December

Försäljning av småskalig vattenkraft slutförd

Fortum säljer 12 småskaliga vattenkraftverk utmed bland annat Harmångerån, Delångersån och Ljusnan till Orsa Besparingsskog. Affären innebär att Fortum genomfört utförsäljningen av småskalig vattenkraft...

Bryggan Karlstad får 15 000 euro av Fortum

Bryggan Karlstad får en oväntad julklapp av Fortum. Fortums anställda har röstat fram att årets julgåva på 15 000 euro ska gå till organisationen. - Det känns jättebra att kunna stötta en så fin verksamhet, säger Fredrik Karlsson som är kommunikationschef på Fortum i Sverige.

Fortums nya bioeldade kraftvärmeverk minskar de globala CO2-utsläppen med ca 650 000 ton årligen

Nu bygger Fortum Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Beslutet att investera 4,4 miljarder kr för att bygga en ny anläggning i Värtaverket i Stockholm togs av Fortums styrelse den 20 december. Anläggningen är ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm och Europa. Det nya kraftvärmeverket tas i drift 2016 och kommer att ge ca 650 000 ton minskade CO2-utsläpp per år globalt – en betydande stor och viktig klimatnytta i en tid då den globala klimatutvecklingen och temperaturökningen behöver hejdas.

Fortum investerar i nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Stockholm

Fortum Värme samägt med Stockholms stad har fattat beslut om investering i en ny biobränsleeldad kraftvärmeanläggning i Värtan, Stockholm. Värdet av investeringen är ca 4,4 miljarder kronor (500 miljoner euro) och är en del av Fortums gällande investeringsplaner. Den nya anläggningen kommer att ersätta delar av den existerande värmeproduktionen och öka Fortum Värmes totala elproduktion med ca en tredjedel. Bygget kommer att inledas omedelbart och anläggningen beräknas stå färdig 2016.

Fortum lyser upp för Skansens nattdjur

Från och med lördag börjar vi gå mot ljusare tider. Under vinterhalvåret tar mörkret över och vi har bara ett fåtal timmar av dagsljus. Med ny energieffektiv teknik har Fortum, tillsammans med Skansen installerat ett naturligt månljus hos skymningens djur.

Julbelysning viktig för stockholmarna

Sju av tio stockholmare tycker det är viktigt med julbelysning i centrum. Men det kostar betydligt mindre att lysa upp staden än vad stockholmarna själva tror. Det visar en mätning av Novus Opinion som Fortum har låtit göra.
Birgitta Resvik

Positivt med ett steg mot ett globalt avtal

I veckan fick jag lyssna till den nyss hemkomna chefförhandlaren för Sverige, klimatambassadör Anna Lindstedt vid Miljödepartementet, vid ett frukostseminarium med titlen "Efter Doha". Vad hände egentligen unde...
Solceller i solnedgång Glava

Fortum satsar mer på solel

Fortum utökar sitt samarbete med Glava Energy Center, som driver en solmodulpark utanför Arvika i Värmland. Samarbetet innebär att Fortum investerar cirka en halv miljon kronor i den nya utbyggnaden, som ska stå färdig lagom till midvintersolståndet den 21 december. Utbyggnaden innebär att det blir Sveriges största anläggning för solel. Den totala solfångarytan blir på 1500 m2 med en årsproduktion på över 200 000 kWh, vilket räcker för att driva cirka 80 elbilar under ett år. Den första solmodulsparken på området byggdes år 2009.

Fortums personliga energirådgivning hjälper kunden att bli en smart energianvändare

Nu lanserar Fortum en personlig energirådgivning, som ger kunden möjlighet att få en bättre förståelse för hur man använder el på ett smart och effektivt sätt. Den personliga energirådgivningen sker via telefon och utgår från kundens egna bostad och förutsättningar. Den är därför ett värdefullt komplement till den mer generella information som finns på webben och i tidningar.
oskarshamn kärnkraftverk

Säkerhet högsta prioritet i Oskarshamn

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har igår 2012-12-06 beslutat att Oskarshamn kärnkraftverk enhet två (O2) måste tas ur drift för underhåll och inspektion av dieseldrivna nödelaggregat för att säkerstäl...
November

Fortum lyser upp Torsby i jul

Sibyllagrillen på Tingshusgatan i Torsby har lagom till jul fått en lysande uppfräschning. Den 5 december kommer Fortum dit för att träffa kunder, bjuda på glögg och berätta om framtidsplaner.

Fortum lyser upp Kungsbacka i jul

Lindens torg i Kungsbacka har lagom till jul fått en lysande uppfräschning. Den 6 december kommer Fortum dit för att träffa kunder, bjuda på glögg och berätta om framtidsplaner.

Fortum lyser upp Söderhamn i jul

Korvkiosken utanför E-center i Söderhamn har lagom till jul fått en lysande uppfräschning. Den 4 december kommer Fortum dit för att träffa kunder, bjuda på glögg och berätta om framtidsplaner.

Hotad lax klarar sig bättre med tuff start

Det är inte bara vi människor som mår bra av att äta lite måttligare och lite mindre fet kost. De små odlade laxarna har en tuff start på livet i det fria och allt för många klarar inte den första van...

Magra laxungar vandrar bäst!

Karlstad universitet och Fortum fortsätter sitt forskningssamarbete om lax och öring i Klarälven. Av de resultat som nu kan redovisas framgår bland annat att överlevnadschanserna för den fisk som odlas och sätts ut kan öka om laxarna föds upp på mindre och fettfattigare mat. Nu satsas nära nio miljoner kronor under fyra år på forskning för att säkra fiskens nedströmsvandring.
Stockholms stadsmission

Fortum lyser upp till förmån för Stadsmissionen

Fortum och Stadsmissionen samarbetar i år om att lysa upp julen för de mest utsatta. Med syftet att samla in pengar till Stadsmissionens viktiga arbete ordnar Fortum en tävling om ”Sveriges roligaste julbelysning”. För varje bidrag som skickas in sponsrar Fortum Stadsmissionen med 50 kronor till deras julinsamling.  För den som söker inspiration till hur man ska pynta upp, har Fortum tagit fram några exempel. Idag söndag tänds belysningen på Östermalms korvspecialist, på Nybrogatan och en balkong på Ringvägen 81 i Stockholm. Dessutom kommer fler kiosker i landet att lysas upp.  

Ren bioolja från Joensuu

En biooljeanläggning integreras i Fortums existerande kraftvärmeverk i Joensuu, Finland, där det idag produceras el och värme (CHP). Den kommer att producera bioolja från och med oktober nästa år. Bioolj...

Fortum fortsätter försäljning av småskalig vattenkraft

Fortum har skrivit avtal om försäljning av 26 småskaliga vattenkraftverk i Värmland till det kommunägda bolaget Arvika Stadshus AB. En förutsättning för avtalets giltighet är nu att Arvikas kommunfullmäktige godkänner det. Försäljningen kommer endast marginellt att påverka Fortums resultat.

Fortum välkomnar EU-kommissionens förslag som första steg

Fortum anser att EU-kommissionens förslag att stärka handelssystemet med utsläppsrätter, European Union Emissions Trading Scheme (ETS), och marknadsrapporten Carbon Market Report är mycket viktiga. Vi menar att ETS fortsättningsvis ska utgöra det huvudsakliga instrumentet för att minska koldioxidutsläppen. Vi ser däremot att det är nödvändigt med både kort- och långsiktiga förändringar, vilka saknas i förslaget, för att uppnå en fungerande koldioxidmarknad och stärka handelssystemet som ett klimatpolitiskt verktyg.

Fortum får första utsläppsreduktionerna från kraftverk i Ryssland

Fortum har fått godkänt för de första så kallade utsläppsreduktionerna (ERU) från Ryssland. Utsläppsreduktionerna, som används för att antingen täcka de egna utsläppen inom EU:s handel med utsläppsrätter eller säljas, härrör från Fortums dotterbolag i Ryssland och dess nya kraftverk i Tyumen.

Nettodebiteringens vara eller inte vara

I förra veckan uppmärksammande bland annat TV4 att olika energibolag väljer att hantera frågan om nettodebitering olika. Det är kanske inte så konstigt eftersom rättsläget är oklart. Eller för att vara ...

Mer naturgas när Japan stänger kärnkraften

Efter tsunamin i mars förra året har Japan beslutat om stängningen av flera kärnkraftverk. En av konsekvenserna av detta är att behovet av naturgasimport ökar kraftigt. För Japans del betyder det att am...
Älvstädare kring Ljusnan

Tack Älvstädarna som gjorde fint kring Ljusnan

Som en del i projektet Älvstädning fylldes Ljusnans stränder lördagen den 27 oktober av ungdomar från lokala idrottsföreningar i Hälsingland och Jämtland som samlats för att under en dag städa och vårda...

Fortum fortsätter storsatsa i Västvärmland

Fortums elnät i trakterna kring Charlottenberg har fått ett rejält lyft under de senaste åren. Nu fortsätter satsningen och totalt kommer Fortum att ha investerat nära 50 miljoner kronor i området.
Oktober

Fortum säljer småskalig vattenkraft

Fortum säljer småskalig vattenkraft i Småland och i Dalälven. Försäljningen omfattar totalt 15 anläggningar med en sammanlagd effekt på 13 MW, nio anläggningar i Småland säljs till Skånska Energi AB o...

Fortums lokala ungdomssatsning gör fint längs Ljusnans stränder

I oktober – november städar lokala idrottsföreningar och ungdomar vid Ljusnans stränder. Projektet sker inom ramen för idrottsrörelsens miljöorganisation ”Städa Sverige”, som Fortum samarbetar med. I utbyte för städinsatsen får de lokala idrottsföreningarna ett ekonomiskt bidrag samtidigt som ungdomarna får mer kunskap kring miljö- och energifrågor.
oskarshamn kärnkraftverk

Läget stabilt för Nordisk kärnkraft

I dag mötte energiminister Anna-Karin Hatt representanter för de stora energibolagen inför den kommande vintern. Ministern ville framförallt ha besked om vilka slutsatser som dragits från föregående vinter och hur det påverkar planerna inför kommande vinter. Enligt företrädare för kärnkraften ser läget stabilt ut inför kommande vinter.

Fortum toppar nordiskt klimatindex för andra året i rad

Med 98 av 100 möjliga poäng delar Fortum på förstaplatsen i Nordic Carbon Disclosure Leadership Index. Det sammanställs årligen av Carbon Disclosure Project vars årliga Nordic 260 rapport presenterades idag. Ett långsiktigt arbete med att utveckla koldioxidfri energiproduktion från redan höga nivåer och en affärsstrategi där klimatfrågan är helt integrerad ligger bakom.
Edeforsen

Fortum vill satsa på Edeforsen

Fortum har i dag den 10 oktober lämnat in ansökan till Mark- och miljödomstolen för ett nytt miljötillstånd till Edeforsens kraftverk i Ljusdals kommun. Med ett nytt tillstånd kan Fortum öka produktionen och förbättra arbetsmiljön samtidigt som vandringshinder för fisk kan tas bort och förutsättningarna för den biologiska mångfalden (http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/miljo-och-samhalle/koldioxidsnalt-samhalle/miljofond/pages/default.aspx) förbättras.
Bil som åker på en bro

Fortum bygger motorväg för kommunikation

Behovet av snabb kommunikation växer hela tiden. Nu satsar Fortum Distribution på en ny optofiberkabel från Malung till Mockfjärd. – Det här betyder mycket för kommunikationen i Dalarna, säger Jan Olsson som är it-manager på Fortum Distribution, Network Operation.
September

Fortums nya tjänst hjälper kunden att styra sitt hem via mobilen

Ny teknik gör det lättare att få kontroll över hushållets energianvändning. Energibolaget Fortum är först i Sverige med att lansera den här typen av tjänst genom Fortum Hemkontroll, som gör det enkelt att följa med och styra sitt hem till exempel via mobilen.
Snabbladdningsstation Karlskoga

Fortum, Nissan och McDonald’s i samarbete, installerar infrastruktur för snabbladdning – binder ihop Nordens huvudstäder via gröna korridorer

Näringslivet kraftsamlar med stöd av Energimyndigheten i Sverige och bygger ut snabbladdningsstationer för elbilar i de fyra nordiska länderna. 50 snabbladdningsstationer ska installeras i Norden varav 20 i Sverige. Den nya och avancerade tekniken laddar en elbil på bara 20 minuter och med fulladdade batterier kan en elbil köra drygt 15 mil.

Fortum stöder nyinrättad professur i Solekonomi

Fortum stöder nyinrättad professur i Solekonomi vid Villmanstrands tekniska universitet i Finland. Målet är att professuren ska bidra med värdefull kunskap om bland annat faktorer som stöder en övergång till framtidens energisystem.
nygardsfjellet

Fortum säljer sin minoritetsandel i Dala Kraft AB

Energibolaget Fortum har sålt sin minoritetsandel på 18,7 procent i elhandelsbolaget Dala Kraft AB till Jämtkraft AB. Försäljningen är i linje med Fortums ambition att fokusera på företagets verksamheter under eget varumärke.
Solcellsmontage 2012

Med solceller i blick

I övergången mot en solekonomi är just solenergin en viktig komponent. I helgen har Centern gjort ett Stockholmsutspel om att staden borde satsa på solceller. Igår skrev energiminister Anna-Karin Hatt...

Fortums hållbarhetsarbete får förnyat internationellt erkännande

Fortums hållbarhetsarbete uppmärksammas av både Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) med rekordhöga 98 av 100 möjliga poäng och av Dow Jones Sustainability Index DJSI World där Fortum finns med för tionde året i rad. Fortum är det enda nordiska energibolag som är representerat i respektive index.   

Fortum får pris av UEFA för sitt mentorprogram för ungdomar

UEFA, Union of European Football Association, har utsett Fortums program "Fortum Tutor" till Europas bästa gräsrotsprojekt. Fortums koncernchef Tapio Kuula och, på Fortum Tutors vägnar, tränarmentor Petri Kurki tar emot det prestigefyllda UEFA Grassroots Award vid en ceremoni i halvlek under kvällens VM-kval mellan Finland och Frankrike i Helsingfors.

Fortum och Sitra ökar bidraget för utveckling av  vågkraftsteknologi

Fortum och den finska innovationsfonden Sitra har ökat sin finansiering av den vågkraftsteknologi som utvecklats av företaget AW Energy. Med det utökade stödet kommer AW Energy att kunna fullfölja utvecklingen av kommersiella WaveRoller-enheter samtidigt som stödet säkerställer att pilotprojektet med den demonstrationsanläggning på 3*100kW som nyligen uppförts i Peniche, Portugal kan slutföras.
Augusti

Fortum och ungdomar från Värmland städar för djur och natur

Idrottsföreningar och ungdomar i Värmland städar vid Klarälven genom Fortum och idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige. En miljöinsats som bidrar både till att bredda ungdomarnas kunskap om energi och vattenkraften samtidigt som de får en möjlighet att tjäna en extra slant till föreningen.
Juli
Skiss över installation och leverans av solceller

Lokalproducerad sol-el är framtiden

  Lokalproducerad el är en av förutsättningarna för det som vi på Fortum kallar för framtidens solekonomi. Därför arbetar vi som bäst med att utveckla och testa nya och lokala sätt att producera och distr...
Fortums solträdgård i Almedalen 2012 534x398

Från Almedalen – höjdpunkter från måndagen

Med en fläkt från Toscana. Fortums solträdgård väckte många besökares förtjusning och intresse, inte minst eftersom alla växter, utöver att ge en känsla av sydeuropa, är sådana som används som biobränsl...

Ny marknad för återvunnen energi i Stockholm

Vi vill skapa en ny marknad för återvunnen energi i Stockholm. Genom samverkan med våra kunder återvinner vi energi, sparar pengar och gör fjärrvärmen ännu mer hållbar. Nu när vi snart tar sommarpaus börjar ka...
Juni
Untra vattenkraftverk

Miljötillstånd för utveckling av Untra kraftverk

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har genom dom den 27 juni gett klartecken för att förnya Untra kraftverk i Tierps kommun vid nedre Dalälven. Nu kan större delen av det gamla kraftverket ersät...

Axfood deltar i Fortums banbrytande projekt med öppen fjärrvärme

Axfood, ett av Sveriges ledande företag inom detalj- och partihandeln i Sverige, har skrivit en avsiktsförklaring om att delta i Fortums pilotprojekt Öppen fjärrvärme. Axfood, som bland annat driver detaljhandel genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra avser att delta med 3-4 anläggningar runt om i Stockholm. Målet för Axfood är att sälja överskottsvärme från kylanläggningar i deras livsmedelsbutiker till Fortum Värme.

Gammelänge kraftverk moderniseras

Fortum satsar på Gammelänge kraftverk vid Indalsälven. Verket får ett nytt datoriserat styrsystem och två av de tre aggregaten uppgraderas och renoveras. Projektet som kommer att sysselsätta 15 personer i snitt har redan påbörjats och ska vara helt klart under 2014.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 23

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.
Ljusne Strömmar

Miljöfonden gör vattenkraften bättre

Nu har Naturskyddsföreningen tagit fram en fin broschyr om Miljöfonden och de projekt som fonden finansierar. Broschyren ger information och kunskap om den miljönytta som möjliggörs genom våra kunders köp a...
Maj

Fortum laddar Smaka på Stockholm med energi!

Vi har gått in som energipartner till Smaka på Stockholm, som är Nordens största publika mat- och dryckesevenemang. Vi vill, som energipartner till Smaka på Stockholm, vara med och bidra till att ener...

Fortum omvandlar skräp till energi under Smaka på Stockholm

Under årets Smaka på Stockholm samlar SITA och Fortum i samarbete med 120 ungdomar från Städa Sverige upp allt skräp från evenemanget. I fjol genererade Smaka på Stockholm 49 ton avfall. Tack vare effektiv avfallshantering blir skräpet nu bland annat till värme och el. Motsvarande mängd avfall räcker exempelvis till att värma upp sju villor på 150 kvadratmeter.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 22

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.

Långå kraftverk moderniseras

Fortum investerar i Långå kraftverk tillsammans med Svenska Kraftnät och Härjeåns. Turbinernas reglersystem byggs om och all elektrisk utrustning byts ut. Arbetena har redan påbörjats och beräknas vara klara i oktober i år.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 20-21

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 20

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.

Sportfiskares fångstrapportering ger bättre fiske i Vänern

Ökad fångstrapportering av lax och öring från sportfiskare bidrar till bättre forskning och förvaltning av fiskbestånden i Vänern och Klarälven och leder på sikt till ett förbättrat sportfiske. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, startar nu ett projekt för att samla in data från sportfiskares fångster av lax och öring i Vänern och Klarälven. Projektet, som inleds i april 2012 och löper fram till december 2014, finansieras av Fortums miljöfond.

En bra dag på Skansen

Som gemensam vän till både Friends och Skansen är vi glada över att få vara med under "Friends på Skansen" den 9 maj. Det är årets största kraftsamling mot mobbning. Tusentals barn, unga och vuxna samlas f...

Nu kan du göra din egen Solel!

Idag lanserar Fortum Solcellspaket i Stockholms län. Paketen innehåller solpaneler, nödvändig kringutrustning, leverans och installation till ett fast pris. Läs mer om erbjudandet på fortum.se/sol. Nytek...

Fortum lanserar Solcellspaket

Nu lanserar Fortum som ett av de första elbolagen i Sverige färdiga solcellspaket till sina kunder i Stockholm. Paketen kommer att inkludera solpaneler, nödvändig kringutrustning, leverans och installation till ett fast pris. Den el som blir över kan man dessutom enkelt sälja via tjänsten Fortum Egen El som lanserades häromveckan.

Mer kraft i Hansjö vattenkraftverk

Vattenkraftverket i Hansjö ska renoveras för att bli effektivare och mer miljövänligt. Arbetena påbörjas i maj och beräknas ta cirka 6 månader. De ska genomföras utan att hanteringen av fisk i området påverkas negativt.
April
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 18

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.

Fiskgjusen har flyttat in

Nu har fiskgjusen flyttat in i sitt bo i den nya ofarliga stolpen som Fortum byggt, några mil norr om Borlänge.

Läckage av bioolja i Energihamnen i Värtan

Ett läckage av bioolja inträffade i Energihamnen i Värtan under tisdag förmiddag. Mellan 40-50 kubikmeter vegetabilisk bioolja har läckt ut på kajen och i sjön. Läckaget stoppades omedelbart och sanering är redan inledd.

Fortum lanserar Fortum Egen el – köper kundernas överskottsproduktion från sol, vind och vatten

I framtidens energisystem kommer el att produceras både i storskaliga produktionsanläggningar och hos villaägare eller bostadsrättsföreningar som har egna solceller eller vindsnurror uppsatta. För att redan idag stimulera småskalig produktion av förnybar el från sol, vind och vatten, lanserar nu Fortum ett nytt kunderbjudande, Fortum Egen El.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 17

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.

En bra kompis

Under 2012 har Fortums medarbetare valt att vi ska stötta Friends arbete mot mobbning i skolor och idrottsföreningar runt om i Sverige. Detta skedde genom vår julgåva. Friends strävar efter ett samhälle där b...

Vi räknar med sol 365 dagar om året

Vi är övertygade om att all vår energi i framtiden kommer vara baserad på solen och att detta går att kombinera med tillväxt.  Vi vill vara med och driva på. Självklart för att vi bryr oss om hur värl...

Ryssland godtar tre av Fortums kraftverk som Joint Implementation-projekt

Rysslands ministerium för ekonomisk utveckling har godkänt tre av Fortums ryska kraftverksprojekt som Joint Implementation-projekt (JI) enligt Kyotoavtalet. En av de tre enheterna ligger i Chelyabinsk och de två andra i Nyagan. Den totala kapaciteten är 1 052 MW. Sammanlagt kommer projekten att innebära minskade utsläpp av växthusgaser med 1,4 miljoner ton i slutet av 2012.
vårflod

Fortums vårflodsprognos vecka 15

Fortum kommer veckovis, med start denna vecka, att gå ut med prognoser för vattenflöden under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen. Vårflod...

Avfall från Italien

Fortum genomför ett test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton som omvandlas till el och värme. Fortums motpart är det börsnoterade energibolaget a2a med en årlig omsättning på cirka 6 miljarder euro och verksamhet i ett flertal europeiska länder.
Råda

Sänkta nivåer i vattenmagasin

I samband med att dammen vid Råda kraftverk byggs om i sommar kommer vattennivåerna i vissa av Uvå-systemets så kallade reglerade sjöar att vara lägre än normalt. Ombyggnaden av dammen ingår i Fortums åtgärdsprogram för att uppfylla kraven i RIDAS, som är kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet.

Fortum fortsätter att stödja projektet Ett rent Östersjön

Fortum och John Nurminens stiftelses Östersjöprojekt har tecknat avtal om fortsatt samarbete. Fortum avser att stödja projektet Ett rent Östersjön med närmare en miljon kronor (100 000 euro) om året mellan 2012-2015. Avtalet är en fortsättning på de senaste fyra årens samarbete.

Earth Hour ingen mätbar förändring i elförbrukningen

Earth Hour innebar inte heller i år någon mätbar minskning av elkonsumtionen, utan den såg ut som under en vanlig lördagskväll. Vädret är den faktor som framför allt påverkar förbrukningen och den senaste veckans väderomslag syns tydligt. 
Mars

Fortum lyser upp under Earth Hour – 100 solcellsdrivna lampor delas ut till skolbarn i Kenya

I samband med Earth Hour har branschorganisationen Svensk Energi utmanat företagen i elbranschen att lysa upp tillvaron för skolbarn i Kenya. Detta för att synliggöra att det verkliga problemet i många delar av världen snarast är att de inte har några lampor att släcka. Att använda energi så effektivt som möjligt är centralt för en hållbar framtid i alla delar av världen – både i dag och för kommande generationer. Tillgången till el och energi är nödvändig för att skapa en bättre, hållbar framtid.

Strömavbrottsinformation i mobiltelefon

Fortum lanserar strömavbrottsinformation via SMS. Tjänsten omfattar både planerade och oplanerade strömavbrott och ger individuell information om den egna bostaden eller sommarstugan.

Seminarium om Öppen fjärrvärme

 "Vill du sälja din värme till oss?" var temat för onsdagens seminarium som Fortum Värme bjöd in till för att prata om planerna kring Öppen fjärrvärme. Drygt 70 kunder och andra intressenter fick unde...

Vågkraften på frammarsch

Sverige, Frankrike och Portugal är alla länder där Fortum är med och satsar på Vågkraften. I Sverige planeras i år byggstart för det som ska bli världens största vågkraftspark. Under våren inleds tester utanför Portugals kust och i Frankrike söker Fortum efter lämpliga platser för vågkraftsparker.

Miljödomstolen ger klartecken för Höljesdammen

Miljödomstolen i Vänersborg har genom dom den 2 februari gett klartecken för renovering och ombyggnad av Höljesdammen i Torsby kommun. Fortum som äger dammen kan nu fortsätta satsningarna på att höja dammsäkerheten i enlighet med de skärpa regler som tagits fram bland annat med hänsyn pågående klimatförändringar.

Nya exponeringsmöjligheter för kulturen i Stockholm

Kulturdirekt, Fortum, City i Samverkan och Recadero inleder ett projekt kring kultursaffischering. Under en testperiod på tre månader kommer ca 250 centralt belägna el- och teknikskåp i Stockholm att fungera som skyltskåp exklusivt för det regionala kulturlivet.

Gullspångslaxen ska räddas

Fortum lägger ut nytt lekgrus till den unika Gullspångslaxen. Detta är ett led i det långsiktiga arbetet med att säkerställa biologisk mångfald och naturvärden i området Åråsviken – Gullspångsälven. Lekgruset behövs för att laxen ska kunna fortplanta sig. Sammantaget beräknas insatserna för laxen kosta mellan 60 och 65 miljoner kronor.
Februari

Fortum vill förbättra fiskvandringen förbi dammen vid Sunnerstaholm i Voxnan

Kraftstationen vid Sunnerstaholm söder om Bollnäs har en 70-årig historia och för ett år sedan fick Fortum slutligt tillstånd att ersätta den befintliga med en ny kraftstation, ett arbete som beräknas starta i januari 2013 och kunna tas i drift andra halvåret 2015. I sambandet med detta söker Fortum även om tillstånd för ändrad reglering av Voxsjön som en anpassning till dagens krav och byggandet av ett omlöp förbi dammen som kommer att innebära att dagens vandringshinder byggs bort.

Lagrådsremissen om timmätning presenterad

Idag presenterade regerigen förslaget om timmätning. Den innebär att aktiva elkonsumenter ges en möjlighet att få timmätning utan att debiteras den merkostnad för mätning som kan uppstå. Lagändringen föreslås ...

Fortum räddar fiskgjusen och tryggar elleveransen

En fiskgjuse har byggt bo i en kraftledningsstolpe utanför Borlänge. Fortum äger ledningen och kommer att flytta fågelboet till en ny ofarlig stolpe. Arbetet görs för att skydda den fridlysta fågeln och minska risken för strömavbrott. Hela projektet görs i samråd med Länsstyrelsen och ”Operation rädda fiskgjusen” genomförs idag onsdag 8 februari.

Energismart pop-up restaurang? Hel Yes!

Helsingfors har blivit utsedd till World Design Capital 2012 och Fortum, som samarbetspartner, är med och genomför ett flertal aktiviteter. I veckan (den 7 till 11 februari) besöker bland annat den fi...

Öppen fjärrvärme till Fortums fjärrvärmekunder

Nu tar Fortum de första stegen för att öppna fjärrvärmen. Fortum är först med den nya modellen som innebär att kunder kan sälja in sin överskottsvärme till marknadspris på Fortums nät. I Stockholm finns fastig...

Fortum först ut med öppen fjärrvärme

Fortum tar nu de första stegen för att öppna fjärrvärmen. Den nya modellen innebär att kunder ska kunna sälja in sin egen överskottsvärme till marknadspris på Fortums nät.
Januari

Stöd till aktiva hus är nästa steg i utvecklingen av Fortums smarta elnät

I programmet kring smarta elnät i Norra Djurgårdsstaden är aktiva huset en viktig komponent för att hushållen och själva huset kan bli aktiva konsumenter och bidra till mindre miljöpåverkan. Fortum har tillsammans med ABB, Interactive Institute, Electrolux, JM, NCC, HSB, ByggVesta och KTH nu beviljats 10 miljoner i stöd av VINNOVA för att skapa det första exemplaret av det aktiva huset i den nya miljöstadsdelen.

Fortum satsar på utveckling av naturområdena runt Untra

Fortum har under flera år samarbetat med Upplandsstiftelsen för att ta fram en naturvårdsplan för att utveckla områdets naturvärden. Syftet är att skogsmiljöerna ska utvecklas för att gynna den biologiska mångfalden i området och hotade arter som vitryggig hackspett. Fortum har även ansökt om att bygga en ny kraftstation i Untra som ersättning för del av produktionen i de snart hundraåriga aggregaten liksom att genomföra dammsäkerhetshöjande insatser. Naturvårdsplanen är förankrad i dessa projekt.

Fortum klättrar som grönt varumärke

Fortum kom på fjärdeplats bland elbolagen när Sveriges grönaste varumärke 2011 valdes. Sveriges grönaste varumärke är en undersökning som genomförs årligen. Målsättningen är att följa svenska konsumenters sy...

Fortum jämkar avbrottsersättningen på grund av säkerhetsskäl i samband med stormen Dagmar i Stockholms, Dalarnas och Gävleborgs län

Fortum kommer, enligt lagen om avbrottsersättning, att betala ut ersättning till sina kunder efter stormen Dagmar. Dock görs en viss jämkning av ersättningen i Stockholm, Dalarna och Gävleborg, också detta enligt regelverket. Orsaken till jämkningen är att kombinationen av stormvindar och mörker gjorde det praktiskt omöjligt av säkerhetsskäl att påbörja reparationsarbetena omedelbart. Det handlar om de första sju timmarna från strömavbrotten, då det helt enkelt var för farligt för att jobba i skogen. Jämkningen påverkar framförallt de kunder som hade de kortaste avbrotten, medan det för de kunder som drabbades hårdast innebär en marginell justering.

Kostnaden för stormarna Dagmar och Emil över 400 miljoner

Stormen Dagmar orsakade många, långvariga strömavbrott för våra kunder och skapade stora materiella skador på Fortums elnät i både Sverige och Finland. En första uppskattning av kostnaderna för stormen visar att reparationskostnader och avbrottsersättningar till kunder utan ström sammanlagt kommer att uppgå till drygt 400 miljoner kronor i Sverige och Finland.
1200 Fortumkunder får bättre elleverans

Stormen Emil orsakade strömavbrott för Fortums kunder på västkusten

Stormen Emil som inatt drog in över västkusten och södra Sverige orsakade strömavbrott för Fortums kunder i norra Halland och i Västra Götaland. Kl 06 imorse var ca 5 400 av Fortums kunder utan ström, men prognosen är att de allra flesta ska få tillbaka strömmen innan dagens slut.

Fortum överklagar Skatteverkets beslut om 2009 års taxering

Fortum har av Skatteverket upptaxerats med drygt 400 miljoner kronor utöver de 1,9 miljarder som betalades i skatt under 2009. Ärendet har sin upprinnelse i en omstrukturering som genomfördes åren 2004-2005. Fortum menar att taxeringsbeslutet är felaktigt och kommer att överklaga.