December
Bil som åker på en bro

Superbatteri på väg mot massproduktion

Igår berättade Tech World att Toshiba är på gång att starta massproduktion av ett superbatteri som kan laddas till 90% på ett fåtal minuter! Batteriet, som kan användas i elbilar, kan laddas upp till 60...

Hej då glödlampan …

Och snart är det beslutat; den traditionella glödlampan skall fasas ut med följande tidtabell: §         2009 Förbud mot alla matta glödlampor + klara 100 watts glödlampor §         2010 Förbud mot klara 7...
Vindkraftverk

Fortum kompenserar flygresor genom stöd till vindkraftsprojekt i Kina

Fortum har kompenserat för CO2-utsläppen från företagets flygresor under 2007. De samlade utsläppen kompenseras med åtgärder för certifierade utsläppsminskningar i utvecklingsländer. I praktiken innebär det att Fortum stöder två vindkraftsprojekt i Kina via Tricorona Climate Partner AB.

Vågkraft på väg …

Tidningen Bohuslänningen hälsade nyligen på i företaget Seabaseds lokaler i Lysekil. Här ska nio vågkraftsaggregat monteras, varav två tillhör Fortum, och de första ska enligt plan vara klara i februa...

Fortums kunder tryggare med elförsörjningen

Sedan 2005 arbetar Fortum med SäkraNät-programmet, det största infrastruktur-arbetet i företagets historia. Hittills har 2,5 miljarder kronor investerats för att halvera avbrottstiderna och öka leveranssäkerheten i elnätet från 99,96 till 99,99 procent. Enligt en kundundersökning har omkring 35 procent av kunderna i de mest drabbade områdena märkt av en förbättring av kvaliteten i elnätet under de senaste fem åren. Sedan SäkraNät-programmet inleddes 2005 har avbrottstiderna på de linjer som har åtgärdats minskat från 11,7 procent 2005 till 4,4 procent 2008 av den totala avbrottstiden. En jämförelse av avbrottstiderna mellan 2002 och 2008 visar på en tydlig nedgång.
Bil som åker på en bro

För hundra år sedan …

... var elbilar populärare än både bensinbilar och ångbilar. Elbilar var mindre bullriga, mindre smutsiga och enkla att starta. Men bensinbilen hade också fördelar. Dels hastighet, dels räckvidd – dvs....

Låt oss i framtiden ha el i tankarna!

Så skriver professor Harry Frank, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och tidigare forskningschef på ABB Sverige, i ett debattinlägg i tidningen Ny Teknik. Harry Frank menar att teknikvågen – med e...
Bil som åker på en bro

Laddhybrider

För ett år sedan visste jag inte vad en laddhybrid var. Men jag har blivit klokare. Dagens hybridbilar drivs av en kombination av traditionell förbränningsmotor, ett batteri och en elmotor. Elmotorns bat...
Elbil som laddas

Framtiden – elbilen – är redan här!

Nu är de på väg, elbilar du tankar i ett vanligt eluttag. En tank täcker den dagliga körsträckan för de flesta och kostnaden blir ungefär 3 kr per mil. Enligt bedömningar skulle en övergång till elbil...
November

Vem längtar inte efter den spanska solen?

  Vetenskapsmagasinet gjorde nyligen ett superintressant inslag om solkraft. En halvtimmes bilfärd utanför Sevilla har spanjorerna byggt ett jättelikt solkraftverk på elva megawatt som förser 6 00...
mariatorget

Mariatorget leder omröstningen

  Sedan 2006 arbetar Fortum och Stockholms stad tillsammans för att göra Stockholm ljusare och tryggare. Hittills har vi lyst upp fyra av Stockholms parker och utemiljöer. Med ny energieffektiv te...

Trassel och standby

Massor av el förbrukas helt i onödan. Svenska Dagbladet skrev häromdagen att hela två tredjedelar av all el som används för att ladda mobiltelefoner går tillspillo då många låter laddaren sitta kvar i ko...

Masdar – världens första koldioxidfria stad?

Häromdagen läste jag intressant artikel i tidningen Fokus. Trots, eller kanske tackvare, att Förenade Arabemiraten är ett av världens oljerikaste länder håller de just nu på att bygga världens första k...

Kommentar av Christian Lundberg, VD Fortum Sverige, med anledning av Energieffektiviseringsutredningens slutbetänkande:

Positivt med åtgärder för ökad energieffektivisering – men höjda skatter hämmar klimatinvesteringar Energieffektiviseringsutredningen har i dag avlämnat sitt slutbetänkande ”Vägen till ett energieffektivare Sverige” till regeringen. Utredningens huvuduppgift har varit att införa EG-direktivet (2006/32/EG) om effektivare slutanvändning av energi och om energitjänster i Sverige. Direktivets målsättning är att EU-länderna ska spara minst 9 procent energi fram till år 2016. Bra med satsningar på energieffektivisering

Morgan Stanley tar tidvattnet till hjälp

TechWorld berättar att finansföretaget Morgan Stanley planerar att bygga ett nytt datacenter som ska få sin energi från ett tidvattenkraftverk. Ett tidvattenkraftverk utnyttjar tidvattnets läges- och ...
elbilsblogg

Finanskrisens påverkan på elpriserna

Sjunkande bränslepriser har medfört sjunkande elpriser vilket visar att den globala ekonomin haft en faktisk påverkan på dagens elpriser. Men högre elpriser i Tyskland och meterologiska faktorer motväger ändå sjunkande elpriser i Norden.

Trådlös energi

Titta - ibland tror man inte sina ögon och öron! Tidningen Ny Teknik skriver om en teknik för trådlös energiöverföring, där energi överförs mellan två föremål med hjälp av ett magnetiskt fält. I filme...

EU-kommissionens andra strategiska energiöversyn ett välkommet steg mot en gemensam nordeuropeisk elmarknad

- EU-kommissionen har i dag publicerat sin andra strategiska energiöversyn, som framför allt fokuserar på en pålitlig energiförsörjning. - Översynen kompletterar tidigare åtgärder med syfte att ytterligare förbättra funktionen hos den inre energimarknaden och minska klimatförändringarna. - Den pekar också på EU:s ökade roll på det energipolitiska området, något som tidigare främst har legat i medlemsstaternas händer. -

Skippa standby

En TV, stereo och dator med tillbehör som står i standby kan kosta 500 kr per år! Själv har enkelt skippat standby med hjälp av fyra smarta fjärrströmbrytare. De är superlätta att koppla in och med ett tryck...

Lys upp Stockholm

  Fortum och Stockholms Stad har ett samarbete för att skapa en ljusare och tryggare miljö för Stockholms invånare och besökare. Finlandsparken, Lappkärrsberget, Londonviadukten och Humlegården (klart...

Nynäshamn vill också ha vågkraft

Nynäshamn är verkligen framåt! Kommunen planerar ett 50-tal havsbaserade vindkraftverk och intresse för vågkraft finns också. Speciellt intressant är den vågkraftsteknik som Uppsala Universitet har utv...

42% tycker att Sverige ska satsa på vågkraft

En undersökning som Fortum genomfört bland 1200 personer visar att 42% tycker att Sverige ska satsa på vågkraft. Jätteroligt!  En fördel med vågkraft, förutom att det är en förnybar energikälla, är att nytt...

42% av svenskarna tycker att Sverige ska satsa på vågkraft

För svenskar är förnybara energikällor en förutsättning för den framtida energiförsörjningen. Närmare hälften av alla svenskar hoppas att vågkraft kommer att vara ett av de energislag som utvecklas mest de närmaste 20 åren, visar en undersökning som Fortum genomfört bland 1200 svenskar.
Oktober

Solen driver cykeltaxi

Jag längtar efter sol och värme! Det finns många länder som, med all rätta, drar nytta av sitt soliga klimat. Tidningen Ny Teknik skrev nyligen om en indisk cykeltaxi som drivs med solenergi! Taxin test...

Solceller i Kairo

Solen har tyvärr lyst med sin frånvaro och jag har inte ännu lyckats ladda min nya fiffiga solcellsladdare. Annat är det i Egypten; idag gick solen upp 06.38 och den beräknas gå ned 17.28. Sol hela dagen...

Spel på schemat

  Nu har vi skickat ut 10 000 spel! 400 gymnasieskolor i Sverige har hittills beställt Fortums energispel som ger tillfälle att diskutera och utbyta idéer om framtidens energianvändning. Superkul att ...

En fiffig solcellsladdare

Jag har köpt en fiffig mojäng på coolstuff.se; nämligen en bärbar solcellsladdare! Laddaren har två solpaneler som laddar det inbyggda batteriet. En apparat, t ex min mobiltelefon, ansluts därefter till s...

Solceller på tub

Tidningen Ny Teknik skrev häromdagen om ett företag som anser att solceller ska säljas på tub! Det amerikanska företaget Solyndra har utvecklat en ny typ av solceller som, enligt dem, är enklare att i...
Bil som åker på en bro

Esbo Stad och Fortum inleder samarbete för introduktion av laddbilar

Fortum och Esbo stad, i Finland inleder ett samarbete för att möjliggöra användning av laddbilar i större skala och därmed märkbart minska utsläppen i trafiken. Fortum bedriver sedan mars 2008, ett motsvarande samarbetsprojekt med Stockholms stad En central del i projekten, både i Finland och i Sverige är att utveckla en infrastruktur för laddning av bilarna så att införandet av laddbilar i trafiken kan ske så smidigt som möjligt när bilarna lanseras i stor skala.

Lys upp tillvaron!

I maj lät vi SIFO fråga svenska folket om inställningen till, och kunskaper om, energieffektivisering. Närmare två av tre svenskar har under de senaste två åren blivit mer intresserade av smart energi...
mariatorget

Ljus i höstmörkret

År 2010 höjs kraven på energieffektiv belysning och då håller inte traditionella glödlampor måttet. Enligt Aftonbladet säljs varje år 80 miljoner glödlampor och 4 miljoner lågenergilampor i Sverige. V...
Vindkraftverk

Mobiltelefoni får skjuts av vindkraft

Tillsammans med Uppsala Universitet och företaget Vertical Wind har Ericsson utvecklat en basstation för mobiltelefoni som helt, eller delvis, får sin el från vindkraft. Basstationen Tower Tube har utr...

Även Google söker i havet

Dagens Nyheter skrev nyligen om att sökjätten Google funderar på om, och i så fall hur, ett så kallat datacenter kan flytta till havs! Ett datacenter använder mycket energi för att först driva all dat...

Vinden viner…

Intresset för vindkraft är rekordstort! Bara sedan i måndags har jag själv noterat 101 inslag i svensk media som på ett eller annat sätt berör vindkraft. Det är både ros och ris. De positiva inslagen handlar ...

En gelé som producerar el

En jobbarkompis, som också är på jakt efter framtidens energi, tipsade mig om ett intressant inslag i Vetenskapsradions veckomagasin: en gelé som producerar el! I inslaget intervjuas den italienska upp...

Miljöarbete och lönsamhet går hand i hand

Mer än hälften av alla storföretag i Sverige anser att de kan bli mer lönsamma genom miljömässig anpassning. De kommer inte heller att nedprioritera sina miljöinvesteringar under en kommande lågkonjunktur, visar en undersökning som Fortum gjort bland 80 av Sveriges 500 största företag (Veckans Affärers ranking 2007).

Sött och salt

Jakten på framtidens energi leder till oväntade platser, idag till Norge där världens första testanläggning för saltkraftverk håller på att byggas! Tekniken går ut på att saltvatten och sötvatten leds i en s...

Tid och vatten

En utmaning med exempelvis vind- och vågkraft är att den är oregelbunden, dvs., det blåser inte alltid, och vind och vågor kan vara svåra att förutsäga. Tidvattnets strömmar däremot, det är en av de s...

Tre Pelamis-kraftverk på plats i Portugal

Tidningen Ny Teknik rapporterade häromdagen att världens första kommersiella vågkraftsanläggning, med tre Pelamis-kraftverk, har invigts i Aguçadoura i Portugal. De tre kraftverken ska kunna leverera tillr...
September

Ökat omställningsstöd från Stockholm Gas AB

Stödet höjs till kunder som måste byta uppvärmning eller spis när delar av stadsgasnätet läggs ned. Framförallt höjs stödet till kunder som gjort gasinstallationer från och med 1998. Stockholm Gas AB har lyssnat på kundernas kritik och ökar stödet för att säkerställa omställningen till annan uppvärmning än gas.

Vågkraft i svenska farvatten

Uppsala universitet driver ett spännande vågkraftsprojekt med ett försöksområde i Västerhavet 2 km väster om halvön Islandsberg i Lysekils kommun. Förenklat beskrivet bygger tekniken på bojar som flyte...

Ljudlös, osynlig och förnybar

Ett kraftverk som är ljudlöst, osynligt och en energikälla som är helt förnybar; kan det bli bättre? Dykaren Rauno Koivusaari, en pionjär inom vågkraft, har uppfunnit WaveRoller som utvinner energi ur stra...

På jakt efter framtidens energi

På den här bloggen kommer vi att dela med oss av tankar, idéer och nyheter som kretsar kring jakten på framtidens energi. En jakt som pågår runt omkring oss, på många fronter, både i det storslagna som i de...

Fortum och Electrolux inleder samarbete om energieffektivisering

Electrolux inleder ett samarbete med Fortum för att sänka sin energiförbrukning på Electrolux huvudkontor till 2010. Fortums uppdrag är att, i första skedet, göra en energikartläggning och titta på besparingspotentialen och vilka åtgärder som kan göras för att anläggningen ska bli mer energieffektiv. Electrolux kommer använda kunskapen till att utveckla arbetssätt och metoder för genomgång och energieffektivisering av Electrolux övriga kontor.

Fortum initiativtagare till nystartade Sustain

Energibolaget Fortum är initiativtagare till och samarbetspartner i nystartade företaget, Sustainable Innovation AB (Sustain). Sustains uppdrag är att hjälpa och stötta forskare och entreprenörer att tillsammans med företag, utveckla energieffektiva produkter och tjänster.
Juni

Världsunik koldioxidavskiljning på Värtaverket

Idag presenterades slutresultaten efter vinterns samarbete mellan Fortum och Sargas kring ett pilotförsök att avskilja koldioxid från Värtaverket i Stockholm. Resultaten gav en genomsnittlig avskiljningsgrad på över 95 procent och bekräftar att tekniken finns tillgänglig, redo att användas.
Maj

Ny förbättrad belysning i gångtunnel vid Londonviadukten

Gång- och cykeltunnel nummer två, vid Londonviadukten på Östra Södermalm, har nu fått en ny förbättrad belysning. Det är ett samarbete mellan Stockholms stad och Fortum, kring belysning, som möjliggjort detta. Totalt bidrar Fortum med 10,5 miljoner under en sjuårsperiod till förbättrad belysning i Stockholm.
vårflod

Läget inför och under vårfloden vid Fortums vattenkraftverk,

Snösmältningen och vårfloden utgör varje vår en utmaning för såväl boende i närheten av älvar och vattendrag som för räddningstjänst och vattenkraftföretag. Som vattenkraftoperatör förbereder vi oss utifrån de prognoser som lämnas löpande från bland annat SMHI för att förbereda oss så väl som möjligt.
vårflod

Läget inför vårfloden vid Fortums vattenkraftverk

Snösmältningen och vårfloden utgör varje vår en utmaning för såväl boende i närheten av älvar och vattendrag som för räddningstjänst och vattenkraftföretag. Som vattenkraftoperatör förbereder vi oss utifrån de prognoser som lämnas löpande från bland annat SMHI för att förbereda oss så väl som möjligt. Bifogad finns detaljerad lägesrapport per älv.
April

Nordisk modell för förnybar energi kan spara miljarder för elkunderna

Ett samnordiskt stöd för förnybar elproduktion skulle innebära besparingar på nära 10 miljarder kronor, eller 25 procent årligen, jämfört med nationella program. Naturresurser, använda på rätt sätt, gör det billigare att öka andelen förnybar energi och slutnotan för skattebetalarna och elkonsumenterna blir lägre.

Fortum satsar på ett renare Stockholm inom 24 timmar

De över 20 000 elskåp och anläggningar som Fortum har i Stockholm är ofta utsatta för klotter. Fortum har därför beslutat att satsa 10 miljoner kronor under 2008 för att i samarbete med Trafikkontoret i Stockholms stad fullfölja målet att allt klotter ska tas bort inom 24 timmar.

Fortums miljökonsekvensbeskrivning gällande en tredje kärnkraftverksenhet i Lovisa till arbets- och näringsministeriet

PRESSMEDDELANDE Fortum har idag, 3.4.2008, till arbets- och näringsministeriet inlämnat sin miljökonsekvensbeskrivning gällande en utvidgning av kärnkraftverket på ön Hästholmen i Lovisa med en tredje kärnkraftverksenhet (Lovisa 3) med en eleffekt på 1 000–1 800 megawatt. Den gjorda miljökonsekvensbedömningen ger vid handen att en tredje enhet kan uppföras på ön Hästholmen i Lovisa. Fortum fattar beslut om vidare åtgärder efter att ministeriet har uttalat sig.
Mars

Fortum och NSP i samarbete om energieffektivisering av Burger King-restauranger

Fortum och Nordic Service Partners Holding AB (NSP) har initierat en energistudie för att identifiera energibesparande åtgärder för några av företagets Burger King-restauranger. Åtgärderna leder även till lägre klimatpåverkande utsläpp. Flera av råden är både enkla och effektiva, som exempelvis att: • separera apparater som genererar kyla från värmealstrande • behovsstyra ventilationen • skapa en effektivare ljusreglering

Den globala ekonomin påverkar det nordiska elpriset

Välfyllda vattenmagasin och en varm vinter har bidragit till lägre elpriser än förväntad, i norden, under första kvartalet av 2008. Marknadspriserna i Europa har varit betydligt högre jämfört med Norden. Under fösta kvartalet har redan ca 3 TWh exporterats till Europa.

Nya aktier i Fortum tecknade med optionsrätter

Fortum meddelar att nya aktier i Fortum Abp har tecknats med optionsrätter enligt koncernens optionsprogram och betalats till bolaget. Aktierna blir föremål för handel tillsammans med de gamla aktierna på ...

Fortums andel i ryska TGC-10 cirka 76 %

Det ryska regionala produktionsbolaget TGC-10 har i dag bekräftat teckningar i bolagets aktieemission. Fortum tecknade nästan hela aktieandelen under aktieemissionen till ett pris av 111,8 rubel per a...

NYA AKTIER I FORTUM TECKNADE MED OPTIONSRÄTTER

Nya aktier i Fortum Abp har tecknats med optionsrätter enligt följande: Optionsprogram Teckningstid st. Optionsprogram 2002B för nyckelmedarbetare 1.2-29.2.2008 14 380 Den ökning av bolagets aktiekapital som...

Kandidater till Fortums förvaltningsråd

Finska staten har meddelat att den kommer att föreslå på Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma, som äger rum den 1 april 2008, att följande personer väljs till Fortum Abp:s förvaltningsråd för den komma...
Februari

Fortum förvärvar majoritetsandel i ryska energiföretaget TGC-10

Fortum kommer att förvärva en majoritesandel i det ryska regionala energiföretaget nr 10 (TGC-10). Förvärvet är i linje med Fortums tillväxtstrategi och kommer att göra Fortum till en betydande aktör på en av de största energimarknaderna med en starkt ökande efterfrågan. Om Fortum når 100 % ägande i TGC-10, kommer det totala värdet av affären att uppgå till omkring 2,7 miljarder euro. Fortum behåller sin finansiella flexibilitet och Fortums nordiska investeringsprogram kommer också att fortsätta som planerat.

Nya aktier i Fortum tecknade med optionsrätter

Nya aktier i Fortum Abp har tecknats med optionsrätter enligt följande: Optionsprogram Teckningstid st. Optionsprogram 2002B för nyckelmedarbetare 24.1.-31.1.2008 21 000 Den ökning av bolagets aktiekapital som...
Januari

Fortums aktier tecknade med optionsrätter

Fortum meddelar att nya aktier i Fortum Abp har tecknats med optionsrätter enligt koncernens optionsprogram och betalats till bolaget. Aktierna blir föremål för handel tillsammans med de gamla aktierna på ...

Fortum lanserar två miljövarumärken för el till företag

Fortum lanserar två nya miljövarumärken: Fortum Carbon Free - el från förnybara energikällor och kärnkraft, som inte ger några utsläpp av koldioxid i kraftproduktionen. Fortum Renewable - el som helt och hållet produceras med förnybara energikällor. Fortums nya miljövarumärken är komplement till märkningen Bra Miljöval och kommer att vara bland de största i Norden, mätt i volym.

Fortum satsar på svensk vågkraft

Energibolaget Fortum och Mats Leijon vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, undertecknade på fredagen ett avtal som gör att vågkraftsanläggningen Islandsberg utanför Lysekil nu är på god väg mot full finansiering. Fortums satsning på 6 miljoner kronor innebär att den sista pusselbiten nu är på plats för anläggningen på västkusten.

Fortums kundnöjdhet och image stärkt i Svenskt Kvalitetsindex 2007

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterar i dag sin undersökning av kundernas uppfattning om elbranschen 2007. Privatkundernas bild av Fortum har stärkts något jämfört med 2006 och kundnöjdheten är den högsta sedan SKI:s mätningar inleddes. Bland de stora elbolagen har Fortum för andra året i rad bäst image och får bäst betyg när det gäller hanteringen av klagomål.

NYA AKTIER I FORTUM TECKNADE MED OPTIONSRÄTTER

Nya aktier i Fortum Abp har tecknats med optionsrätter enligt följande: Optionsprogram Teckningstid st. Optionsprogram 2002B för nyckelmedarbetare 11.12-31.12.2007 50 000 Den ökning av bolagets aktiekapital som...