December

Lägesrapport från Fortum kl 19.30 torsdag den 29 december

Reparationerna av elnätet i Gävleborg fortsätter. Cirka 230 personer, varav 140 ute i fält arbetar för att kunderna ska få tillbaka strömmen. Bedömningen är att merparten av kunderna i södra Gävleborg kommer att få tillbaka strömmen i morgon, fredag. Tyvärr kommer enstaka kunder i södra Gävleborg och en hel del kunder i norra Gävleborg vara utan ström över nyår.

Lägesrapport från Fortum kl 21.00 onsdag 28 december

Vi har fortfarande omfattande skador på vårt elnät i Gävleborgs län. Det är de norra delarna som är värst drabbade med många träd på varje ledning, långa sträckor nedrivna ledningar och knäckta stolpar. Detta innebär att det tar mycket lång tid att laga varje enskild ledning. Trots att vi sätter in alla resurser vi kan och gör provisoriska åtgärder, kommer det att vara kunder som får vänta på att få strömmen tillbaka fram till lördag, ett mindre antal även längre.

Lägesrapport från Fortum kl 14.00 onsdag 28 december

Det intensiva arbetet med reparationerna fortsätter. Under dagen är två helikoptrar igång som inspekterar ledningarna och vi räknar med att hela ledningsnätet i Gävleborgs län ska vara inspekterat under dagen. Rapporter från helikoptrarna vittnar om omfattande skador i skogen. Det är svårt att ta sig fram, det ligger många träd på varje ledning, ledningar är nedrivna och stolpar knäckta, men vi gör allt vi kan för att kunderna ska få tillbaka strömmen.

Lägesrapport från Fortum kl 19.00 tisdag 27 december

Det har idag pågått ett intensivt och mycket tungt arbete med reparationer av elnätet. Imorse var ca 17 500 av Fortums kunder utan ström, och ikväll kl 19.00 var antalet 5 968 kunder. Av Fortums nätområden är det fortfarande Gävleborgs län som är värst drabbat av strömavbrott efter stormen Dagmar. I alla övriga områden räknar vi med att vi ska klara att åtgärda samtliga fel innan natten. Eventuellt kan det bli enstaka kunder utan ström under natten även i Dalarna.

Lägesrapport från Fortum kl 12.30 tisdag 27 december

Av Fortums nätområden är det fortfarande Gävleborgs län som är värst drabbat av strömavbrott. Under gårdagen flyttade vi resurser från andra delar av landet, så att vi nu på morgonen hade ca 100 personer redo att gå ut och jobba. Kl 12.30 var totalt 10 483 av Fortums kunder utan ström.

Lägesrapporter om driftstörningar

Ovädret under helgen har orsakat strömavbrott, men Fortum arbetar intensivt för att åtgärda felen. Det aktuella driftläget kan följas via: http://edw.fortum.se och via mobiltelefonen: www.fortum.se/stromavbrottmobil Vi tar...

Lägesrapport Fortum: Fortsatt många kunder utan ström efter nattens storm

Trots hårt arbete under dagen är det fortfarande många av Fortums kunder som är utan ström, framförallt i Gävleborgs län, och som kommer att vara det under natten och under morgondagen. Den hårda stormen har gjort att träd fallit över ledningarna och det är omfattande skador på elnätet i Dalarna och Gävleborgs län.

Lägesrapport från Fortum efter nattens hårda storm

Ovädret med vindstyrkor upp till 30 m/s drog in över Fortums elnätområden vid 20-tiden juldagens kväll. Det har blåst under hela natten i alla våra nätområden och vid 8-tiden på morgonen var cirka 30 0000 kunder utan ström.

Fortum skänker årets julgåva till Friends

Organisationen Friends får Fortums julgåva på 30 000 euro. Istället för julklappar ger energibolaget Fortum varje år ett bidrag till välgörenhet. Valet av välgörenhetsorganisation har röstats fram av Fortums medarbetare och syftet i år är att stötta organisationer som arbetar för barn och ungdomar.

NCC väljer fjärrvärme och fjärrkyla från Fortum till Hagastaden

NCC har valt fjärrvärme och fjärrkyla från Fortum till kvarter 1 Torsplan som byggs vid Norra Stationsområdet i Hagastaden. Bygget ställer höga krav på miljöpåverkan och energieffektivitet och i konkurrens med andra energislag har NCC valt fjärrvärme och fjärrkyla från Fortum. Det innebär att fastigheten får en långsiktigt hållbar energiförsörjning.

Mer biobränsle i värtan

Fortum fortsätter att fasa ut fossila bränslen i värmeverksamhetet. Nu investeras 164 miljoner kronor i ny lossnings- och lagringsutrustning för fasta, förädlade biobränslen i Energihamnen invid Värtav...

Fortum investerar 164 miljoner till mer biobränsle vid Värtan

Fortum fortsätter utfasningen av fossila bränslen i sin värmeverksamhet. Nu investeras 164 miljoner kronor i ny lossnings- och lagringsutrustning för fasta, förädlade biobränslen i Energihamnen invid Värtaverket. Utrustningen möjliggör en ytterligare ökad biobränsleinblandning i kraftvärmeverket.

Greenpeaceranking saknar klimatfokus

Greenpeace publicerade på måndagen sin årliga ranking av elbolag i Sverige, en lista som är svårbegriplig för den som bryr sig om klimatet.

Fortums kundbetyg ökar visar årets Svenskt Kvalitetsindex

Kommentar till SKI 2011 Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterar i dag sin undersökning av kundernas uppfattning om elbolagen 2011. Fortum förbättrar sitt resultat både inom elhandel och elnät. För privatkunder på elhandelssidan följer Fortums förbättrade resultat i stort branschens genomsnitt. Den största ökningen ses inom servicekvalitet som har förbättrats signifikant jämfört med branschen. På elnätssidan har Fortum höjt betyget inom samtliga områden och förbättringen är genomgående signifikant större än för branschen.

Fortum ökar beredskapen efter SMHI:s varning för oväder under helgen

Natten till fredagen och under fredagen har vi haft hårda vindar, regn och blötsnö i stora delar av landet. I Fortums nätområden har ovädret orsakat strömavbrott i framför allt Värmland och på västkusten. SMHI:s prognoser för helgen talar nu om fortsatt hårda vindar under natten, men avtagande under lördagen. Fortum bedömer utifrån prognosen att det är störst risk för fortsatta strömavbrott på Västkusten under natten och fram på dagen imorgon. Vi har därför tagit beslut om att öka beredskapen inne på driftcentralen samt för montörer på västkusten.

Startskottet för världens största vågkraftspark

På fredagen undertecknades det avtal mellan Fortum och företaget Seabased som innebär startskottet på vad som enligt planerna ska bli världens största vågkraftspark, placerad i Sotenäs kommun på västkusten. Totalt kommer en kvarts miljard kronor att satsas, varav Fortum står för ungefär hälften och Energimyndigheten för resterande del, och den installerade effekten blir 10 MW när parken står färdig 2014-15.
November

De hårda vindarna har avtagit och reparationer pågår med full styrka i Fortums elnät

Lägesrapport från Fortum 2011-11-28 kl 09:00 De hårda vindarna har avtagit och vädret förorsakar nu inte några nya fel, däremot kan omkopplingar i elnätet innebära att kunder tillfälligt blir utan ström igen. Vi har nu ca 100 montörer ute i fält som jobbar med felsökning och reparationer av elnätet. - Den här störningen är den värsta vi haft sedan stormen Per. Enligt SMHI var det upp till orkanstyrka i vindbyarna och som mest var ca 20 000 av Fortums kunder utan ström, vid 20-tiden igår, säger Tommy Nyhlén, driftchef på Fortum. Vi har nu under natten jobbat vidare med omkopplingar i elnätet och på morgonen var antalet strömlösa kunder nere i ca 5 000 kunder.

Stormvindar stör elförsörjningen i Fortums nätområden

Lägesrapport 2011-11-27 kl 19.00 Det blåser just nu kraftigt i Fortums nätområden. Kl 19.00 ikväll var ca 7.400 av Fortums kunder i framför allt Halland, Västra Götaland och Värmlands län utan ström. De starka vindarna fäller träd och grenar över elledningarna, vilket skadar elledningarna och orsakar strömavbrott.

Fortum vann internationellt pris för kampanjen Ljusruset – guld i European Best Event Award

Fortum tilldelas under onsdagseftermiddagen ett guld för kampanjen Ljusruset ”The Light Race” i European Best Event Award (EuBEA). Priset fick Fortum i kategorin ”Green Event" som premierar de bästa eventen med miljö- och hållbarhetsfokus. Fortum fick även ett andrapris i kategorin ”Best Media Mix”. EuBEA är den första internationella tävlingen för event i Europa och belönar de bästa europeiska eventen i en rad kreativitets- och hantverksinriktade kategorier. Resultatet presenterades vid en prisceremoni den 23 november i Milano och priser delades ut i 18 kategorier.

Internationellt pris för Fortums kampanj Ljusruset

Fortum har vunnit guld för kampanjen Ljusruset ”The Light Race” i European Best Event Award (EuBEA). Priset fick Fortum i kategorin ”Green Event" som premierar de bästa eventen med miljö- och hållbarh...

Ny intäktsreglering har inte kundens bästa i fokus

I början av november meddelade Energimarknadsinspektionen, EI, sitt beslut att kraftigt sänka de svenska elnätsföretagens intäktsramar och därmed investeringsmöjligheter. Elnät liksom annan infrastruktur som järnvägar, telenät eller bilvägar kräver löpande investeringar för att behålla sin funktionalitet och följa samhällets utveckling. Sämre elnät gynnar inte kunderna och motverkar miljöpolitikens ambitioner på energiområdet. Fortum väljer nu att överklaga beslutet.

Fortum och Skansen lär mellanstadieelever om energi

Skansen och dess huvudsponsor sedan tre år, energibolaget Fortum, lanserar tillsammans ett utbildningskoncept för mellanstadieelever. Satsningen är tänkt att öka kunskapen om och förståelsen för energi idag och genom historien. Vandringen kallad "Från Späck till Fjärrvärme" har premiär i november och förhoppningen är den ska bli ett stående inslag som under många år kommer att bidra till att öka barns kunskaper om energi och miljöfrågor.

Öppet hus i Frykfors nya kraftstation

När Frykfors kraftstation hade öppet hus lördagen den 12 november kom mer än 500 besökare – trots att novemberdimman låg råkall och tung. Stationen ligger i Norsälven, i samhället Kil med ca 11 000 inv...

Fortum lyser upp fler motionsspår i Stockholm

På måndagskvällen invigdes den nya belysningen i Älvsjöspåret. På plats fanns representanter för bland annat Fortum, Stockholms stad och Hellas Friidrott. I samband med invigningen sprang Yannick Tregaro...

Tryggare motion i nya Älvsjöspåret

Igår kväll invigdes Älvsjöspårets nya, upprustade belysning. Det nya elljusspåret i Älvsjöskogen är ett samarbete mellan Fortum och Stockholms stad samt ett resultat av stockholmarnas engagemang. I april sprang över 7 500 personer Ljusruset för att avgöra vilket motionsspår som skulle vinna energieffektivare belysning för 1,5 miljoner. Älvsjöspåret segrade och är nu ett av Sveriges smartast belysta elljusspår.

Intressant rapport om utvecklingen av energimarknaden

Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås från Institutet för Näringslivsforskning skriver idag på DN Debatt om ett antal förslag för att utveckla energimarknaden. Det är välkommet och bra att fler engag...

Pressinbjudan: Fortum investerar i ny nätkapacitet i Kungsbacka

För att möjliggöra nyexploatering i det växande Kollaområdet och för att öka leveranssäkerheten söder om Kungsbacka har Fortum investerat ca 20 miljoner kronor i en ny fördelningsstation i Kolla. Den arkitektritade stationen är nu klar och tagen i drift och Fortum bjuder nu in media för en presentation av satsningarna.

Premiär för upplysta Älvsjöspåret – stockholmarnas nya elljusspår

Den 14 november invigs det nya elljusspåret i Älvsjöskogen, ett resultat av stockholmarnas direkta engagemang inom Ljusruset. Ljusruset är ett samarbete mellan Fortum, Stockholms Stad och Svenska Friidrottsförbundet där tre motionsspår i våras tävlade om bättre belysning. Över 3 500 personer sprang för Älvsjöspåret som därmed vann. Nu är upprustningsarbetet klart och spåret invignings både formellt och i form av en premiärtur.

Öppet hus i Frykfors nya vattenkraftstation

På lördag den 12 november är det öppet hus i Fortums nya vattenkraftstation Frykfors i Norsälven, väster om Kil. Normalårsproduktionen i den nya kraftstationen ökar med 3,1 GWh till 25,6 GWh, vilket motsvarar behovet hos knappt 1300 eluppvärmda villor (20 000 KWh) - nästan hälften av småhusen i Kils kommun.
nygardsfjellet

Elprisområden ger olika priser

Idag börjar den indelningen med elprisområden att gälla, dyrast i södra delarna och billigast i norr. Det har skrivits en hel del om det och idag tar bland annat SvD upp det. För några dagar sedan skrev...
Oktober
Vindkraftverk

Stormstyrka i debatten om vindkraft

Den 27 oktober släppte den liberala tankesmedjan Timbro en rapport med titeln “Svensk vindkraft – 215 miljarder senare”. Reaktionerna har varit många och tonläget ofta högt. Andra har funderingar om själva...

Välgörenhetsmonster sprider ljus och glädje i höstmörkret

Under höstloveckan kommer "Shockholm" att gå av stapeln: Stockholms första officiella Halloweenfirande. Fortum är en av Shockholms sponsorer, både genom att stödja det välgörenhetsevent som hålls under invigningen idag, torsdag, och genom att låna ut skorstenen i Hammarbyverket.

Fortum sponsrar Shockholm

I samband med höstlovet kommer eventet Shockholm att hållas i Stockholm för första gången. Det är ett evenemang som bland annat innehåller en stor halloweenparad, en ungdomsfest i Kungsträdgården och som ...

Störande fartyg vid Värtahamnen

För närvarande ligger det Hongkong-registrerade fartyget Angel 3 förtöjt vid Värtahamnen. Fartygets maskiner bullrar mer än vad som är tillåtet enligt både Fortums krav och hamnens regler vilket påverkat...

Fortum högst placerat i nordiskt klimatindex

Carbon Disclosure Project (CDP) offentliggjorde på fredagen sitt Nordic Carbon Disclosure Leadership Index - och energibolaget Fortum rankades allra högst när det gäller redovisning av klimatpåverkan.

Debatt på Newsmill om timmätning

Regeringen bjuder upp, men vill nätbolagen dansa? Ja, svarar Tomas Wall, ansvarig för FoU på Fortum Sverige, på Nils-Gunnar From, Storuman Energi, debattartikel om elmarknaden. "Det moderna elsamhället stavas...
Vågkraftsparken vid Sotenäs

Fortum och DCNS utvecklar vågkraft i Frankrike

Fortum och det franska företaget DCNS skrev på måndagen under en avsiktsförklaring om samarbete inom forskning och utveckling av vågkraft. Första steget av samarbetet blir en förstudie för en demonstrationsanläggning i Frankrike.
September

Ökad valfrihet för Fortums fjärrvärmekunder

Stockholmarna får nu möjlighet att välja mellan fem nya fjärrvärmeabonnemang. Fortums kunder får möjligheten att exempelvis jämna ut kostnaderna över året, binda den fasta kostnaden eller att välja ett abonnemang med en större andel rörligt pris. Ytterligare en fördel med fjärrvärmeabonnemangen är att de ger ännu bättre möjligheter att jämföra fjärrvärme med andra energialternativ.

Betydligt bättre utgångsläge än tidigare år

För andra hösten i rad inbjöd näringsminister Maud Olofsson representanter för de tre stora energibolagen i Sverige för en lägesrapport inför kommande vinter. Utgångspunkten var liksom tidigare år prognoser och driftstatus för de tio svenska kärnkraftsreaktorerna. Till skillnad från de senaste åren är samtidigt de nordiska vattenmagasinen välfyllda vilket ger ett helt annat utgångsläge - något som också påpekades under mötet.

Lägre vattennivåer i Värmland efter uppehållsväder

Efter flera dagar med uppehållsväder har Fortum sedan i fredags successivt kunnat minska tappningen från dammarna i Byälven, Norsälven och Klarälven. Väderprognosen för den närmaste veckan visar dessutom i huvudsak uppehållsväder över tillrinningsområdena för nämnda älvar vilket innebär att tappningen kan fortsätta att minska de närmaste dagarna.

Fortsatt höga vattennivåer i Värmland

Det är fortsatt höga nivåer i sjöar och vattendrag i Värmland, men Fortum har god kontroll på de reglerade vattendragen. Om väderprognoserna håller ska tappningen i Jössefors och Höljes kunna hållas stabil och eventuellt kunna minskas fram mot kommande helg.

Fortum bästa energiföretag i global hållbarhetsjämförelse

Energibolaget Fortum har listats i två viktiga internationella jämförelser. Fortum utsågs till bästa energiföretag i Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) årliga jämförelse med 97 av 100 möjliga poäng och var det enda nordiska företaget på listan. Fortum är också för nionde året i rad med på Dow Jones Sustainability Index DJSI World.

Framåt för vindkraft och solenergi

”Vindkraften slår nytt rekord”, skriver DN. Samtidigt visar internationella studier att solenergi snabbt är på väg att bli kommersiellt konkurrenskraftig. Skoj, säger vi. Det stärker vår övertygelse om att Fort...

Öppet hus i vårt nya vattenkraftverk i Eldforsen

Fortums nya vattenkraftverk Eldforsen i Västerdalälven, utanför Vansbro hade öppet hus lördagen den 3 september. Drygt 300 personer gick på rundvandring inne i kraftverket, ett hundratal besökte det in...

Allt fler kunder väljer att vintersäkra sitt elpris

Efter ett par års stränga vintrar med högre elpris vintertid som följd väljer allt fler av Fortums elkunder att säkra sitt elpris. Cirka 40 procent av Fortums kunder har valt att säkra sitt elpris och det vanligaste är att kunderna binder priset på ett år.

Höga vattennivåer i Värmland efter stora nederbördsmängder

Gårdagens stora nederbördsmängder i Västra och Norra Värmland har lett till snabbt stigande nivåer i sjöar och höga vattenföringar i vattendragen. Som vattenkraftoperatör följer vi de prognoser som lämnas löpande från bland annat SMHI för att hantera vattenmängderna på bästa sätt. Fortum har god kontroll på de reglerade vattendragen och följer händelseutvecklingen timme för timme. Fortum har också löpande kontakt med Länsstyrelsen och Räddningstjänsten i Torsby.

Öppet hus i Fortums nya vattenkraftverk i Eldforsen

Fortums nya vattenkraftverk Eldforsen hade öppet hus under lördagen den 3 september med drygt 300 besökare. Förutom att gå en tur inne i kraftverket kunde man besöka det intilliggande omlöpet Eldbäcken, en anlagd vattenväg för djur och växter. Forskarna fanns på plats för att berätta om den forskning som bedrivs av framför allt av Karlstads universitet för att studera hur djur- och växtlivet utvecklas i och längs med omlöpet beroende på område. Man kunde också provköra Fortums elbil.
Augusti
Juli

Fortum investerar i smarta elmätare i Norge

Fortum investerar i ett system för smart elmätning baserad på tvåvägskommunikation för sina kunder i Norge. Installationerna av de nya smarta elmätarna påbörjas 2013 och till 2015 ska 100 000 privat- och företagskunder i Fortums elnätsområde i Norge vara anslutna till systemet. Smarta mätare är en del i utvecklingen av framtidens smarta nät och möjliggör nya tjänster för elkunder.

Laddplatserna populära under Almedalsveckan

Som energibolag vill Fortum hitta nya lösningar och ge energi till debatten i Almedalen. I början av Almedalsveckan har Fortum erbjudit laddplatser för mobiltelefoner och de har varit mycket populära. Tot...

Marie Fossum om Almedalsveckan

Fortums affärsutvecklingschef Marie Fossum fanns på plats i Almedalen för tredje året. Hon pratade under Fortums När blir det kul att vara elkund?” om småskalig elproduktion. Hon var även en av paneldel...

Webb-TV från Almedalen

Om du vill ha koll på vad som hände under Almedalsveckan, så har Fortum dokumenterat några av veckans händelser med filmer som finns på Fortums YouTube-kanal: youtube.com/FortumSverige Fortum har gjort...

Allmänhetens syn på energi- och klimatfrågor

Fortums genomförde under juni en undersökning tillsammans med TNS Sifo. Den är baserad på intervjuer med 1 068 respondenter mellan 18-60 år och är riksrepresentativt. Frågeområdena innefattade småskal...

Fortum kommenterar folkpartiets Almedalstal

I sitt Almedalstal valde Jan Björklund att inte följa upp sin debattartikel. Vi bad Niclas Damsgaard, energiexpert på Sweco, att kommentera. [youtube:http://www.youtube.com/watch?v=m8iZmNXxIyU]

Miljölagstiftning utan miljönytta

Vid seminariet anordnat av Svenskt Näringsliv (SN) diskuterades om miljöbalkens regelverk - som tillkommit för att utveckla samhället mot ökad hållbarhet - snarast får en motsatt effekt genom snåriga och oms...

Energihjälpare i Almedalen

Fortums energihjälpare är i Visby under Almedalsveckan. De finns på plats i Fortums tält vid hamnplan till och med idag, onsdag. Kom och diskutera energi- och klimatfrågorna ur både produktions- och ko...
Bil som åker på en bro

Svenskarnas intresse för elbilar är fortsatt stort

Inom 10 år tror nästan 37 procent av svenskarna att de kommer att köpa en elbil. Det visar en ny undersökning som genomförts av TNS Sifo på uppdrag av Fortum. Det är fjärde året i rad som energibolaget genomför en undersökning om svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar och infrastrukturen för laddstolpar.
Elbil som laddas

Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar

Svenskarnas intresse för elbilar är fortsatt stor. Inom 10 år tror nästan 37 procent av svenskarna att de kommer att köpa en elbil. Det visar en ny undersökning som genomförts i juni av TNS Sifo på upp...

Framtidsfrågor till framtidsnamnen – Lise Nordin (Mp)

Tisdagens framtidsfrågor på flotten i Visby Hamn besvarades av Lise Nordin, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Fokus i intervjun låg på elkonsumenten och dess roll på elmarknaden. [youtube:http://www.youtube.com/watch?v=8oWXlUmmjzk] Imorgo...

Fortum blev måndagens ”Almedarling”

  Almedalsbesökarna och även Makthavare.se uppskattar Fortums initiativ att bjuda på energi till mobiltelefoner. Bra för twittrare och Almedalsveckans telefonberoende skriver sajten. Fortums lad...

Seminariet ”Grön tillväxt”

Ett mycket välbesökt seminarium arrangerades av Nordiska ministerrådet och Nordiska Investeringsbanken på måndagseftermiddagen. Det handlade om grön tillväxt som ett sätt att lösa de Nordiska länderna...

Fortum kommenterar moderaternas Almedalstal

Inför ett mer än fullsatt Almedalen höll statsministern ett tal som tog sin utgångspunkt i tillväxt och välståndsökning som också är långsiktigt uthållig. Vi frågade Joakim Sonnegård från Copenhagen Eco...

Seminariet ”Vem ska äga energiförsörjningen?”

SNS och Kommunala Företagens Samorganisation, KFS höll på måndagen ett seminarium om hur energimarknaden fungerar sedan avregleringen. Seminariet är starten för ett nytt forskningsprojekt om spelreglerna på en...

Nära 9 av 10 svenskar vill sälja egenproducerad el

Många svenskar är positiva till att sälja överskottselen till elbolagen om det är möjligt för dem. För att öka möjligheten vill 2 av 3 att regeringen uppmuntrar utvecklingen genom att privatpersoner ska få bä...

Fortum kommenterar miljöpartiets Almedalstal

Miljöpartiets nyvalda språkrör var först ut under Almedalsveckan och berörde knappt energipolitiken. Vi frågade Joakim Sonnegård från Copenhagen Economics, tidigare statsministerns högra hand under kl...

El i alla väder till Fortums kunder i Älvdalens kommun

Fortum levererar idag el med i genomsnitt 99,98 % tillförlitlighet - men vi nöjer oss inte med det! El är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Vi satsar extra för att våra kunder ska slippa elavbrott orsakade av vädret. I Dalarna rör det sig om en satsning på 30 miljoner kronor under 2011. Vi har nu startat ett SäkraNät-projekt i Nornäs, Tyrinäs och Kesjön i Älvdalens kommun, som ska ge 310 kunder i området ökad leveranssäkerhet.
Solcellspaket till Värmland

Nära 9 av 10 svenskar vill sälja egenproducerad el

Nu går det att få betalt för egenproducerad el och därmed sänka elkostnaderna. Nästan 9 av 10 svenskar är positiva till att sälja överskottselen till elbolagen om det är möjligt för dem. För att öka möjligheten vill 2 av 3 att regeringen uppmuntrar utvecklingen genom att privatpersoner ska få bättre lönsamhet av den småskaliga elproduktionen. Det visar en ny undersökning som Fortum gjort tillsammans med TNS SIFO.

Framtidsfrågor till framtidsnamnen

Under Almedalsveckan förra året genomförde Fortum "Vågade frågor" på bojen, i år blir det "Framtidsfrågor till framtidsnamnen" på flotten i Visby hamn. Vi intervjuar politiker om den framtida energipo...

93 procent av svenskarna är positiva till fjärrvärme

Fjärrvärme som uppvärmningsform är populärt bland svenskarna. Enligt studier kan fjärrvärmen i framtiden få ännu större betydelse och även användas för att lagra energi. Det kommer också vara möjligt för privatpersoner att sälja värmen som produceras med hjälp av exempelvis solfångare. Det är 9 av 10 svenskar som är positiva till denna utveckling av egenproducerad värme enligt en ny undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av Fortum.

Fortum ger energi till debatten i Almedalen

Almedalsveckan pågår både på nätet och fysiskt. Mobilsurfandet ökar men leder även till att vi behöver ladda batterierna allt oftare. Vi vill vara nästa generations energibolag som hittar nya lösninga...

Mötesplatsen under Almedalsveckan

Det gröna Fortumtältet vid hamnplan i Visby är Fortums mötesplats under Almedalsveckan. Från söndag den 3 juli till onsdag den 6 juli kl 10.00 - 17.00 är du välkommen till vårt tält där du komma och diskut...

Fortums aktiviteter i Almedalen

På söndag startar årets Almedalsvecka och Fortum finns på plats för fjärde året i rad. Vi hälsar dig välkommen till våra aktiviteter under politikerveckan i Visby. Fortum arrangerar tre egna frukostse...
Juni

El i alla väder till Fortums kunder i Tanums kommun

Fortum levererar idag el med i genomsnitt 99,98 % tillförlitlighet - men vi nöjer oss inte med det! El är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Vi satsar extra för att våra kunder ska slippa elavbrott orsakade av vädret. På Västkusten rör det sig om en satsning på 193 miljoner kronor under 2011. Nu startar vi ett SäkraNät-projekt söder om Tanum vid Kyrkoryk - Korndal.

El i alla väder till Fortums kunder i Strömstads kommun

Fortum levererar idag el med i genomsnitt 99,98 % tillförlitlighet - men vi nöjer oss inte med det! El är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Vi satsar vi extra för att våra kunder ska slippa elavbrott orsakade av vädret. På Västkusten rör det sig om en satsning på 193 miljoner kronor under 2011.

Spring för ett ljusare Stockholm

Den 14 april i år gick Fortums Ljusruset av stapeln. Tre motionsspår i Stockholms förorter tävlade om förbättrad belysning. Nu fortsätter Fortums belysningsprojekt Ljusruset. De som går och springer i Stockholms innerstad kan nu nominera den motionsrunda som behöver förbättrad, energieffektiv belysning.

Spring för ett ljusare Stockholm

Den 14 april i år gick Fortums Ljusruset av stapeln. Tre motionsspår i Stockholms förorter tävlade om förbättrad belysning. Nu fortsätter Fortums belysningsprojekt Ljusruset. De som går och springer i Stock...

El i alla väder till Fortums kunder i Sotenäs kommun

Fortum levererar idag el med i genomsnitt 99,98 % tillförlitlighet - men vi nöjer oss inte med det! El är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Vi satsar extra för att våra kunder ska slippa elavbrott orsakade av vädret. På Västkusten rör det sig om en satsning på 193 miljoner kronor under 2011.

Premiär för Almedalsveckans kalendarium i mobilen

Nu blir det enklare att hålla koll på alla händelser under politikerveckan i Visby. Energibolaget Fortum är först med att lansera en mobil hemsida med årets officiella kalendarium för Almedalsveckan. Hela kalendariet finns tillgängligt i mobilen och den har användbara funktioner för besökarna, som exempelvis kartor och möjlighet att spara ett eget program. Fortum kommer även att erbjuda mobila laddningsmöjligheter för telefonerna under Almedalsveckan.

Almedalen i mobilen

Det är nu mindre än en månad kvar till politikerveckan i Almedalen. Vi kommer naturligtvis att vara på plats i Visby även i år. Politikerveckan bjuder som vanligt på ett fullspäckat schema, då närmare ...
device2

Smart kod sparar energi

Nyteknik.se skrev häromdagen om forskare som ska demonstrera en metod för att minska energianvändningen genom smart programmering. Genom att tillåta mindre precisa beräkningar, som får mindre funktionsfel som f...

Fler verktyg för att räkna

Amerikanska National Renewable Energy Lab, NREL, har tagit fram ett verktyg för att räkna fram hur mycket man kan producera av sol eller vind. Man knappar bara in sin gatuadress och vilken sorts produktion m...

Solen lyser på Willis Tower

Tidigare i vår sedan offentliggjordes att en av världens högsta byggnader, Willis Tower i Chicago, ska byta ut en stor del av fönstren i skyskrapan. Ingen stor nyhet, kan tyckas. Men det är det. Sedan nove...

Intressanta verktyg

För den som funderar på att installera egen elproduktion är det mycket som är osäkert. Som hur mycket det blåser eller om det är lönsamt med solceller. På webben finns ett antal användbara verktyg som man k...

Fortum och Upplandsstiftelsen i samarbete genomför naturvårdsbränning för att bevara den biologiska mångfalden

Fortum utför i samarbete med Upplandsstiftelsen restaureringar av älvängar och svämskog i nedre Dalälven. Syftet är att öppna upp miljöerna för att underlätta för bland annat lövträd att etablera sig och att bevara den biologiska mångfalden. En av åtgärderna är så kallad naturvårdsbränning av mark. På Övre Tylleroppsön utanför Söderfors ska ett barrskogsområde på ca 7 hektar brännas av den 9 juni.

SMHI analys stödjer den etablerade forskningen – vattenkraftens påverkan på sommarflödena i nedre Dalälven är mycket liten

Fortum har nu fått SMHI:s slutrapport om regleringens effekter på sommarflödena i Dalälven. Den bekräftar de preliminära resultaten – vattenkraftens påverkan på sommarflödena i nedre Dalälven är mycket små. Detta resultat bekräftar även den omfattande forskning som bedrivs vid Uppsala universitet, vilka är de ledande i Sverige inom myggforskningen.

Frågan om nettomätning

Frågan om nettomätning av el varit en stöttesten när det gäller ersättning till hushåll som matar ut el från egna, småskaliga sol- eller vindkraftverk till elnätet. Frågan har hamnat i långbänk i tolkningar...

Efter tillstånd från miljödomstolen – Fortum uppgraderar dammarna vid Parteboda kraftverk

Fortum har genomfört en fördjupad dammsäkerhetsutvärderng för dammarna som hör till Parteboda kraftverk vid Ljungan. I samband med utvärderingen konstaterades att dammarna behöver uppgraderas för att möta branschens ökade krav på dammsäkerhet. När det säkerhetshöjande arbetet är klart om två år kommer dammarna att klara så kallade 10 000-års flöden.
Maj

El i alla väder till våra kunder i Lekhyttan-Våtsjön

På Fortum satsar vi extra för att våra kunder ska slippa elavbrott orsakade av vädret. I Värmland rör det sig om en satsning på 190 miljoner kronor under 2011. För att informera våra kunder om vårt arbete bjuder vi in till informationsträff.  
vårflod

Analys från SMHIVattenkraftens påverkan på sommarflödena är mycket liten i nedre Dalälven

Fortum gav i slutet av förra året, i uppdrag till SMHI att beräkna vilka effekter på sommarflödena, som nuvarande reglering av Dalälven ger. Detta  att undersöka om det kan ha påverkat problemen med stickmyggor. Resultaten visar på att skillnaderna sommartid, jämfört med om Dalälven skulle vara helt oreglerad, är mycket små, däremot innebär regleringen att vårflodens omfattning begränsas påtagligt. Beräkningarna omfattar de senaste 40 åren. SMHI:s slutsatser är ett viktigt kunskapstillskott i arbetet med att identifiera åtgärder som kan bidra till att minska myggproblematiken i området.

Stadsdelen först i världen med en helintegrerad lösning

Energimyndigheten och VINNOVA beviljade den första oktober 2010 finansiering till förstudie för forskningsprojektet ”Smarta elnät i stadsmiljö i Norra Djurgårdsstaden”. Resultaten från förstudien är nu klara och visar på att en storskalig enhetlig lösning där alla delar av energisystemet kopplas ihop är möjlig. I praktiken betyder det att - marknad, teknik och konsument kopplas ihop - och att det samtidigt kan fungera både tekniskt och ekonomiskt och miljömässigt. De smarta näten är avgörande både för att stadsdelen ska kunna nå sina ambitiösa miljömål om energieffektivisering och minskad klimatpåverkan och en utveckling där småskalig produktion ska integreras i energisystemet.
Vindkraftverk

Nordex levererar turbiner till BlaikenVind

Byggandet av vindkraftparken på Blaiken i Västerbottens inland fortsätter i rask takt. Nu är det klart att Nordex levererar de första 60 turbinerna till vindkraftsprojektet BlaikenVind, som är ett samarbete mellan Fortum och Skellefteå Kraft. Det här är en av många investeringar som genomförs inom ramen för miljardprojektet på gränsen mellan fjällkommunerna Sorsele och Storuman där slutsumman beräknas nå 3,8 miljarder.

Fortum sätter ut mer än 70 000 smolt  i Ljusnan

Varje år sätter Fortum ut tonvis med fisk. Från vår fiskodling i Hälsingland - den ena av Fortums två odlingar i Sverige - sätter vi nu i början av maj ut ungefär femton ton fisk, eller ca 73 000 tvååriga lax- och havsöringar.

Klottersanering ger resultat – klottret minskar och kostnaderna reduceras med 50%

Fortum och Stockholms stad arbetar på flera sätt för att motverka klotter och nedskräpning i det offentliga rummet.  2008 startade ett gemensamt klottersaneringsprojekt, ett initiativ från staden, som nu har förlängts fram till 2013. Projektet har varit mycket framgångsrikt vilket innebär att både klottret och även kostnaderna för att sanera har minskat.

Fortum delar ut 2,5 miljoner kronor till förbättrad belysning i motionsspåren som tävlade i Ljusruset

Torsdagen den 14 april avgjordes Fortums tävling Ljusruset där tre motionsspår tävlade om bättre belysning. Totalt deltog 7 592 stockholmare varav 3 553 för Älvsjöspåret som därmed vann.  Med anledning av det fantastiska engagemanget från klubbarna och det stora antalet tävlande, har Fortum beslutat att även dela ut ett andra och tredje pris i form av 1 miljon kronor i bidrag till ny belysning, utöver det årliga bidraget på 1,5 miljon kronor. Inom kort startar planeringen för Älvsjöspårets nya belysning och därefter ses upprustningsbehovet för Grimstaspåret och Granholmsspåret över och fördelningen av prissumman görs med hänsyn till placering i tävlingen.

Konkurrens i fjärrvärmenäten, nu presenteras förslaget

Utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten (TPA-utredningen)  har nu överlämnats till Näringsdepartementet. Syftet är att lämna förslag till en reglering som ska öka konkurrens och valfrihet för kunderna, stärka kundernas ställning, ge lägre priser och bidra till en förbättrad miljö.
April

Sollentuna Energi och Fortum Värme bildar gemensamt fjärrvärmebolag

Nu är det helt klart att Sollentuna Energi går in som delägare när Fortum Värme bygger ny kraftvärmeproduktion i Sigtuna kommun. Parterna undertecknade på torsdagen det avtal som innebär att Sollentuna Energi går in med femton procents ägande. Fortum Värme är huvudägare med resterande åttiofem procent.

7592 personer sprang för ett tryggare Stockholm

Igår kväll avgjordes Ljusruset där tre motionsspår tävlade om bättre belysning. Totalt deltog 7592 stockholmare och 3553 för Älvsjöspåret som därmed vann. Loppet arrangeras av Fortum i samarbete med Stockholms Stad och Svenska Friidrottsförbundet. Syftet är att skapa tryggare motionsområden och öka möjligheterna till motion året runt i Stockholm. Med anledning av det fantastiska engagemanget från klubbarna och det stora antalet tävlande, har Fortum beslutat att dela ut ett andra och tredje pris i form av bidrag till ny belysning.

Fortum ökar kraven på hållbarhet

Fortum presenterar hållbarhetsrapporten för 2010. Målen för Fortums omfattande hållbarhetsarbete har förnyats och omfattar hållbarhetsarbetet utifrån socialt-, finansiellt- och miljöansvar. Fortums långsiktiga ambition är att all energiproduktion ska vara koldioxidfri och Fortum har upprättat en plan för en koldioxidfri framtid. Redan idag är 86 procent av Fortums produktion inom EU koldioxidfri.
Nicklas Wiberg

Energikartläggning i Sätrahallen

Fortum har inom ramen för sitt samarbete med Svensk Friidrott genomfört energikartläggningar av ett flertal idrottshallar. Nu har turen kommit till Sätrahallen, den enda inomhushallen i Stockholm särskilt anpa...

Fortum fortsätter investera i det hållbara samhället– leveranssäkra och smarta elnät

Igår lämnade Fortum in sin ansökan om intäktsram för åren 2012-2015 till Energimarknadsinspektionen, inför den nya nätreglering som ska träda i kraft den 1 januari 2012. Enligt den nya regleringsmodellen ska företagens intäktsram granskas och godkännas på förhand. Samhällets och kundernas ökade behov av leveranssäkerhet och att använda energin smart kommer att innebära fortsatt stora investeringar.
Mars

Ljusruset på Facebook

Nu är det över 2600 anmälda till Ljusruset. Det är ett samarbete mellan Fortum, Stockholms stad och Svenska Friidrottsförbundet för att skapa ljusare och säkrare motionsspår genom förbättrad energieff...

Fortum utvecklar Smart värme i Norra Djurgårdsstaden

Smart lagring av värme och flexibel värmekonsumtion kan bli ett viktigt bidrag för förverkligandet av det hållbara samhället. Hittills har energisystemet saknat möjlighet att lagra stora mängder energi när den finns, för att använda den när den behövs. Fjärrvärmen kan vara lösningen.  Fortums nya initiativ, Smart Värme, ska utveckla möjligheten till att lagra olika typer av energi som värme. Detta kommer att leda till ett minskat behov av fossila bränslen, samtidigt som det blir möjligt att bygga mer förnyelsebar elproduktion både i stor, och liten skala.
1200 Fortumkunder får bättre elleverans

Skilda världar…

En iakttagelse mellan de senaste decenniernas utveckling inom telefoni i kontrast till vad som väntar på elmarknaden, i och med de smarta elnät som snart införs: Om Lars Magnus Eriksson och Jonas Wenström (ska...

Europark tecknar avtal med Fortum om smarta parkeringslösningar för elbilar

Genom ett avtal mellan Fortum och Europark kommer Europark nu att kunna erbjuda Charge & Drive, en nyckelfärdig lösning för laddinfrastruktur för elbilar, till sina kunder. Med mer än 200 000 publika parkeringsplatser finns Europarks kunder över hela Sverige och lösningen kommer att erbjudas över hela landet. Först ut är Hageby – Världens centrum i Norrköping där två laddstolpar invigs under miljödagen den 24 mars.

Lönsamt för konsumenterna – bra för miljön!

Den amerikanska motsvarigheten till Energimarknadsinspektionen, Federal Energy Regulatory Commission (FERC), beslutade häromdagen att det i USA ska vara så att slutkunder som i de nya smarta näten erbjuder si...

Fler än 900 anmälda

På tisdagsmorgonen passerade antalet anmälda till Ljusruset 900 – jättekul! Älvsjöspåret leder men det är mer än tre veckor kvar innan loppet avgörs så mycket kommer att hända. Följ utvecklingen på fortum.se/...

Välkommet besked av Miljööverdomstolen om Eldforsen

Efter det att Miljödomstolen i januari gav Fortum tillstånd att ta kraftverket i Eldforsen i bruk har arbetet med att starta upp kraftverket pågått. Parallellt med detta överklagades domen. Miljööverdomstolens besked att det inte finns några skäl att ge prövningstillstånd är välkommet och innebär att Eldforsens hundraåriga tradition av kraftproduktion kan fortsätta.

Fortums nya belysningsprojekt ska ge tryggare motionsområdenStockholm ska bli tryggare och friskare

Varannan stockholmare avstår från att röra sig ute på allmänna platser när det är mörkt. Det visar den senaste medborgarundersökning från Stadsledningskontoret. Nu startar Fortum i samarbete med Stockholms stad och Svenska Friidrottsförbundet en satsning på att förlänga möjligheterna till motion under året genom förbättrad belysning i motionsspår. Initiativet Ljusruset ska skapa tryggare miljöer för motion.

Ljusruset

Nu startar Fortum, Stockholms Stad och Svenska Friidrottsförbundet en satsning på att öka möjligheterna till motion året runt genom att bättre belysning. Som första steg inom konceptet Ljusruset arrang...
Bil som åker på en bro

Mobilen gör jobbet – smarta parkeringslösningar för elbilar

Idag lanserar Fortum Charge & Drive, en nyckelfärdig lösning för laddinfrastruktur för elbilar. I lösningen, som är anpassad för publika parkeringsmiljöer, används mobilen för upplåsning, betalning och information om lediga stolpar. Först ut i Sverige är ett pilotprojekt Fortum genomför tillsammans med Stockholm Parkering. Det är P-hus Vartofta på Södermalm som får fyra laddstolpar.
img-0901

Tanka elbilen med mobilen

I parkeringshuset Vartofta på Södermalm öppnar Stockholm Parkering och Fortum i dag de första laddstolparna där laddning, betalning och identifiering av lediga stolpar sker med hjälp av mobilen. Ett sms skickas iväg när laddningen påbörjas respektive avslutas.

Rejäl nystart för gasen i Stockholm

Satsningarna på att miljöanpassa och modernisera gasleveranserna i Stockholm är långsiktiga. Stockholm Gas bygger sin framtida verksamhet på två ben - dels en ny kvalitet på stadsgasen med bättre miljöda...

Fortum satsar i framtidens elnät i Stockholm

Fortum planerar satsa 600 miljoner kronor i projektet Stockholms Ström över de kommande 10 åren. Kunder och samhället i stort ställer allt större krav på driftsäkra och smarta nät. Infrastrukturprojektet Stockholms Ström ska ge den växande Stockholmsregionen ett elnät som klarar framtidens behov av driftsäkerhet och nya lösningar.

Missvisande jämförelse av vinstnivåer av Telge Energi

Telge Energi har i dagarna i sitt nyhetsbrev presenterat en beräkning av de större energiföretagens vinster där de kommer fram med summor som med all rätt borde uppröra om de skulle stämma. Men beräkningen stämmer inte eftersom jämförelser måste göras mellan samma typ av verksamhet – i detta fall elhandelsbolag, samma länder och helst samma år. Det gör inte Telge Energi med resultatet att de bidrar till den felaktiga bild som just nu målas upp av energibranschen, där Telge också ingår. Vi tycker att svenska elkunder har rätt att få korrekt information.  

Bakom kulisserna

Häromdagen annonserades en storsatsning vid det skotska universitetet i Strathclyde  som mycket väl kan komma att visa sig bli mycket värdefull för utvecklingen av framtidens smarta nät – Power Network...

Fortum och Stockholms Stad i samarbete om Norra Djurgårdsstaden Innovation

Fortum och Stockholms Stad har tecknat ett avtal för att samverka kring en arena för informations- och kunskapsspridning kring de projekt som drivs för att utveckla den hållbara stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.   Norra Djurgårdsstaden Innovation blir en plats för möten mellan olika aktörer inom hållbar stadsutveckling, allt ifrån forskning och utveckling till internationella samarbeten. Avtalet gäller till en början tre år, men Fortum och Staden ser ett långsiktigt samarbete framför sig.
Februari

11 intressanta företag som arbetar med smarta elnät

När en helt ny teknik och marknad utvecklas, så som nu sker med smarta elnät, råder en stor osäkerhet kring vilka som kommer att tillhandahålla teknik och tjänster. Som en föregångare på området så spanar ...

Ensidig rapportering

De senaste dagarna har det varit en ensidig rapportering om energibranschen och bolagens vinster. En hel del felaktigheter har vi kunnat läsa - Fortum har publicerat en kommentar och även Second Opinion o...

Missvisande jämförelse om Fortums resultat i Svenska Dagbladet/E24

I en artikel i Svenska Dagbladet/E24 den 21 februari 2011 ges en missvisande jämförelse av Fortums ekonomiska resultat. Jämförelsen utgår från resultatet per anställd, vilket inte alls är ett relevant mått för energibranschen eller andra kapitalintensiva branscher.

Fortums belysningsprojektDubbelt så mycket ljus med energieffektiv och innovativ teknik

Av de sex platser som stockholmarna själva valde och röstade fram som vinnare i Fortums belysningsprojekt 2010, har nu ytterligare två platser färdigställts. Det är Skarpnäck Plaza och gångstigen vid Västerbrons södra brofäste ner mot förskolan Centralvakten. Nu återstår Sotingeplan i Tensta, som kommer att färdigställas inom kort.

Skönt att ligga långt fram

Bloggaren William Pentland skriver på sin blogg på Forbes att elbolagen – i USA, ska tilläggas – fortfarande inte vet särskilt mycket om smarta nät. Han har testat deras kunskaper genom att ringa till kund...
Elbil som laddas

Hyr en elbil

Snart kan du hyra elbilen Mitsubishi Imiev. Nyteknik.se skriver att OKQ8 vid Slussen i Stockholm kommer ha bilen för uthyrning från och med slutet av mars. Bilarna är på väg, kul! Läs mer på nyteknik.se. ...
Januari

I framtiden kan du också starta elbolag

Ju mer el som kommer från sol och vind desto smartare måste elnätet bli. Så att det kan ta emot el från små lokala tillverkare, t ex dig själv, som komplement till annan eltillverkning. Eller bara automa...

Klartecken för Eldbäcken

Vi har nu fått klartecken av Miljödomstolen att ta det nya kraftverket i Eldforsen i bruk. Stationen är belägen söder om Vansbro i Västerdalälven och har stått klart, i avvaktan på drifttillstånd, i nära tv...
Bil som åker på en bro

GM Volt på väg

Svenska Dagbladet har testat GM Volt som har en lite annan teknik än andra el-, hybrid- och laddhybrider. Bilens elmotor driver bilen medan bensinmotorn i huvudsak används för att generera el. Läs tes...

Positiva besked från miljödomstolen – Fortum får driftstillstånd för kraftverket Eldforsen

Fortum har idag fått klartecken av Miljödomstolen att ta det nya kraftverket i Eldforsen i bruk. Stationen är belägen söder om Vansbro i Västerdalälven och har stått klart, i avvaktan på drifttillstånd, i nära två år. Kraftverket kommer nu att tas i drift så fort som möjligt. Eldforsen beräknas producera el motsvarande drygt 2 000 eluppvärmda villors årskonsumtion.
Pärnu

Fortum inviger nytt kraftvärmeverk för biobränsle i Pärnu Estland

Idag, den 28 januari 2011 inviger Fortum den nya kraftvärmeanläggningen, Pärnu Power Plant i Estland, Det nya kraftvärmeverket kommer att täcka fjärrvärmebehovet för Pärnu och även producera el.  Bränslet som används i anläggningen är lokala biobränslen som flis, trärester från industrin och frästorv.

Villaägarnas rapport om elnätspriser ger felaktig bild

I en aktuell rapport från Villaägarna hävdas att Fortum (http://www.fortum.se) Distributions elnätsavgifter i området västra Svealand innebär en ”överdebitering”, det vill säga en omotiverat hög elnätsavgift.
damm

Dammsäkerhet i fokus

  För alla de energibolag som äger vattenkraftsanläggningar är säkerhetsfrågorna viktiga. Med utgångspunkt i att klimatförändringarna väntas påverka flödena i våra älvar har branschen höjt kraven f...

Ryssland har godkänt två Fortumprojekt för Gemensamt Genomförande (”Joint Implementation”)

Fortum har av det ryska finansministeriet fått godkänt för så kallat Gemensamt Genomförande (”Joint Implementation”) vid två anläggningar i Ryssland. Dels en ny enhet i Tyumens kraftvärmeverk, dels återuppbyggnaden av vattenkraftverket TGC-1 i Newsky. Gemensamt Genomförande innebär att ett företag kan finansiera projekt som minskar utsläpp i ett annat land och i gengäld erhålla utsläppsreduktioner.
Laddning av elbil vid Lindhagensterrassen

Fortum prisat för samarbetet kring projektet Lindhagensterrassen

Tillsammans med Skanska driver Fortum ett projekt, ”Sustainable Urban Living” där boende, laddinfrastruktur och småskalig produktion integreras. Lindhagensterrassen är det första pilotprojektet för vilket Fortum nu har tilldelats Skanskas Gröna Pris 2011 i kategorin Samarbetspartners.
detektor

På jakt efter värmetjuvar?

Tips: Köp Black & Deckers värmedetektor och lokalisera varma och kalla läckor i ditt hus! Nu till ett bra pris på fortum.se/shop

Fortum presenterar miljöredovisning 2010 för fjärrvärme- och fjärrkyla i Stockholm

Idag, den 20 januari presenterade Fortum Värme företagets miljöredovisning för Stockholm 2010 som vänder sig till fastighetskunder. Rapporten visar att andelen tillförd förnybar och återvunnen energi ökade från 76 procent till 80 procent under året. Trots detta ökade mängden fossila bränslen i produktionen, framförallt användningen av eldningsolja, som en direkt följ av det mycket kalla vädret och bristande tillgång på biooljor. Den sammantagna klimateffekten blev att CO2-andelen per kWh minskade från 95 till 79 gram när indirekta utsläpp utanför den egna verksamheten inkluderas.
1200 Fortumkunder får bättre elleverans

Idag öppnar Second Opinion Energi

Second Opinion Energi är en del av Second Opinion som kommer att fokusera enbart på energifrågor. Second Opinion Energi kommer att bidra med mer fakta, perspektiv och fördjupningar på energifrågor. Det ä...
Vindkraftverk

Fortum planerar en testpark för vindkraft i Lovisa, Finland

Fortum har fått godkänt från stadsstyrelsen i Lovisa, Finland, att gå vidare med planeringen av en testpark för 2- 3 vindkraftverk vid Lovisa kärnkraftverk. Effekten på ett vindkraftverk kommer att vara 2 - 5 megawatt. Fortums mål med projektet är att testa och få erfarenheter från drift och underhåll av nya typer av vindkraftverk. Testområdets vindkraftverk kan kopplas till stamnätet via ställverket vid Lovisa kärnkraftverk.

Eldforsen väntar på vatten

Sedan i juni 2009 står det nya kraftverket i Eldforsen färdigt. Men turbinen står fortfarande stilla och vattnet flyter förbi utan att producera el. Att Sverige just nu behöver all el som går att uppbå...
Bil som åker på en bro

Focus Electric

Idag skriver nyteknik.se att Ford kommer att visa upp elbilen Focus Electric på helgen elektronikmässa i Las Vegas. Spännande! Läs mer på nyteknik.se.
oskarshamn kärnkraftverk

TV-program om kärnkraft

I går sände SVT ett kritiskt program om Svensk kärnkraft och elpriserna. I programmet talar man om stora vinster för företagen på grund av stopp i kärnkraftsverken. Detta stämmer inte för Fortum - mer fi...

Ett bra produktionsår vid Lovisa kärnkraftverk

År 2010 var ett bra produktionsår för Fortums  kärnkraftverk, Lovisa. Kraftverket var, med undantag för några korta produktionsstörningar, i full produktion hela året. Lovisa kraftverk producerade 7,7 tera...