December
En av deltagarna i tävlingen Sveriges roligaste julbelysning

Säkert tips i jul- och nyårstider!

Just nu kan du köpa två trådlösa brandvarnare från Nexa för 199 kr på fortum.se/shop. Brandvarnarna är sammankopplade och båda brandvarnarna ger alarmsignal när en av brandvarnarna registrerar rök. ...

Målet för Fortums SäkraNät-program är nått – halverade avbrottstider i landsbygdsnäten!- och vädersäkringen av elnäten fortsätter

Målet för SäkraNät-programmet är nu nått. Resultatet märks både i årsstatistiken - med en leveranssäkerhet på 99,98 procent, och under de senaste veckornas vinterväder, då Fortums elnät i stort sett varit utan störningar. Efter stormarna Gudrun och Per tog Fortum beslut om att vädersäkra de mest utsatta delarna av elnätet. En genomsnittlig leveranssäkerhet på 99,96 procent var inte tillräcklig – avbrottstiden i landsbygdsnäten skulle halveras.

Ny trygghetsbelysning i Stockholm – denna gång i Konradsbergsparken

Stockholmarna nominerade 2010, genom Fortums belysningsprojekt, nästan 400 platser som de ansåg behövde en ny förbättrad belysning. Nu är en av de sex platser som fick flest röster, färdigställd. Parkvägen vid Konradsbergsparken har fått helt ny energieffektiv belysning.

Strålande år för solenergi

En ökning med 25% nästa år, det är vad som händer med solenergimarknaden skriver Svenska Dagbladet och hänvisar till företaget Solarbuzz. Solenergi är vanligast i Europa och Tyskland är det land som har ...

Smartheten i smarta elnät

Ett av de program som drivs inom ramen för IEA, International Energy Agency, heter Demand Side Management Programme, DSM. I programmet samarbetar 20 länder för att finna och utveckla lösningar för att ...

Fortum säljer fjärrvärmeverksamheterna utanför Stockholm

Fortum och infrastrukturfonder förvaltade av Macquarie har undertecknat ett avtal som innebär att Fortum säljer sin fjärrvärmeverksamhet med tillhörande anläggningar utanför Stockholmsregionen till Macquarie funds. Försäljningspriset uppgår till 2 miljarder SEK.

Besked efter miljödomstolens förhandling – Fortum kan starta produktionen vid kraftverket Eldforsen tidigast i februari

Det nya kraftverket i Västerdalälven i Eldforsen söder om Vansbro har varit startklart sedan juni 2009, men har på grund av avsaknad av drifttillstånd inte kunnat tas i bruk. Den 7 december höll Miljödomstolen huvudförhandling om tillstånd för att kunna starta produktionen. Besked om dom meddelas den 22 februari nästa år.
Catharina Elmsater svard tankar

Mer fordonsgas i Stockholm

Frustrerade förare av gasfordon kan andas lättare tack vare Stockholm Gas. Nyligen invigde infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Sveriges största tankställe för fordonsgas. Den har byggts vid Ar...
November
oskarshamn kärnkraftverk

Branschetiska regler ökar förtroendet för Svensk kärnkraftsverksamhet

För att möta behovet av en större insyn inom den samägda kärnkraften och undvika ett förtroendeproblem på elmarknaden har Fortum, E.ON och Vattenfall tagit initiativ till att utveckla gemensamma branschetiska regler. Syftet är att öka förtroendet för att styrelsearbetet sker i enlighet med gällande konkurrenslagstiftning. De branschetiska reglerna omfattar informationsutbyte och utbildning. Dessutom bjuder man in Energimarknadsinspektionen (EI) att nominera oberoende observatörer att vara adjungerade till de tre styrelserna. EI har löpande informerats om processen, framtagandet av de branschetiska reglerna och har haft möjlighet att kommentera.

Elskåpskonst gav pengar till välgörenhet

De 31 bidrag som vunnit Fortums elskåpskampanj har nu sålts som tavlor på auktion. Intresset har varit stort för ”Konst på elskåp”, ett initiativ från Fortum och Stockholms Stad för att minska klotter och...

Elskåpskonst gav pengar till välgörenhet

De 31 bidrag som vunnit Fortums elskåpskampanj har nu sålts som tavlor på auktion. Intresset har varit stort för ”Konst på elskåp”, ett initiativ från Fortum och Stockholms Stad för att minska klotter och skadegörelse. Budgivningen avslutades på söndagskvällen och vinsten gick oavkortat till Stockholms Stadsmission. Auktionen genererade 18 851 kronor och Fortum bidrar med en krona för varje krona vilket totalt blir 37 702 kronor som går till Stockholms Stadsmission.

Fjärrvärme med 32 procent olivkärnor

Fortum fortsätter att öka andelen biobränsle på Värtaverket. Tester med olivkärnor som bränsle har gett mycket goda resultat. Målet är att Värtaverket ska bli Sveriges största anläggning för förnybar pro...

Miljödomstolen ger Fortum OK för full produktion i Untra

Miljödomstolen i Nacka Tingsrätt har idag gett Fortum godkänt att Untra kraftverk utnyttjas så långt som möjligt med sin maximala kapacitet. Det innebär att man har rätt att avleda 420 kubikmeter vatten per sekund genom kraftverket.

Elskåpskonst auktioneras ut till förmån för hemlösa

Energibolaget Fortum och varuhuset PUB gör ett gemensamt projekt för att stödja Stockholms hemlösa. Vinnarbidragen från tävlingen ”Konst på elskåp” kommer att auktioneras ut på Tradera och hela behållningen går till Stockholms Stadsmission. Samtliga bidrag visas under auktioneringsperioden på PUB från och med den 20 november till den 28 november.
energidisplay

Fortums energidisplay – ett smart sätt att sänka energiförbrukningen

Fortum lanserar idag en energidisplay som tydliggör hushållets energiförbrukning och som bidrar till att använda energin smart. Med enkla åtgärder kan en familj sänka sin förbrukning med tio procent utan att påverka komforten. Displayen har kontakt med elmätaren och ger direkt återkoppling av energiförbrukningen, både i kronor och i kWh. Energidisplayen kommer att erbjudas i ett energisparpaket tillsammans med fastprisavtal på ett eller tre år. Den finns också till försäljning i Fortums webshop.

Auktion med elskåpskonst för hemlösa

Fortum och Stockholms stad uppmanade allmänheten att under hösten ge förslag på hur de grå elskåpen kan bli vackrare. Elskåpstävlingens syfte var att minska klotter och skadegörelse - och helt enkelt g...

EUs nya energistrategi (Energy 2020) öppnar upp för en gemensam energimarknad

Fortum välkomnar EU:s nya energistrategi. (Energi 2020 - En strategi för en konkurrenskraftig, hållbar och tillförlitlig energi) (Energy 2020 - A strategy for competitive, sustainable and secure energy), som antogs i dag av Europeiska kommissionen. Den nya strategin återspeglar kommissionens vilja att använda det utökade mandat inom energipolitiken, som EU fick efter antagandet av Lissabonfördraget förra året.

Fortum prisas för lysande idé

Fortum får Ickevåldsfondens företagspris för sina insatser med projektet ’Lys upp’. Projektet som genomförts i samarbete med Stockholm stad syftade till att ljussätta dåligt belysta platser runt om i staden för att öka trevnaden, tryggheten och i förlängningen motverka våld.

Internationell betraktelse kring kärnkraften

Med tanke på debattartikeln i DN där Naturskyddsföreningen och LRF går till angrepp på kärnkraften därför att den är alltför dyr, kan det vara intressant att veta vad som händer i vår omvärld. Jag deltog p...
Oktober
brista 2 sprängning

Startskottet för Brista 2

Idag avfyrades startskottet i Brista 2-projektet i Sigtuna Kommun. Kunder, medarbetare, samarbetspartners och övriga intressenter samlades för att fira att Fortum Värmes enskilt största investering i bo...

Nytt projekt om smarta elnät

För ett par veckor sedan startade Fortum tillsammans med 10 partners förstudien till ett otroligt spännande projekt. Vi skall nämligen forska kring och implementera smarta elnät i Norra Djurgårdsstaden. Smart...

Näringsministerns möte med ägarna till kärnkraften

I dag, torsdagen den 21 oktober, 2010, bjöd näringsminister Maud Olofsson in representanter för de tre stora energibolagen i Sverige för en lägesrapport inför den kommande vintern, med fokus på kärnkraften. Mötet var en uppföljning av det möte näringsministern bjöd in till i mars tidigare i år.
gasmack

Ny mack för fordonsgas

Efterfrågan på gas till fordon i Stockholmsområdet slår rekord. Likaså är det rekord i tillförsel av gas. Ändå räcker inte ansträngningarna, men det kommer att bli bättre. Stockholm Gas har byggt Sveri...

Fortums klimatrapportering och resultat rankas i topp i de nordiska länderna

Fortum ingår i det nordiska Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) som består av de tjugo företag som har den mest professionella hanteringen av klimatfrågor. En omfattande och transparent rapportering av växthusgaser, en grundlig förståelse för klimatets risker och möjligheter, och en framgångsrik integration av klimatfrågorna i affärsstrategierna var bland de områden som övertygade analytikerna om Fortums insatser för att minska klimatförändringen.

Nästa steg klart för Fortums och ABBs projekt i Norra Djurgårdsstaden – investeringsstöd beviljat för förstudien "Smarta elnät i stadsmiljö"

Energimyndigheten beviljade den första oktober finansiering till förstudie för forskningsprojektet "Smarta elnät i stadsmiljö i Norra Djurgårdsstaden". Stödet uppgår till ca 13,4 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor från Vinnova, och ska bidra till att utveckla affärskoncept, detaljerade krav- och funktionella specifikationer för smarta elnät inom områden som:

Nu leker Gullspångslaxen!

Nu och några veckor framöver är det lektid för Gullspångslaxen. Tidigare var Gullspångslaxen utrotningshotad men tack vare bland annat Fortum och Fortums Nordiska Miljöfond, har laxens framtid nu ljusnat betydligt.

Gå på elskåpsvandring i helgen!

Nu finns de trettio bidrag som fått flest röster i vår Elskåpskampanj på lika många elskåp runt om i Stockholm. Ta på dig ett par sköna skor och följ vår karta med bidragen markerade så får du en ordent...

Världens första elskåpsvernissage

Idag presenterade vi de 30 vinnarna av tävlingen ”konst på elskåp”. Tävlingen där folk uppmanats att använda sin fantasi för att skapa vackrare elskåp i en tävling som Fortum och Stockholms stad genomfö...

Vackra elskåp ska minska klotter

Idag presenterades de 30 vinnarna av tävlingen ”konst på elskåp” och stipendiaterna Stefanie Hansson, Joanna Fransson, Anna Blomberg som får Fortums kulturpris på 25 000 kronor. Tävlingsbidragen kommer att, fram till årsskiftet, pryda 30 elskåp i Stockholm. Det blir starten på ett unikt projekt där Fortum tillsammans med Stockholms stad ska försöka minska klottret och göra staden trevligare. Varje år kostar klottersaneringen av elskåp och annan utrustning 10 miljoner kronor.
September

Miljardsatsning beslutad -Fortum bygger nytt kraftvärmeverk

Ny uthållig produktion för produktion av el och fjärrvärme ska byggas i Sigtuna utanför Stockholm. Fortum Värmes styrelse har nu fattat slutligt  investeringsbeslut om kraftväremeverket Brista 2. Investeringen, som uppgår till 1,9 miljarder kronor, är ett viktigt steg mot en uthålligare energiförsörjning och är den enskilt största satsningen i bolagets historia.

Elskåp får ett lyft

Grått ska bli flott när folk nu uppmanas att använda sin fantasi för att skapa vackrare elskåp i en tävling som Fortum och Stockholms stad genomför. Projektet ska lyfta fram kreativiteten i det offentliga rummet och uppmärksamma miljöhuvudstadsåret. De 30 vinnande bidragen kan bli ett unikt inslag i Stockholms stadsbild. Dessutom kommer ett av de 30 bidragen att erhålla Fortums kulturstipendium på 25 000 kronor.

Lars Fuhre om Fortums elskåpskampanj

Lars Fuhre är grafisk formgivare och lärare Beckmans Designhögskola. Han är också en av jurymedlemmarna som väljer ut en vinnare bland bidragen som får ett kulturstipendium. Såhär säger han om tävlingen...
jury

Kulturstipendium till bästa elskåpskonsten

Fortums Kulturpris är ett stipendium på 25 000 kr som tilldelas ett av de 30 bidragen som vinner varsitt elskåp i Fortums konsttävling. Det är en utvald jury som kommer att utse ett av tävlingsbidragen. Juryn...

Energihjälpen på facebook

Från och med idag finns Energihjälpen på facebook. Vi vill skapa ett forum för energieffektivisering där alla är välkomna dela med sig av egna kunskaper/erfarenheter, diskutera och ställa frågor till For...

Stort engagemang för Fortums konsttävling

Fortums konsttävling på elskåp har nu pågått i cirka tre veckor och intresset för tävlingen har varit mycket stort. Det har kommit in över 1000 bidrag och mer än 160 000 röster. Bredden bland konstverk...

Utfasning av glödlampor

  Den första september 2009 började EU:s utfasning av glödlampor. Det första steget omfattade alla matta glödlampor och klara 100-watts glödlampor. Steg två, nu ett år senare, gäller klara 75-watts...

Mera solceller

Idag skriver nyteknik.se att effekten från solceller i världen förra året ökade med 50%! Halva ökningen står Tyskland för. Totalt i världen finns nu 22 gigawatt installerad effekt. Läs gärna mer på nyt...

Internationellt erkännande för Fortums arbete för hållbar utveckling

Fortum har för åttonde gången i rad antagits till DJSI World, Dow Jones globala index för hållbar utveckling. Dessutom antogs Fortum i det europeiska indexet DJSI Europe. Fortum var bäst i sin bransch när det gäller hantering av kundförhållanden samt energieffektivitet och tillförlitlighet inom elproduktion och eldistribution. Vårt arbete för en säker arbetsmiljö fick också erkännande.
nygardsfjellet

Vill du välja hur din el ska produceras?

Vi vill att våra kunder ska kunna välja hur de vill ha sin el producerad och därför erbjuder Fortum ett brett utbud av miljöval, dvs. olika typer av energikällor som elen produceras med. Oavsett om ma...

Fler än 120 000 röster

Just nu tävlar fler än 600 bidrag, som tillsammans samlat fler än 120 000 röster, i tävlingen om hur elskåp kan göras vackrare. Superkul! Titta gärna på inslaget i ABC.
nygardsfjellet

Mer vindkraft

Fortum och Skellefteå Kraft kommer att bygga en av de största landbaserade vindkraftparkerna i Europa. Totalt planeras 100 vindkraftverk till år 2015. Läs gärna mer på fortum.se.
Augusti

Skellefteå Kraft och Fortum i samarbete om en av Europas största vindkraftparker

Skellefteå Kraft och Fortum har idag undertecknat ett samarbetsavtal avseende samägande av bolaget Blaiken Vind AB. Bolaget har inlett arbetet med att bygga en vindkraftpark i Blaikenområdet i norra Sverige. Fullt utbyggd, 2015, kommer vindkraftparken enligt planerna att bestå av upp till 100 vindkraftverk med en installerad effekt på 250 MW. Detta gör Blaiken till en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa. Den årliga produktionen på 600-720 GWh/år motsvarar den årliga elanvändningen i 150 000 lägenheter.  Den totala investeringen uppgår till 3,8 miljarder kronor varav Fortums andel är 40 %.
Bil som åker på en bro

Bra förslag från Alliansen som främjar elbilar

Från Fortum ser vi positivt på att Alliansen är överens och presenterat ett konkret förslag till ny miljöbilspremie. Ett särskilt stöd på 40 000 kronor för elbilar kan sätta fart på introduktionen i stor skal...
zero start

Zero Emission Race

Måndagen den 16 augusti gick startskotten i årets viktigaste tävling, Zero Race 2010. På 80 dagar ska fyra eldrivna fordon tävla om att ta sig jorden runt. De fyra fordonen från Tyskland, Schweiz, Austr...

Pimpa ett elskåp

Fortum och Stockholms stad har utlyst en tävling som ska göra Stockholms elskåp vackrare. Konsttävlingen konst på elskåp ska bland annat uppmärksamma Stockholm som miljöhuvudstad och skapa en trevligare stad. T...
elbilsblogg

Energispartips

  Minska din energianvändning genom att koka vatten i en vattenkokare istället för på en vanlig elspis. På fortum.se/shop finns just nu en snygg vattenkokare från OBH Nordica till ett bra pris.  ...

Stockholmarna inbjuds att skapa konst på elskåp

Nu ska Stockholms elskåp bli vackrare. Fortum lanserar en konsttävling på elskåpen i staden för att uppmärksamma Stockholm som miljöhuvudstad och för att skapa en trevligare stad. Tidigare erfarenheter visar att trivsamma och väl omskötta miljöer kan minska skadegörelse och öka tryggheten.
Elcykel

Fortum stöder grön cykelexpedition

Den 1 juli gav sig den välkände miljöaentusiasten Dominik Dobrowolski iväg på en två månader lång cykeltur runt Östersjön. Målet med expeditionen, som är döpt till Cycling-Recycling, är att uppmuntra invånarna i kustområdena att rädda havet från nedsmutsning. Idag anländer Dominik till Högdalen och Hammarby Sjöstad.

Soldriven stad

Staden Nipton - i utkanten av Mojavöknen - badar i sol. Så mycket att snart 85% av stadens energibehov kommer från solen. Läs gärna mer på Teknik360.
Juli

Fortum ansvarar för tekniska lösningar och utrustning i det största projektet för kväveoxidminskningar i Polen

Fortum har tecknat ett avtal med polska energiföretaget Po?udniowy Koncern Energetyczny S.A., (PKE), en del av Tauronkoncernen, som omfattar reduktion av kväveoxider vid polska kraftverk. Kontraktets värde uppgår till 55 miljoner Euro och är det största i sitt slag i Polen. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Zak?ady Remontowe Energetyki Katowice (ZRE Katowice).

Fiffig solenergilampa

Företaget Nokero har tillverkat en fiffig solenergilampa. Laddning sker dagtid - i dagsljus - med fyra solpaneler och sedan kan lampan användas kvällstid. Enligt Nokero saknar 1.6 miljarder människor el ...

Fortum laddar Stockholm Pride med framtidens energi

Fortum förser i år Stockholm Pride festivalen med anslutning av el och minskar därmed festivalens koldioxidutsläpp med över 80%. Tidigare har festivalen använt sig av dieselaggregat för att generera el.

285 000 nya fiskar i våra vattendrag i Hälsingland

All energiproduktion har en viss miljöpåverkan. För att minska vattenkraftens miljöpåverkan sätter Fortum ut tonvis med fisk varje år. Från vår fiskodling i Hälsingland - en av Fortums två odlingar i Sverige ...

Almedalen torsdag: Europas energiutmaningar

Vid ett seminarium under torsdagen diskuterades de energiutmaningar som Europa står inför. Hur ska Europa och resten av världen kunna ställa om till ett hållbart energisystem. Tomas Wall, chef för forsk...

Almedalen tisdag: Mina drömmars stad

På seminariet "Mina drömmars stad - vilka strategiska satsningar lyfter kommunen?" diskuterades frågan om vad som behövs för att en stad ska utvecklas. Det behövs politiskt mod för att skapa långsiktiga och uth...

Almedalen tisdag: Seminarium om smarta nät

Smarta nät – så flyttar vi makten till konsumenterna Fortum och ABB arrangerade ett seminarium om smarta nät, det var välbesökt med 120 besökare i en fullsatt salong på Teaterskeppet. Inledningstalarna tog upp ...

Almedalen måndag: Kraftvärme

Branschorganisationen Svensk Energi hade på måndagen en heldag med olika seminarier om energi. I samtalet efter lunch deltog Anders Egelrud, ansvarig inom Heat Scandinavia och VD Fortum Värme. Vi följde upp...

Fortum antagen som medlem i FN:s initiativ Global Compact

Fortum har undertecknat Förenta Nationernas internationella initiativ Global Compact och är från och med den 30 juni 2010 registrerad medlem. Genom att gå med i nätverket stärker Fortum sitt engagemang kring ansvarsfullt företagande.  

2 av 3 svenskar tycker att utbyggnaden av förnybar energi är för långsam

Svenskarna vill öka utbyggnadstakten av förnybar energi visar en färsk undersökning som Fortum låtit göra. Byggandet av nya kraftverk som ger en mer klimatneutral elproduktion bromsas av en ineffektiv process för tillstånd. Sveriges mål för förnybar energi riskerar därför att inte nås till år 2020.
Juni

Fortum i Almedalen

Nu är det snart dags för politikerveckan i Almedalen. Vi kommer naturligtvis att vara på plats i Visby även i år. Vi har flera seminarier och olika aktiviteter, bland annat ”Vågade frågor” på vågbojen i ...
iphone

Hitta laddstolparna med iPhone

Testa gärna vår nya iPhone-app som visar laddstolpar för elfordon i Sverige. Förutom Fortums egna laddplatser visas också de som har sparats i databasen uppladdning.nu. Applikationen är gratis och kan l...

Undersökning från Fortum om Svenskarnas syn på energiproduktion; Svenskarna stöder kärnkraft

Idag, torsdagen den 17 juni beslutar riksdagen om förslaget från regeringen att gammal kärnkraft ska få ersättas med ny. En nyligen genomförd undersökning av United Minds på uppdrag av Fortum visar att det finns ett stöd för kärnkraften. Ungefär en tredjedel av svenskarna och nästan hälften av männen vill att Sverige satsar mer på kärnkraft. Stödet är störst i Sydsverige.
Elbil som laddas

Sverige klart för storskalig elbilsintroduktion

Fortum har tillsammans med Stockholms stad i arbetet med visionen Elbilsstad 2030 tagit initiativ för en bred introduktion av elbilar i Stockholm. Men det behövs incitament för introduktionen så att inte Sverige väljs bort av elbilstillverkarna.
karlstad stadslopp

31 omgången av Karlstad Stadslopp

Lördagen den 12 juni genomfördes den 31 omgången av Karlstad Stadslopp. Där fanns även Fortum med Energihjälpen, tre egna deltagande lag samt Team Fortum medlemmen och klimatambassadören Mustafa "Musse...

Elhybrid i luften

Häromdagen skrev nyteknik.se om helikoptern Eco2avia där såväl huvud- och stjärtrotor drivs av elmotorer. Elmotorerna får sin el från högeffektbatterier. Dessa laddas i sin tur av två dieselmotorer som med ...

Kul seminarie om elmätare

Jag var nere i Stockholmspaviljongen i Kungsträdgården i tisdags och lyssnade till ett Fortumseminarium om elmätare. Det var roligt att höra vilka möjligheter som öppnar sig för kunden, men även vad man...
iphone

Fortum lanserar iPhone-app för laddplatser

Fortum lanserar idag en iPhone-applikation för laddplatser i Sverige. För att elbilar och andra elfordon ska kunna användas i större utsträckning krävs bland annat att användarna kan känna sig trygga och ha kunskap om var fordonen kan laddas.
vågkraftboj

Första vågkraftbojen i Stockholm

I dag placerades en vågboj i Stockholms ström i syfte att visa upp tekniken. Det är Fortum som visar upp sin satsning på vågenergi under Love Stockholm. Samtidigt presenteras en färsk undersökning om svenskarnas inställning till vågkraft och andra förnybara energikällor.

7 av 10 svenskar är positiva till vågkraft

Vågkraften i Östersjön har potential att täcka drygt hälften av den el de svenska hushållen förbrukar under ett år. Intresset bland svenskarna är stort. Nästan sju av tio svenskar är positiva till att vågkraft produceras i sin kommun visar en undersökning som United Minds gjort på uppdrag av Fortum. Av den framgår även att de flesta är missnöjda med utbyggnadstakten när det gäller förnybar energiproduktion i Sverige.

Fortum i Stockholmspaviljongen

Mellan den 6 och 19 juni finns vi i Stockholmspaviljongen i Stockholm. Stockholmspaviljongen är en del av LOVE Stockholm-festivalen som hålls med anledning av Kronprinsessans bröllop den 19 juni. Paviljongen - ...
Maj
Elbil som laddas

Fortum erbjuder Bra Miljöval-el i laddstolpar

I Fortums laddstolpar för elbilar är elen märkt med Naturskyddsföreningens miljömärke Bra Miljöval. Den el som finns i laddstolparna följer de högt ställda kriterierna och därmed kan kunderna också känna...

Ännu fler olivkärnor blir el och fjärrvärme

Redan idag görs 87% av vår fjärrvärme utan fossila bränslen. Just nu förbereder vi för ännu större andel biobränsle. Vi har nyligen genomfört tester, med bra resultat, där ännu fler olivkärnor blir till el ...
Solceller i solnedgång Glava

Invigning av Glava Energy Center

Förra veckan invigdes energiparken vid Glava Energy Center i Arvika kommun. Fortum är en av elva samarbetspartners som just nu är engagerade i energiparken i Glava. Här finns Nordens största markbaserade sole...
elbilsblogg

Låga elpriser inte av intresse för media

Dramatisk rapportering om de höga elpriserna var vardagsmat i vintras. Nu är elpriset uppseendeväckande lågt, men det är inget som intresserar medierna nämnvärt. Trots att det här är en viktig pusselbi...

Fortum återupptar full produktion i Untra

Fortum har på morgonen den 21 maj återupptagit full produktion vid Untra kraftverk i Uppsala län. Detta har skett efter att Miljödomstolen i Nacka Tingsrätt meddelat att förbudet mot att avleda mer än 25...

Fortum inviger Glava Energy Center

Torsdagen 20 maj invigdes Energiparken vid Glava Energy Center (GEC) i Arvika kommun. Fortum är en av 11 samarbetspartners som just nu är engagerade i GEC. Här finns Nordens största markbaserade solelanläggning med en beräknad produktion på 105 000 kWh per år, vilket motsvarar behovet för 20 normala lägenheter.

Arbetsmiljön i arbetet den bästa i Fortums historia

Fortums nyckeltal för hållbar utveckling år 2009 har publicerats på bolagets webbplats: www.fortum.se/hallbarutveckling. De viktigaste insatserna i fjol var: • förbättrad arbetsmiljö • hållbar utveckling får en förstärkt roll i avtalen med varu- och tjänsteleverantörer • åtgärder för att motverka klimatförändringen.
Fortums kraftvärmeverk Brista 2

Fortum får godkänt för nytt avfallseldat kraftvärmeverk i Brista

Torsdagen den 29 april fick Fortum positivt besked från miljödomstolen för den planerade utbyggnaden av kraftvärmeanläggningen i Brista norr om Stockholm. När den planerade avfallseldade anläggningen är på plats år 2013 kommer den producera 490 GWh värme och 150 GWh el per år, med hjälp av energi som annars skulle ha gått förlorad.
Avestaforsen

Kommentar till Uppdrag Granskning onsdagen den 5 maj

På onsdagen sände TV-programmet Uppdrag Granskning ett program om elmarknaden generellt och elcertifikat i allmänhet. I programmet pekas bland annat Fortums kraftverk i Avestaforsen ut som ett exempel på hur kraftbolag kringgår regelverket.

Uppdrag Granskning har kastat sig över elmarknaden

På sitt dramaturgiskt skickliga sätt, blandar man bilder från ett vinterkallt Norrland med felaktigheter och antydningar om hur elmarknaden fungerar och hur stödsystemen för förnybar produktion används. Ett av...

Inbjudan till familjedag på Skansen

På lördag, den åttonde maj, bjuder Fortum in till en familjedag på Skansen. Program 10.00 – 17.00 Energi genom tiderna (vandring med fyra stationer), Skansens huvudentré & Hazeliusporten 10.00 – 17.0...
Hässelby

Välkommen till kraftvärmeverket i Hässelby

På söndag den nionde maj har du chansen att se kraftvärmeverket i Hässelby från insidan. Hässelbyverket - som är världens äldsta fungerande pelletseldade kraftvärmeverk - är normalt stängt för allmänh...
smite

Kan Sveriges minsta biltillverkare bli stor?

I en liten verkstad i Hjorthagen i utkanten av Stockholm byggs nu något som kanske kan bli nästa svenska bil, men det finns inte mycket som påminner om Volvo och SAAB över den lilla Smite. Tanken bakom Smi...
April

Krav på energieffektiva laddare

Häromdagen skärptes kraven på laddare. De nya kraven reglerar bland annat hur mycket el som maximalt får gå tillspillo när el i ett vägguttag omvandlas till lägre spänningsnivåer för att sedan ladda exem...
tesla

Tesla Rally

Att köra en Tesla Roadster Sport är en upplevelse. Bara att ta sig in i kupén kräver viss smidighet. Att köra den är enkelt. Den respekt man kan ha inför att ratta en bil som gör 0-100 på fyra sekunder...
Mark Levengood

Värmetävlingen sparade in 47 villor!

För fjärde året i rad har Fortum arrangerat en värmespartävling för bostadsrättföreningar i Stockholm. Under de tre månader årets tävling pågick sparade de 200 tävlande föreningarna tillsammans 1 045 MWh, de...
elbilsblogg

Värmetävlingen sparade in 47 villor!

För fjärde året i rad har Fortum arrangerat en värmespartävling för bostadsrättföreningar i Stockholm. Under de tre månader årets tävling pågick sparade de 200 tävlande föreningarna tillsammans 1 045 MWh, det är lika mycket värme som det behövs för att förse 47 medelstora villor med värme och varmvatten under ett helt år. Vinnaren BRF Gjutaren 11 i Vasastan minskade sin förbrukning med 26 % jämfört med samma period förra året. Det gjorde man genom att installera en ny styrutrustning för ventilationen i huset.

Iter

Igår handlade Vetenskapens Värld om fusionsprojektet Iter i Cadarache i södra Frankrike. 1 000 forskare medverkar i projektet och många tror att fusion är lösningen på framtidens energi. Många utmanin...

Daglig rapport

- utebliven effekt och stoppade vattenkraftsanläggningar

Myter om elmarknadens brister

Ibland framförs myter om elmarknadens brister. Detta trots att sakkunniga, inklusive myndigheter och statliga verk, är ense om att elmarknaden fungerar! Kjell Jansson - som är VD på Svensk Energi - har...
Elcykel

Test av elcykel

Önskar du att du var mindre svettig om ryggen när du kom fram till jobbet eller att det inte skulle vara så tungt att trampa hem i motvinden? Ja, då kanske en elcykel är något för dig. En elcykel har en...

Soldrivet flygplan

Häromdagen flög det soldrivna flygplanet Solar Impulse för första gången! Planet, som har 11 628 solceller, flög hela 87 minuter. Titta gärna på TV4:s inslag och/eller läs mer på Wikipedia. ...

Miljarder från riskkapitalister

Aldrig har så många nya bolag inom "cleantech" fått pengar från riskkapitalister som under första kvartalet i år skriver nyteknik.se. 180 bolag i Europa, Nordamerika, Kina och Indien har delat på mer än...
Vindkraftverk

Mer vindkraft i Sverige

Under år 2009 installerades 198 nya vindkraftverk i Sverige och antalet uppgick totalt till 1 359 stycken. Vindkraftens andel av nettoproduktionen av el i Sverige var 1.9%. En stor ökning jämfört med 200...
Mars

Gröna energival – kommentar till DN-debatt den 22 mars

På DN- debatt den 22 mars skrev Thomas Broberg fil dr i nationalekonomi, Konjunkturinstitutet och Runar Brännlund professor i nationalekonomi, Centrum för miljö- och naturresursekonomi, Umeå universitet om miljövärden och hur svenska konsumenter blir lurade att tro att deras gröna energival minskar den negativa miljöpåverkan. Fortum tillsammans med Naturskyddsföreningen skrev en replik som tyvärr inte blev intagen i DN
1200 Fortumkunder får bättre elleverans

Rapport från Fortum: Halverad strömavbrottstid och nya satsningar på smartare elnät

Med investeringsprogrammet SäkraNät har Fortum haft som mål att minska störningar som orsakas av väder och därmed ge våra kunder en säkrare elleverans. Fram till nu har företaget framförallt ersatt oisolerade luftledningar med kabel i mark eller upphängd i stolpe. Nu fortsätter investeringarna med fokus på ett flexiblare och mer automatiserat elnät - ett smartare nät.

Falu Energi i nytt samarbete med Fortum för att energieffektivisera sina kraftvärmeverk

Fortum och Falu Energi & Vatten inledde i januari 2010 ett högteknologiskt samarbete inom processplanering och analys för kraftvärmeverk. Samarbetet innebär att Falu Energi & Vatten har köpt licens för verktyget Solvo som är utvecklat av Fortum och används för modellering av kraftverksprocesser. Tekniken innebär att Falu Energi & Vatten kan producera energi på ett mer effektivt och miljövänligt sätt.
mariatorget

Ny belysning invigd

I torsdags invigdes Mariatorgets nya belysning! Träden i alléerna kring parken har fått effektbelysning för att förstärka upplevelsen av trädens lövverk och grenar. För att skapa en trevlig stämning och ökad ...

Passa på att energieffektivisera

Imorgon kommer miljontals människor att släcka ljuset en timme. Earth Hour, som arrangeras av Världsnaturfonden är en symbolhandling för att uppmana världens ledare att agera i klimatfrågan. Då Earth H...

Gör något för klimatet – Starta med Earth Hour

Lördagen den 27 mars kl 20.30 arrangerar WWF, Earth Hour. Miljontals människor släcker ljuset under en timme som en symbolhandling. Denna mörka timme ger inte några direkta avtryck på vår miljöpåverkan, utan är just en symbolhandling. Vill man verkligen göra skillnad för klimatet kan alla, såväl privatpersoner som företag, se över hela sin energianvändning. På så sätt kan Earth Hour skapa en större och mer bestående effekt.
mariatorget

Ny belysning på Mariatorget – Dubbelt så mycket ljus med energieffektiv teknik.

Mariatorget i Stockholm har fått upprustad och ny stilren energieffektiv belysning. De äldre energislukande lampgloberna från 50-talet har ersatts och förstärkts med 26 nya energieffektiva designarmaturer. De boende och verksamma kring torget har själva varit med om att välja den nya parkarmaturen. Den designade armaturen, Brass, är både energieffektiv och ger ett trevligt ljus.
mariatorget

Ny belysning på Mariatorget i Stockholm

För lite mer än ett år sedan röstade stockholmarna fram vilken park som skulle få ny och förbättrad belysning. Mariatorget - på Södermalm - vann och den 25 mars klockan 19.00 stundar invigningen! Varmt vä...
Bil som åker på en bro

Japansk satsning på snabbladdade bilar

En japansk smiley med en glad mun och laddade ”ögon” är nya symbolen för snabbladdade bilar. Det är tre stora biltillverkare, Toyota, Nissan och Mitsubishi, som tillsammans med Fuji och Tokyo Electric Power s...

Stockholms villahushåll klarade vinterkylan bra

Efter den hårdaste vintern på länge så har Fortum låtit SKOP undersöka hur Stockholms villahushåll klarat vintern. Till skillnad från annan infrastruktur så har värmeförsörjningen varit närmast felfri, och det oavsett uppvärmningsform. Den grupp som har drabbats av avbrott är främst de med värmepumpar. De mest nöjda kunderna har bergvärmepumpar, tätt följt av fjärrvärme. Det visar en färsk undersökning från SKOP.
Bil som åker på en bro

Elbilar utvecklas gränslöst

I Oregon påbörjas ett projekt i större skala med 11 210 laddstolpar och 4 700 elbilar. Förutom att tekniken sätts på prov, blir projektet också en övning i att upptäcka hur människor faktiskt beter sig. ...

Efter Köpenhamn – Före Cancun

EU har åtagit sig att fram till 2020 minska utsläppen till 20 % under 1990 års nivåer, och att öka sitt åtagande till 30 % om andra stora ekonomier axlar sin del av det globala ansvaret. Det finns en poli...

Fortum får internationell utmärkelse för bästa långsiktig totalavkastning

Fortum tilldelades idag den 15 mars första placeringen på Edison Electric Institutes (EEI) lista i kategorin för stora företag Utmärkelsen, EEI International Utility Award, tilldelas det företag som har den högsta totalavkastningen inom energisektorn i Europa. Utmärkelsen baseras på en jämförelse av totalavkastningen för 23 europeiska energibolag. I kategorin storföretag hade Fortum högst avkastning med 5,4 %; för den treårsperiod som avslutades 31 december 2009.

Framtidens mobil laddar sig själv?

Igår skrev nyteknik.se att Nokia har sökt patent på en mobiltelefon som laddar sig själv. Telefonen tillvaratar rörelseenergin som uppstår när mobilens användare rör sig. på Nytt eller inte, det finns...
Bil som åker på en bro

Positivt resultat av laddbilsprojekt

Fortum och Stockholms stad har tillsammans genomfört Sveriges första test i större skala med laddhybrider i projektet MobilEl. Projektet visar att det med laddhybrider är möjligt för företag och organi...
Bil som åker på en bro

Nya elbilar presenterades i Genève

På årets bilsalong i Genève presenterades ett stort antal elbilar. Även konceptbilen EVA, som tagits fram av Valmet Automotive tillsammans med Fortum och ett antal andra finska företag. Den ska inte prod...
Bil som åker på en bro

Fortums och Stockholms stads laddbilsprojekt utvärderat; Enkelhet och tillgänglighet viktiga faktorer för att minska förbrukningen

Fortum och Stockholms stad har tillsammans genomfört Sveriges första test i större skala med laddhybrider i projektet MobilEl. Projektet visar att det med laddhybrider är möjligt för företag och organisationer att minska sin klimatpåverkan – och att detta förbättras markant förutsatt att det finns laddmöjlighet på arbetsplatsen. I projektet användes fem stycken Toyota Prius som konverterats till laddhybrider. De användes i Fortums normala verksamhet som service och poolbilar. Laddhybrider är enkla att använda och bedöms spela en roll parallellt med rena elbilar, särskilt för företag som har stor variation i körsträckorna.

Grekisk kärnkraft!

Vaddå? Jo, vi har upptäckt att olivkärnor är ett utmärkt biobränsle för att tillverka el och fjärrvärme. Titta gärna på Fortums nya film och följ med i jakten på framtidens energi! [youtube:http://www.youtube.com/watch?v=rMaFWgnZlNA] ...

Stockholmarna stöder Fortums planer för fortsatt utfasning av fossila bränslen

Fjärrvärmen i Stockholm är i dag till större delen fri från fossila bränslen. Idag utgör de endast 13% av den totala mixen. Fortum fortsätter nu utfasningen och redan år 2015 kommer hälften av det kol som idag används vid Värtaverket att vara ersatt med biobränsle. Enligt en undersökning som Sifo genomfört delar Stockholmarna Fortums syn på i vilken takt de fossila bränslen ska minskas.
Laddning av elbil vid Lindhagensterrassen

Elfordonspoolen i Fortums och Skanskas projekt på Lindhagensterrassen igång

I höstas invigde energiföretaget Fortum och byggföretaget Skanska ett nybyggt flerfamiljshus utrustat med framtidens energilösningar, bland annat solpaneler som bidrar till husets gemensamma elanvänding och en display i trapphuset som gör det möjligt att följa både den egna elproduktionen och konsumtionen. I veckan startades den elfordonspool, för de boende i huset, som är en del av projektet.

Regeringen vill ha timmätning redan nästa år

Näringsminister Maud Olofsson (c) presenterade ett förslag om bland annat timmätning på DN debatt i början på veckan och sade samtidigt att regeringen lägger en proposition den 4 mars om detta. Vi ins...
Bil som åker på en bro

Fortum i samarbete med Valmet Automotive om nytt elbilskoncept

På bilsalongen i Genève premiärvisas nu elbilskonceptet EVA, en stadsbil med plats för 2+2 personer och med en räckvidd på 160 kilometer. Fortum, som är partner i projektet, har med utgångspunkt från de flertal laddinfrastrukturprojekt företaget arbetar med utvecklat en nyutvecklad laddningslösning med laddningsstationer som kan fjärrstyras via sms. Alla delar av konceptet har utvecklats utifrån en designfilosofi där enkelhet och långt driven moduluppbyggnad i kombination med innovativa lösningar för gränssnittet mellan människa och teknik stått i fokus.

Kommentar från Fortum med anledning av näringsministerns möte med ägarna till kärnkraften

I dag bjöd näringsminister Maud Olofsson in representanter för de tre stora energibolagen i Sverige till ett möte. Ett möte som skulle ge svar på vad energibolagen avser att göra för att säkerställa driften av kärnkraften, men också för att få en redovisning av bolagens planerade investeringar i förnybar produktion. Näringsministern tog också upp frågor kring timmätning och utbyggnad av elnätet– två frågor som är mycket viktiga för en framgångsrik hållbar energiförsörjning.
Februari

Genombrott för bränsleceller?

Idag skriver Dagens Nyheter om ett möjligt genombrott för bränsleceller! Bränsleceller från Bloom Energy byggda av "mindre dyrt" material och som tankas med till exempel natur- eller biogas och vanlig luft....

Fortums Nordiska Miljöfond finansierar miljöprojekt i nedre Dalälven med 900 000 SEK

Fortum samarbetar med Upplandsstiftelsen i ett treårigt projekt för att bevara och utveckla värdefulla naturmiljöer vid nedre Dalälven. Miljön i området är så unik att den är utpekad som särskilt värd att bevara inom det Europeiska naturnätverket Natura 2000. Projektet finansieras med 900 000 kronor från Fortums Nordiska Miljöfond.

Fusion om två år?

Dagens Nyheter, som rapporterar från vetenskapsmötet AAAS (American Assosciation for the Advancement of Science), berättade igår att amerikanska vetenskapsmän menar att de kan producera energi med hjäl...
Bil som åker på en bro

Enklare att parkera elbilar

I början av februari gick regeringen ut och berättade ett norsk-svenskt samarbete för fler elbilar ska inledas, ett projekt som främst ska fokusera på en förbättrad laddinfrastruktur, alltså laddplatser, skyltar...
Vindkraftverk

Världens största vindkraftverk

Nyteknik.se skriver att världens största vindkraftverk ska byggas i Norge. Effekten blir hela 10 MW vilket kan jämföras med 2.3 MW som är en vanlig storlek för nybyggda vindkraftverk. Läs gärna mer på ...

Mer stöd till Vågkraft

Energimyndigheten har beviljat 139 miljoner kronor i investeringsstöd till den planerade fullskaliga vågkraftparken utanför Smögen i Sotenäs kommun. Projektets totala investering är på ca en kvarts miljar...

Fortum och Seabased Industry får positivt besked från Energimyndigheten om investeringsstöd för vågkraftprojekt

Energimyndigheten har idag beviljat investeringsstöd till den planerade fullskaliga vågkraftparken utanför Smögen i Sotenäs kommun. Beskedet betyder att Energimyndigheten bidrar med 139 miljoner kronor av den totala investeringen på ca en kvarts miljard kronor. Det statliga stödet är välkommet för att utveckla tekniken mot kommersialisering. Med hjälp av demonstrationsprojektet kan Fortum utveckla vågkraften till ett betydande energislag inom Europa.
Vindkraftverk

Ny webbplats: Vindlov.se

För att underlätta information/kunskap om tillståndsgivning för att bygga vindkraft har ett antal myndigheter och organisationer - under ledning av Energimyndigheten - precis lanserat webbplatsen vindlov.se. Här...

Fortum förnyar tjänsteutbudet inom elhandel till stora företagskunder

Fortum planerar att standardisera de elhandelsprodukter och tjänster som idag erbjuds de stora företagskunderna. Det förnyade produktutbudet kommer enligt planen att baseras på Nord Pool-produkter medan tjänster inom portföljhantering och skräddarsydda fysiska lösningar i de nordiska länderna kommer att fasas ut ur verksamheten. Fortum's elhandelsprodukter och tjänster till privatkunder och små företagskunder förblir oförändrade.

Energikartläggningar ger möjligheter

"Energideklarationen ett fiasko" skriver Dagens Nyheter idag och syftar på att blott hälften av alla energideklarationer som enligt lag ska utföras faktiskt har genomförts. Tråkigt, för ökad kunskap kan hj...

Fortums energikartläggningar av idrottshallar visar: stora besparningsmöjligheter både i pengar och för klimatet!

Fortum har inom ramen för sitt samarbete med Svensk Friidrott genomfört energikartläggningar av ett flertal idrottshallar, det är Got Event Scandinavium, Friidrottens Hus i Göteborg och Falu Tennis och Idrottscenter samt tidigare Våxnäshallen i Karlstad. Samtliga kartläggningar visar på att det genom enkla medel finns stora besparingar att göra.
Januari

Kraftverk med etanol

Via nyteknik.se hittade jag på skogsaktuellt.se en notis om världens första etanoldrivna kraftverk som nyligen har invigts i Brasilien. Landet, som är en av världens största vattenkraftsnationer, förli...

Fortum förberett för hårda vindar och snö

SMHI har gått ut med varningar för snö och hårda vindar från och med i morgon onsdag. Fortum har därför ökat beredskapen för att snabbt kunna åtgärda eventuella störningar i elleveransen.

Skarpnäck Plaza

I fredags träffade vi en av vinnarna i Skarpnäck Plaza där ungdomar spritt kunskap om omröstningen via Facebook och bloggar.
mariatorget

Omröstningen om ny belysning i Stockholm avgjord

I sju veckor har Stockholmarna kunnat tipsa om, och rösta på, mörka platser som behöver ny förbättrad belysning. Hela 377 platser har nominerats och 22 530 röster har kommit in! Vinnarna är: Västerbron — södra ...

Energiexperter berömmer elmarknaden

Den senaste tidens köldknäppar med extrema elpristoppar har i media beskrivits som ett marknadsmisslyckande. Second Opinion har på Fortums uppdrag talat med några av marknadens tyngsta bedömare som ger ...

Lästips – Energiläget

Strax före jul kom Energimyndighetens årliga skrift Energiläget. Med Energiläget - och följande kapitelindelning (se nedan) - vill Energimyndigheten ge samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på ene...

Elmarknadens funktion

Den senaste tidens kyla har gjort att efterfrågan på el ökat kraftigt. I medierna pågår diskussionen om priser, produktion och inte minst - elmarknadens funktion. Elbörsen NordPool fungerar som vilken...

2009 – rekordår för Fortums kärnkraftverk

År 2009 blev ett rekordår för Fortums kärnkraftverk Lovisa i Finland, både när det gäller driftssäkerhet och mängden producerad el. Sammanlagt producerades 8,15 terawattimmar el under året och det inträffade inte en enda incident som omfattas av den internationella klassificeringsskalan INES.

Skärpta krav på standby

I år skärps kraven för standby på hushållsapparater och hemelektronik. De nya reglerna innebär att produkter som använder mer än 1 W i standby inte längre får importeras till, eller tillverkas för försä...
mariatorget

16 500 röster

Omröstningen om vilka platser i Stockholm som behöver mer ljus pågår för fullt! Titta gärna på ett inslag från TV4 Nyheterna. Just nu har vi 16 500 röster vilket är 10 500 fler än när inslaget gjordes. Varmt ...