arbetet med felavhjälpning återupptogs nu på morgonen. Väderprognosen för dagen ser god ut och bedömningen är att alla avbrott till följd av de senaste dagarnas hårda väder ska vara åtgärdade under dagen.

Kunder fortfarande strömlösa i Gävleborg

Arbetet med att åtgärda de kvarvarande felen kommer att fortsätta fram till klockan 22.00-23.00 i kväll. Av säkerhetsskäl tar därefter montörer och röjare nattvila, för att återuppta sitt arbete kl 07.00 imorgon bitti. Av morgonens 9800 strömlösa kunder i Gävleborgs län återstår nu ca 618 kunder. Vi befarar att ett antal kunder kommer att vara utan ström under natten och en bit in under morgondagen. Arbetet med felavhjälpning återupptas ca 07.00 i morgon.

Felavhjälpningen fortsätter i bra takt

Felavhjälpningen flyter på och merparten av kunderna beräknas få strömmen åter ikväll. Med befintlig väderprognos beräknas endast ett mindre antal kunder i Gävleborg vara strömlösa under natten. Arbetet med felavhjälpning fortsätter fram till 22.00 och återupptas så fort det blir ljust i morgon bitti.

Goda prognoser för felavhjälpningen

Fortum har fortsatt full styrka ute för felavhjälpning och arbetet fortskrider bra. Bland annat används tre helikoptrar (två i Gävleborg och en i Värmland) för besiktning av ledningarna, något som betydligt underlättar möjligheten att lokalisera fel.

Felavhjälpningen fortsätter i Fortums elnätområden

Vi har full styrka ute för felavhjälpning och arbetet fortskrider bra. Om inte väderprognoserna förändras bedömer vi att merparten av våra kunder i Dalarna, Värmland, Örebro, Västra Götaland och Halland kommer att få strömmen tillbaka under dagen. I Gävleborg kommer merparten av våra kunder att ha tillbaka strömmen under kvällen.

Fortsatt hårda vindar i Fortums elnätområden, men snön avtar och extra styrkor är insatta i felavhjälpningen

Under natten har de hårda vindarna dragit sig söderut, vilket medfört att nya fel har tillkommit i Värmland, Västra Götaland, Örebro och Hallands län. Enligt SMHI:s prognoser ska snöfallet dock avta och vinden kommer att mojna. Detta gör att vi kan sätta in full styrka i felavhjälpningen och dessutom nyttja helikoptrar i felsökningsarbetet. Om inte väderprognoserna förändras bedömer vi att merparten av våra kunder kommer att få strömmen tillbaka under dagen.
Oktober

Fortsatta störningar i elleveranserna i Gävleborgs län

Gävleborgs län har under dagen drabbats hårt av snöoväder och hårda vindar, med många strömlösa kunder som följd. Snön avtar men de hårda vindarna fortsätter. Trots att felavhjälpningen löper på bra ser vi tyvärr att vi kommer att ha ett stort antal kunder strömlösa under natten.

De flesta av Fortums kunder beräknas ha strömmen tillbaka till midnatt

Vi har fortfarande ganska hårda vindar i våra nätområden i Dalarna och Hälsingland. Enligt SMHI:s senaste prognos kan vinden tillfälligt tillta i de här områdena för sedan avta vid midnatt. Vi har nu kl 19.00 totalt 1800 kunder utan ström i framför allt Hälsingland och Vänerområdet.
Fortum har full beredskap inför strömavbrott

Fortum ökar beredskapen inför stormen

Fortum har startat upp krisorganisationen på grund av risken för störningar i elleveransen i samband med det kommande lågtrycket med hårda vindar. - Vi har god tillgång på resurser, bland annat beroende på det omfattande arbete som pågår i våra elnät för att ytterligare säkra elnätet mot hårt väder, säger Bengt Johansson, Sverigechef för Fortum Distribution.

Fortsatt osäker elprisutveckling

Utvecklingen på elmarknaden har varit fortsatt turbulent. Efter en längre period av stabila priser på utsläppsrätter ser vi nu ett nedgående pris. Oljepriserna har sjunkit och idag är oljepriset det lägsta på 6 månader. Stoppet av kärnkraftsreaktorer har skapat en osäkerhet på marknaden. Sommarens låga nederbörd ledde till ett hydrologiskt underskott vilket, trots de senaste månadernas regn är fortsatt stort. Sammantaget är sannolikheten för omfattande elprisförändringar under de kommande 6-9 månaderna stor.
September

Fortum öppnar upp fjärrvärmenätet för småhusägare i Stockholm

Fortum Värme ger villaägare i Stockholmsområdet möjlighet att ansluta sin fastighet till fjärrvärmenätet. I ett första steg har boende i Älvsjö, Bagarmossen och Hässelby erbjudits anslutning och nu planeras ytterligare expansion till flera förorter i Stockholm. Målet är att 14 000 hushåll ska vara anslutna till fjärrvärmenätet före 2013.
Juli
Avestaforsen

Öppet hus på Avestaforsens kraftverk

Lördagen den 8 juli bjuder Fortum och Skanska allmänheten på öppet hus på Avestaforsens kraftverk. Besökarna kommer att få information om vattenkraften och även möjlighet att se stora delar av kraftverket. Deltagarna kommer även att få lyssna på blåsljud från den så kallade ”sugrörsbotten”.
Juni

Fortum och Esbo ingår i nytt samarbete

Fortum och Esbo stad har avtalat om att inleda ett långsiktigt samarbete för att utveckla trivseln bland invånarna. Samarbetet handlar främst om att göra offentliga platser tryggare och trivsammare geno...

Fortum Ski Tunnel Torsby klar för invigning

Fortum Ski Tunnel Torsby, världens längsta och Sveriges första skidtunnel är klar. Skidtunneln är 1,3 kilometer lång och är världens längsta inomhusarena för längdåkning och den första i världen med möjligheter att träna skidskytte. Fortum är huvudsponsor till Fortum Ski Tunnel Torsby som nu alltså står färdig i Torsby, Värmland.

Fortum fick hedersomnämnande i EU:s miljötekniktävling

Priserna i EU:s miljötekniktävling har delats ut i Bryssel. Fortums tävlingsbidrag "Rökgasrening vid stora förbränningsanläggningar genom avancerad förbränningsteknik" belönades i EU:s miljötekniktävling. Bidraget fick ett hedersomnämnande och placerade sig bland de tre bästa i processkategorin.
Maj

Fortum investerar i Vänerområdet

Fortum fortsätter att investera i Värmland och Västra Götaland. Det beskedet gav Fortum Sveriges VD Christian Lundberg i samband med firandet av 100-årsdagen av bildandet Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors som gick av stapeln under onsdagen i Mariestad och Lidköping.

9 av 10 svenskar anser att energisnålt hus är avgörande för husköp – men få känner till ny lag som energideklarerar hus inför försäljning

Enligt en undersökning som Fortum låtit genomföra känner endast en fjärdedel av svenskarna till den nya lag som innebär att alla hus och större byggnader ska genomgå en energibesiktning innan de säljs. Sådana besiktningar kan dock bli ett viktigt konkurrensmedel vid husförsäljning eftersom 85 procent av svenskarna anser att husets energieffektivitet är avgörande för husköpet.

Ny elmarknadskommentar från Fortum: Fallande utsläppsrättspriser och låga nivåer i vattenmagasinen – fortsatt osäkerhet på elmarknaden

Elprisutvecklingen har varit dramatisk under årets första månader. Efter en uppgång under första kvartalet sjönk elpriset under slutet av april. Bakgrunden är dels den kalla vintern som drivit upp efterfrågan och dels uppgående och därefter kraftigt fallande utsläppsrättspriser. Det senare en följd av att flera länder har redovisat ett överskott av utsläppsrätter under 2005. Den låga nederbörden och höga vattenkraftproduktionen under vintern gör det också troligt att nivåerna i vattenmagasinen kommer att ligga under det normala, vilket talar för en fortsatt osäkerhet avseende elprisutvecklingen.
April

Fortum lanserar ny elportföljförvaltning

Fortums elportföljförvaltning har visat sig mycket framgångsrik. Nu erbjuds Fortums samtliga företagskunder denna tjänst som ett alternativ till ett fast eller rörligt elavtal.Tjänsten bygger på samma principer som fondförvaltning på finansmarknaden. Under de senaste fyra åren har det genomsnittliga elpriset via Fortums portföljförvaltning varit 21 procent lägre jämfört med ett rörligt pris för samma period. All el som levereras är från koldioxidfri vattenkraftproduktion.
Mars
damm

Fortum satsar på dammen i Stackmora

Fortum har beslutat att dra tillbaka ansökan om att riva dammen i Stackmora för att istället satsa på verksamheten. Fortum har lyssnat till de boende kring dammen och gjort nya beräkningar av lönsamheten. Totalt innebär den planerade satsningen en investering på 25 miljoner kronor under 1 års tid. Planerad byggtid är 2009-2010.

Fortum och Stockholm Vatten ingår avtal om leverans av el

Stockholm Vatten AB (SVAB) väljer Fortum som elleverantör. Samarbetet innebär att Fortum kommer att leverera el till samtliga SVAB:s vatten- och avloppsreningsanläggningar i Stockholmsområdet. Avtalet bedöms vara värt cirka 90 miljoner SEK och löper fram till och med 2008, med option på ett års förlängning.
Januari

Norrbottens läns landsting väljer Fortum som ny energileverantör

Efter en öppen offentlig upphandling står det klart att Norrbottens läns landsting väljer Fortum som ny elleverantör. Avtalet, innebär att Fortum ansvarar för fysiska elleveranser till landstinget och finansiell förvaltning av elkraft och elcertifikat. Elleveranserna motsvarar 60 GWh årligen, vilket är jämförbart med årsförbrukningen för 3 000 eluppvärmda villor. Detta är den andra stora offentliga upphandlingen i norra Sverige som Fortum vinner på kort tid.

Nynäs Petroleum ny kund hos Fortum

Fortum och Nynäs Petroleum har tecknat nytt avtal. Avtalet omfattar både fysisk elleverans och finansiell förvaltning till Nynäs svenska verksamhet. Elleveranserna motsvarar 95 GWh per år, vilket är jämförbart med årlig energiförbrukning för cirka 5000 eluppvärmda villor.

Bostaden i Umeå väljer Fortum

Fortums marknadsposition i norra Sverige stärks. Efter en offentlig upphandling står det klart att Fortum blir ny energileverantör till Bostaden i Umeå. Avtalet löper på 2 år med möjlighet till ett års förlängning och omfattar elleveranser till drygt 500 anläggningar (bostäder) med en total årlig volym på 60 GWh.