December
Elnät

115 ton gör elnätet säkrare i Hälsingland

Med sina 115 ton och drygt 20 miljoner kronor är den nya transformatorn i Kläppa utanför Ljusdal en de största investeringarna i Hälsingland just nu - i dubbel bemärkelse.

Läkare Utan Gränser får Fortums julgåva

Istället för att ge julklappar till de anställda och skicka julkort, väljer Fortum att årligen att ge en juldonation till ett välgörande ändamål, en organisation eller ett lokalt projekt som gör skillnad ...
En av deltagarna i tävlingen Sveriges roligaste julbelysning

Fortum har ökad beredskap för strömavbrott under jul och nyår

SMHI:s väderprognoser visar att vädret ska fortsätta vara ostadigt med risk för kraftiga vindar och på sina håll, främst västkusten, upp till storm. Fortum håller som vanligt ökad beredskap under storhelger, och det ostadiga vädret gör att vi har utökat den beredskapen ytterligare. Vi har extra montörer, helikopter, kundtjänstpersonal och personal i driftcentralen mm redo att ta hand om eventuella strömavbrott.

Fortum kommenterar ministermötet om anvisningsavtal

Fortum var ett av sex elbolag som var inbjudna till möte med energiministern Anna-Karin Hatt. Även konsumentorganisationer samt branschorganisationer närvarade. Syftet med mötet var främst att diskutera hur ...

Framtidens energi i fokus för Arvikaelever

400 elever från 20 olika skolklasser har besökt Glava Energy Center under hösten. Totalt under året handlar det om nästan 1 000 elever som lärt sig mer om framtidens energi. Glava Energy Center, GEC, ...

Fortums kundnöjdhet fortsätter att öka

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterade i dag sin undersökning av kundernas uppfattning om energibranschen 2013. Fortum förbättrar också i år sitt resultat både inom elhandel, elnät och fjärrvärme. För privatkunder på elhandelssidan är Fortums förbättringar klart bättre än branschens genomsnitt och på värmesidan ökar kundernas betyg för fjärde året i rad.

Lägesuppdatering från Fortum lördag 14 december klockan 20.00

Reparationsarbetet efter stormen Ivar har pågått hela dagen. Vädret och omfattningen av skador på elnätet har gjort att det tagit längre tid än vi bedömde i morse. Vår bedömning är nu att samtliga kunder ska ha strömmen tillbaka söndag eftermiddag.

Lägesuppdatering från Fortum lördag 14 december klockan 08.00

Reparationsarbetet efter stormen Ivar fortsätter idag med full intensitet. Bedömningen är att de allra flesta kommer att få strömmen tillbaka under dagen, dock kommer det att vara kunder som får vänta till söndagen. Kl 08.00 var ca 1 000 kunder utan ström.

Slutrapport från Fortum efter stormen Sven

Torsdagen den 5 december drog stormen Sven in över Sverige med orkanvindar i byarna. Under natten till fredagen drabbades som mest ca 30 000 av Fortums elnätskunder av strömavbrott. Under natten jobbade montörer i fält och personal i driftcentralen med att koppla om i elnätet för att isolera felen och se till att så många kunder som möjligt fick tillbaka elen. På morgonen fredagen 6 december var 16 000 kunder fortfarande utan ström.

Lägesrapport efter stormen Ivar 13 december kl 12.00

Arbetet efter stormen Ivar fortsätter. Som mest var ca 16 000 av våra kunder utan ström när stormen drog in över våra elnätsområden i Gävleborg och Dalarna. Vid klockan 12.00 var cirka 5 000 kunder fortfarande strömlösa.

Lägesrapport efter stormen Ivar 13 december kl 08.00

I går kväll drog stormen Ivar in över våra områden i Gävleborg och Dalarna och orsakade störningar i elförsörjningen. Som mest var ca 16 000 av våra kunder utan ström och klockan 08 var knappt 6 000 kunder fortfarande strömlösa.
Bengt Johansson Fortum

Ett vägval för den framtida energiförsörjningen

Under de senaste decennierna har el blivit alltmer viktigt i vardagen och den utvecklingen kommer att fortsätta. De redan idag höga kraven på leveranssäkerhet från både industrin och enskilda konsumenter  blir a...
Stormensven

Lägesrapport från Fortum söndag klockan 15

Antalet strömlösa kunder minskar stadigt, men arbetet försvåras av snön som faller över västkusten och har orsakat nya avbrott. Prognosen är att totalt 850 kunder ska få tillbaka strömmen under dagen.

Lägesrapport från Fortum söndag kl 10.00

Många kunder fick tillbaka strömmen under lördagen och just nu återstår cirka 1 200 strömlösa kunder. I dag fortsätter arbetet och vår prognos är att ytterligare cirka 950 kunder ska få tillbaka strömmen under dagen.

Lägesrapport från Fortum efter stormen Sven 7 december klockan 09.30

Ovädret har nu dragit vidare och vi fortsätter att jobba med full styrka hela helgen. Om inget tillstöter är vår bedömning att drygt 2000 av nuvarande strömlösa kunder ska få strömmen tillbaka under dagen. Detta innebär dock att ett antal kunder kommer att vara utan ström hela helgen.

Lägesrapport från Fortum efter stormen Sven 6 december klockan 19.00

Under dagen har det fortsatt blåsa i våra elnätsområden, men vinden har succesivt mojnat. Många kunder har fått tillbaka strömmen under dagen. Trots att arbetet fortsätter med full styrka, bedömer vi ändå att ett antal kunder kommer att vara utan ström under helgen.

Mer ljus och värme till Nattjouren

Genom samarbetet med Stockholm Stad och kampanjen ”Stockholm värmer” ger Fortum 25 kronor per SMS-gåva som Nattjouren får in i årets insamlingskampanj.
Birgitta Resvik Fortum

Fortum gasar medan EU bromsar

Samtidigt som vi på Fortum investerar i utbyggnad av laddstationer och bland annat  installerar drygt 50 laddstationer runtom i Norden, har EU-parlamentet nyligen beslutat att krångla till det. I EU-parlamentet ha...
Snabbladdningsstation Preem

Fortum, Nissan och Preem öppnar snabbladdningsstationer på flera orter

Fortum, Nissan och Preem kraftsamlar med stöd av Energimyndigheten i Sverige och bygger ut snabbladdningsstationer för elbilar. Den nya snabbladdaren tankar en elbil på bara 25 minuter och finns tillgänglig på Preems bensinstationer på Norr Mälarstrand i Stockholm, i Nacka, och Nyköping. Dessutom öppnas inom kort snabbladdare i Jönköping, Halmstad, Malmö, Borås och Göteborg.
Mockfjärd vann Sveriges roligaste julbelysning 2012

7 bästa tipsen för kul julbelysning

Julen närmar sig och Fortums julöverraskningar likaså. Startskottet gick den 23 november när Fortum och Stockholm stad slog på strömmen till cirka 650 000 LED-lampor som lyser upp huvudstaden. Härnäst vankas ...
November
Snabbladdningsstation Karlskoga

Fortum inviger snabbladdningsstation för elbilar i Karlskoga

Fortum, Nissan och McDonald’s kraftsamlar med stöd av Energimyndigheten i Sverige och bygger ut snabbladdningsstationer för elbilar. Den nya snabbladdaren tankar en elbil på bara 25 minuter. Laddaren är strategiskt placerad på McDonald’s på Viaduktsgatan i Karlskoga, alldeles invid motorvägspåfarten till E18 och öppnar upp ytterligare för en avgasfri bilpendling och möjliggör en ökning av elbilar i regionen.

Stiftelsen Stora Sköndal blir fjärrvärmeproducent – säljer överskottsvärme till Fortum

Från och med i höst kan Stiftelsen Stora Sköndal både köpa och sälja värme. Nu inleds ett samarbete med Fortum inom ramen för initiativet Öppen fjärrvärme. Med hjälp av fjärrvärmenätet kan värmen produceras där det för tillfället är mest effektivt att göra det. Det ger både en miljövinst och en möjlighet för Stora Sköndal att minska sina energikostnader.

Fortum Today – nyhetssammanfattning från Fortum

Nu publicerar vi vår nyhetssammanfattning externt på Youtube. Den fem minuter långa sändningen heter Fortum Today och kommer att sändas cirka sex gånger per år. Här tar vi upp  några av de viktigaste o...
Elnät

Varmt väder och sjunkande CO2-pris gav lägre elpris

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempe...
Oktober

Nya prövningar för vattenkraften?

Den svenska vattenkraften kan komma att omprövas i grunden. Det kan bli aktuellt med helt nya tillstånd och villkor för i stort sett alla vattenkraftverk. Det framgår av det delbetänkande ”Ny tid ny prö...

Förtydligande om Fortums reklamutskick om Rent elpris

I Fortums elhandelsbolags pågående kampanj om Rent elpris, som riktar sig till fyra miljoner hushåll i hela landet, har cirka 13 000 hushåll fått fel reklamutskick. I utskicket står det att mottagaren är kun...

Jätten

En del påstår att vi är jättestora. Allt är förstås relativt, men fördelen med att vara jättestor är att man kan göra jättemycket. Vi på Fortum är jättestolta över att ha mycket vattenkraft, fjärrvärme och ...
Hållbar energi

Så här prissätts Fortums fjärrvärme

I en artikel i DN 12 oktober 2013 jämförs priserna hos olika fjärrvärmebolag och det konstateras att Fortum har högre priser än till exempel Södertörns Fjärrvärme. Att jämföra fjärrvärmepriser mellan olika ...

Bio-olja börjar ersätta fossila oljor

I dag har Fortum skrivit under ett avtal med det finska energiföretaget Savon Voima Oyj som säger att Fortum skall börja leverera bio-olja. Detta kommer att innebära att Savon Voima kan ersätta sina foss...

Uppdatering om kabelfelet i tunneln i Vasastan – sanering startat

I onsdags kväll började vi saneringen av tunneln. Först så torkas högspänningskablarna för hand och täcks över innan vi våtsanerar utrymmet. Allt vatten från våtsaneringen samlas upp i provisorska vattendamar och kommer att skickas till för destruktion så att inget hamnar i dagvattnet till Stockholm Vatten. Prover tas regelbundet på vattnet så att vi vet när det är rent nog att släppas ut via vanliga avloppet.

Uppdatering om kabelfelet i tunneln i Vasastan – våtsanering påbörjas

Vi har börjat förbereda för sanering. Bland annat bygger vi provisoriska vattendammar för att samla upp det förorenade vattnet från våtsaneringen. Vattnet tas om hand enligt de mijökrav som finns för sanering. Prover tas regelbundet på vattnet så att vi vet när det är rent nog att släppas ut via vanliga avloppet.

Fortum toppar Nordiskt klimatindex

CDP (Carbon Disclosure Project), som representerar över 700 investerare har utsett Fortum  som det bästa företaget i det nordiska klimatindexet. Indexet utvärderar företags prestationer inom klimatområdet.

Fortum samarbetar med Polarpumpen och Fujitsu

Nu kan Fortums kunder göra det enkelt för sig när de ska installera luftvärmepumpar. Genom ett samarbete med Polarpumpen och FG Nordic AB (Fujitsu) blir det möjligt att få en helhetslösning för uppvärm...

Fjärrvärmen bär på en del av klimatlösningen

Energiproduktionen i Stockholm sker idag till 80 % med förnybara och återvunna energikällor. Det är en nivå som  många länder som skrivit under klimatavtalet drömmer om att nå innan 2050. Stockholm blev 2010...
September

Uppdatering om kabelfel i Vasastan med brand i tunnel

Närmare inspektioner visar med mycket stor sannolikhet att branden i tunneln inte har med Citybanans sprängningar att göra. Utifrån den inspektion som gjordes i torsdags är den fackmannamässig bedömningen att det inte har med Citybanans sprängningar att göra.

Fortums nya kraftverk Nyagan GRES i Ryssland invigt

Det nya gaseldade kraftverket, Nyagan GRES, invigdes under tisdagen i västra Sibirien av Rysslands president Vladimir Putin och Finlands president Sauli Niinistö. Den första enheten i verket har varit i ...
vårflod

Hotet mot vattenkraften

Kanske har vi från branschen ropat att vargen kommer för ofta och motsatt oss förändringar vilket naggat vår trovärdighet i kanten, en trovärdighet som verkligen behövs nu för att försvara det som är ry...

Söderhamns FF tog hem segern i Sveriges första Älvstädar-SM

Första pris i Sveriges första Älvstädar-SM gick till Söderhamns FF. Det vinnande laget hade i uppgift att värva flest antal älvsupporters. Söderhamns FF lyckades värva drygt 1300 älvsupporters, vilket gav en klar seger mot tvåan Leksands Simförening. Vinnarna får nu en extra slant till sin förening och dessutom går Fortum in och stöttar ett lokalt miljöprojekt längs med Ljusnan. Själva städinsatsen, som ägde rum längs med Dalälven, Klarälven och Ljusnan lördagen den 31 augusti lockade över 1000 ungdomar.
Augusti

1 300 ungdomar städar längs med tre älvar på lördag

På lördag den 31 augusti avgörs Älvstädar-SM, den största städinsatsen någonsin längs med Sveriges älvar. Sammanlagt 1300 ungdomar städar vid Ljusnan, Dalälven och Klarälven. Lagen tävlar samtidigt om segern i Älvstädar-SM genom att försöka värva flest älvsupporters. Det lag som för närvarande ligger i topp är Söderhamns FF vid Ljusnan.

Välkommen på seminarium om öppet fjärrvärmenät för datahallar

Fortum utvecklar tillsammans med ett antal kunder en effektiv och hållbar energilösning för datahallar och teknikanläggningar i Stockholm. Med pilotprojektet Öppen fjärrvärme vill vi skapa en helt ny marknad för återvunnen energi i Stockholm genom ett fjärrvärmenät öppet för fler leverantörer, där vi betalar för den värme som levereras in.
3 personer som springer i vatten

Finnskoga IF i täten för Älvstädar-SM

Nu på lördag avgörs den största städinsatsen någonsin längs med tre av Sveriges älvar; Älvstädar-SM. Tävlingen är en del av samarbetet mellan Fortum och Städa Sverige, och utmed  Klarälven deltar 11 ungdomslag. Utöver att städa gör lagen även allt de kan för att värva maximalt antal "älvsupporters".
Foto av ett barn som lyfter upp en gammal cykel

Söderhamns FF är favorit i Älvstädar-SM

Nu på lördag avgörs den största städinsatsen någonsin längs med tre av Sveriges älvar; Älvstädar-SM. Tävlingen är en del av samarbetet mellan Fortum och Städa Sverige, och utmed  Ljusnan deltar 18 ungdomslag. Utöver att städa gör lagen även allt de kan för att värva maximalt antal "älvsupporters".

Leksands Simförening i täten för Älvstädar-SM

Nu på lördag avgörs den största städinsatsen någonsin längs med tre av Sveriges älvar; Älvstädar-SM. Tävlingen är en del av samarbetet mellan Fortum och Städa Sverige, och utmed  Dalälven deltar 34 ungdomslag. Utöver att städa gör lagen även allt de kan för att värva maximalt antal "älvsupporters”.

Låg vattennivå i Skagern

Vattennivån i sjön Skagern kommer att vara läge än normalt under september. Orsaken är att Gullspångs kraftverk ska renoveras. Fortum uppmanar nu de som har båtar och bryggor i sjön att vara beredda på de för årstiden lägre nivåerna.
Älvstädare kring Ljusnan

Ungdomar städar Ljusnans stränder

Lördagen den 31 augusti kommer stränderna längs med Ljusnan, Dalälven och Klarälven att kantas av städande ungdomar. Hittills har 18 lag längs Ljusnan anmält sig till Älvstädar-SM och har chansen att vinna 25 000 kronor till sin förening. 

Ungdomar städar Dalälvens stränder

Lördagen den 31 augusti kommer stränderna längs med Dalälven, Ljusnan och Klarälven att kantas av städande ungdomar. Hittills har 32 lag längs Dalälven anmält sig till Älvstädar-SM och har chansen att vinna 25 000 kronor till sin förening.

Ungdomar städar Klarälvens stränder

Lördagen den 31 augusti kommer stränderna längs med Klarälven, Ljusnan och Dalälven att kantas av städande ungdomar. Hittills har 11 lag längs Klarälven anmält sig till Älvstädar-SM och har chansen att vinna 25 000 kronor till sin förening.
Juli

Vägar och irrvägar till energieffektivisering

De närmaste åren kommer Sverige att behöva fatta beslut kring lagar och regelverk för att nå EUs gemensammas mål för energieffektivisering. En mängd olika delbeslut ska samverka till en rationell och sam...
Juni

Unga tar ledningen för energiomställningen – generationsklyfta i synen på miljö och klimat

I en färsk opinionsundersökning från Fortum och Novus märks tydliga skillnader mellan unga och äldre i synen på miljö-, klimat- och energifrågorna. Resultatet visar att det är de unga, och då framförallt de unga kvinnorna, som tar ledningen i arbetet för en energiomställning mot ett mer klimatneutralt samhälle. De skjuter inte över hela ansvaret på politiker, myndigheter eller näringsliv, utan visar ett stort engagemang samtidigt som de är beredda att göra sin del av jobbet.
vårflod

Vattenkraftsskattens grunder bör ses över

Utformningen av dagens vattenkraftsskatt bör ses över med hänsyn till energiskattedirektiv. Det anser Fortum som nu vänt sig till EU-kommissionen för att få klarhet i om skatten kan tas ut på dagens sätt med hänsyn till EU:s regler om punktskatter och statsstödsregler.

Framtidens elnät är redan här

Fortum testar nu en ny teknologi som kan revolutionera sättet vi styr och kontrollerar våra elnät. Tekniken öppnar helt nya möjligheter att styra och övervaka ställverk. - Det här är ett stort steg mot framtiden, säger Bengt Almgren som är ansvarig för Fortums regionnät i Sverige.

Fortum: Genomför backloading skyndsamt

Fortum välkomnar beslutet av EU-parlamentets ENVI-utskott att godkänna sparade utsläppsrätter som en del av det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter, ETS (Emissions Trading System). - Beslu...

Nätverkande i underjorden

Europas största mässa för elnät, CIRED, hölls förra veckan i Stockholm. Som avslutning fick deltagarna besöka olika företags verksamheter. Fortum bjöd bland annat på ett besök i underjorden.
1200 Fortumkunder får bättre elleverans

1 200 Fortumkunder får bättre elleverans

1 200 av Fortums kunder i Hagryd-Dala och Malevik, norr om Kungsbacka får ett bättre elnät.- Med den här investeringen ökar vi leveranssäkerheten och ger de boende ett ännu tryggare elnät, säger Anders Öberg som är ansvarig för Fortums lokalnät på landsbygden.
Per Langer, VD för Fortum Sverige träffar du i Almedalen

Vi vågar ta debatten i Almedalen

Fridlys vattenkraften, Framtidens röster om energi, Vem tar ansvaret när batterierna är slut? Vägar och irrvägar till energieffektivisering. Det är rubrikerna på våra fyra seminarier som vi anordnar i Almed...
På skeppet M/S Blue Charm har vi vårt "energicentrum" i Almedalen. Välkommen dit!

Vi styr skutan mot Almedalen

Tiden går fort och nu äntligen närmar sig en av årets höjdpunkter då vi åter igen träffas i Visby och Almedalen för att lyfta och diskutera frågor kring energi, och knyta hymnens band till de övriga or...

Mussla får ny chans

Den utrotningshotad flodpärlmusslan återinplanteras i östergötska Bulsjöån. Tack vare insatser bland annat för att öka öringsbeståndet är det nu möjligt för musslorna etablera sig på platsen.
Maj

Minskat avfall större än vad man kan tro

Den 15 maj  invigde vi vårt senaste kraftvärmeverk. Denna gång var det den nya anläggningen i Klaipeda i Litauen som gick i bruk. Invigningen i sig var extra högtidlig eftersom både Finlands och Litaue...
Energisnackis samlas i Glavas solcellspark

Kan man driva en radiostyrd bil med solceller?

35 elever från El- och energiprogrammet på Västerbergslagens utbildningscentrum i Ludvika var först ut i nystarten av Fortums projekt ”Energisnackis”. Det bjöds bland annat på sol – och lego. Hur fungera...

Statusuppdatering Högdalenverket: Fortum jobbar vidare med att få klarhet i vad som orsakat de allergiska reaktionerna i arbetsmiljön

Sedan mitten av mars har sammanlagt 37 personer som arbetar på Högdalenverket någon eller flera gånger haft symptom som liknar allergiska reaktioner. Flertalet av dessa upptäcktes i mars och sedan mitten av april har enstaka fall av allergiska reaktioner rapporterats. Samtliga personer är tillbaka i arbetet. De allra flesta har kunnat arbeta som vanligt.

Fortum förtydligar om allergiska besvär på Högdalenverket

De senaste dagarnas medierapportering om att ett 40-tal personer som arbetar på Högdalenverket har drabbats av symptom som liknar allergiska besvär har lett till att det uppstått viss oro att det skulle vara farligt att vistas i närheten av anläggningen. Med anledning av detta vill vi förtydliga fakta om situationen. Det finns ingen hälsorisk för allmänheten och man behöver inte känna någon oroa att vistas i området kring Högdalen. Det här är en fråga om arbetsmiljön inne på Högdalenverket.
April

Vädret stoppar helikopterflygning

I dag skulle Fortum ha besiktat två ledningar på västkusten, utanför Kungsbacka respektive Hamburgsund. På grund av vädret blir flygningen uppskjuten.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 18

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.
Solceller i solnedgång Glava

Solig och kall mars gav rekord i solel

Hur konstigt det än kan låta så kan soliga vinterdagar  faktiskt ge mer energi än soliga sommardagar. Solpanelerna leder ström bättre då de är kalla och det ger en högre verkningsgrad. Mars blev trots kyl...

Fortum letar fel med specialkamera

Fortums kunder i östra Frillesås utanför Kungsbacka har under en längre tid drabbats av ovanligt många och svårförklarliga strömavbrott. Nu tar Fortum hjälp av en specialkamera för att försöka lösa problemet.
Jössefors kraftstation, Arvika

Stor satsning på Jössefors

Under slutet av april inleds en omfattande uppgradering av Jössefors kraftstation i Arvika kommun. Arbetena beräknas vara klara i slutet av juni och innebär att driften tryggas för de kommande femton åren.
Höljesdammen under renovering

Höljesdammen

Ombyggnaden av Höljesdammen är nu i full gång. Dammen som är en av Sveriges största ligger i Värmlandskommunen Torsby nära den norska gränsen. Ägaren Fortum investerar närmare en halv miljard kronor på att förstärka dammen och bygga en nytt utskov där vattnet kan släppas igenom. När projektet är klart kommer dammen att klara det största vattenflödet som kan uppstå på tiotusen år.

Ångutsläpp på Värtaverket torsdag den 18 april

På morgonen idag skedde ett ångutsläpp i Värtaverket med en knall som följd. Det pågick drifttester i Värtaverket och i samband med det blev det ett övertryck som ledde till att en säkerhetsventil lättade och orsakade ångutsläpp. De som befann sig i området kan ha sett rök och hört en smäll. Ingen har skadats vid ångutsläppet och det blev heller inga skador på byggnader eller störningar i produktionen. Brandkåren var på plats enligt gängse rutiner. För mer information Anette Ullskog, kommunikationschef Fortum Värme, 08-671 83 75
Ny teknik ska rena el från vindkraftverk

Färre störningar med ny teknik

Vindkraft är en av framtidens stora energikällor - men det ställer också höga krav på de som äger elnäten. Nu testar Fortum, tillsammans med företaget Comsys AB, en ny teknik som bland annat ska ge färre störningar i överföringen till elnätet.

Negativt EU-beslut om sparade utsläppsrätter är ett nederlag för klimatet

Fortum ser EU-parlamentets beslut om att förkasta möjligheten att spara utsläppsrätter som ett nederlag för en gemensam europeisk klimatpolitik. EU-kommissionen har dock beslutat att inte dra tillbaka förslaget utan skickar tillbaka det för en ny runda till parlamentets ENVI-kommitté som behandlar frågor som berör miljö, hälsovård och matsäkerhet.

Lugnet före Vårfloden

Vårfloden utgör många år en utmaning för såväl närboende till älvar och vattendrag som för räddningstjänst och vattenkraftsföretag. I år tyder de flesta tecken på en lugn vårflod.

Fortum, IVL, Skanska och Veidekke lanserar ett debatt- och kunskapsforum för energieffektivisering – Eneff-forum.se

Fortum Värme, IVL Svenska Miljöinstitutet, Skanska och Veidekke lanserar nu ett forum på webben för energieffektivisering, Eneff-forum. Syftet med Eneff-forum är att få till stånd en fördjupad och öppen debatt och ett omfattande kunskapsutbyte kring energieffektivisering och systemperspektiv vid byggnation och uppvärmning. Via forumet kan man följa och bidra till debatten i ämnet samt ta del av såväl lagar och regelverk som forskningsrapporter och analyser.
Anders Öberg Fortum

5 miljoner för säkrare elnät i Årjäng

Fortum investerar cirka 5 miljoner kronor i elnätet i Årjängs kommun. Satsningen ger 128 kunder en bättre leveranssäkerhet. - Det här är en stor satsning på elnätet i området, säger Anders Öberg som är ansvarig för Fortums lokalnät på landsbygden.
Mars

”Vi måste sätta ett pris på koldioxid”

Med ett överhängande klimathot och ett osäkert politiskt läge - hur ska framtidens energisystem se ut? Det var temat när energibranschen, politiker och industrin möttes i Karlstad den 12 mars.– Vi måst...
Gemensamt projekt på Hammarö

Elnät och fiber i gemensamt projekt på Hammarö

Nästan 500 kunder på Hammarö får ett mer tillförlitligt elnät när Fortum nu investerar 3 miljoner kronor. Samtidigt samarbetar Fortum med Hammarö kommun som förbereder för att lägga ner fiber. - Vi fortsätter att investera i vårt elnät för att få färre strömavbrott för våra kunder. Det är också jättekul när vi får till samarbeten av den här typen, säger Anders Öberg som är ansvarig för Fortums lokalnät på landsbygden.
givewatts-svenskenergi

Vi släcker i Sverige och tänder i Afrika

På lördag klockan halv nio på kvällen släcks miljontals lampor i Sverige. Ungefär varannan svensk och hundratals miljoner andra människor runtom i världen uppmärksammar Earth Hour.  Earth Hour, som start...
givewatts-svenskenergi

Fortum lyser upp under Earth Hour – 100 solcellsdrivna lampor delas ut till skolbarn i Kenya

I samband med Earth Hour har branschorganisationen Svensk Energi utmanat företagen i elbranschen att lysa upp tillvaron för skolbarn i Kenya. Detta för att synliggöra att det verkliga problemet i många delar av världen snarast är att de inte har några lampor att släcka. Att använda energi så effektivt som möjligt är centralt för en hållbar framtid i alla delar av världen – både i dag och för kommande generationer. Tillgången till el och energi är nödvändig för att skapa en bättre, hållbar framtid.
Räddningsaktion i Valvtjärnsbäcken

Räddningsaktion för musslor får klartecken

Jämtlands länsstyrelse ger klartecken till Fortums och Naturskyddsföreningens projekt för att rädda flodpärlmusslor i Härjedalen. Det är Valvtjärnsbäcken som ska rensas från fyratusen kubikmeter sprängsten. När öringen åter kan vandra fritt i bäcken kan flodpärlmusslan lifta med fiskarna och åter föröka sig.
Invigning snabbladdare Uppsala Mc Donalds

Fortum inviger snabbladdningsstation för elbilar i Uppsala

Fortum, Nissan och McDonald’s kraftsamlar med stöd av Energimyndigheten i Sverige och bygger ut snabbladdningsstationer för elbilar. Den nya snabbladdaren tankar en elbil på bara 25 minuter. På McDonald’s Årstagatan erbjuds gästerna därmed både snabb- och normalladdning. Det innebär att de flesta typerna av elbilar kan laddas på restaurangen i Uppsala.

Döm inte ut morgondagens teknik

Det har tagit oss femtio år att bygga upp det nuvarande energisystemet. Det kommer troligen att ta minst femtio år att bygga upp en energiförsörjning som huvudsakligen baserar sig på förnybar energi.  På väg...
Februari

Aktiva elkonsumenter vintersäkrar och mäter timmar

Sedan en tid tillbaka har man kunnat välja att ”vintersäkra” elavtal. Bakgrunden är att på vintern, när elkonsumtionen är som högst, går det rörliga priset ofta upp. Med ett vintersäkrat avtal slipper...

El, avlopp och internet i samma projekt

Fortum, Gullspångs kommun och Amnehärad fiberförening gör gemensam sak. Nu planeras för ett samarbetsprojekt som kommer att hjälpa de boende i kommunen på flera sätt. - Det är jättekul att vi kan gå samman och arbeta tillsammans med andra aktörer, säger Anders Öberg som är ansvarig för Fortums lokalnät på landsbygden.

Lanforslyftet

Lanforsens kraftverk genomgår en omfattande uppgradering för att trygga driften de kommande 15 åren. Framförallt byts elutrustning, kontrollutrustning och kylsystem ut. Andra åtgärder är att se över intagsgaller och utrustningen för att ta bort skräp vid intagen.

Fortum samarbetar med fiberförening

Fortum, Gullspångs kommun och Amnehärad fiberförening gör gemensam sak. Nu planeras för ett samarbetsprojekt som kommer att hjälpa de boende i kommunen på flera sätt.

Energi + It = sant

Man pratar om smaker som gifter sig och det uppstår ljuv musik för smaklökarna. Vi pratar om när IT och energi gifter sig och gör vardagen bekväm. Det finns en mängd lösningar på det. Här berättar vi om en, ...
Solcellspaket till Värmland

Fortum erbjuder nu solcellspaket till privatpersoner i Värmland

Nu lanserar Fortum sitt solcellspaket (http://www.fortum.se/sol) till privatpersoner i Värmland. Solcellspaketen, som började säljas i Stockholmsregionen våren 2012,  säljs som en färdig lösning vilket innebär att allt ingår som behövs för att producera solel. Solpaneler, hårdvara, mjukvara, leverans och installation . Fortum erbjuder även att köpa den el som eventuellt inte förbrukas och därmed kan skickas tillbaka på elnätet. Det överskottet säljs via tjänsten Fortum Egen El som lanserades i april 2012.
Januari
Byggarbetsplats biokraftvärmeverk Värtan

Första spadtaget för Sveriges största biobränslekraftvärmeverk

På torsdagen togs det första spadtaget för vad som ska bli Sveriges största energianläggning för biobränslen. Det bioeldade kraftvärmeverket i Värtan, Stockholm, ska stå klart i början av 2016. Restprodukter från skogsindustrin omvandlas då till 750 GWh el och 1700 GWh värme – vilket motsvarar halva uppvärmningen av en stad med samma storlek som Göteborg. Fortum investerar 4,4 miljarder kr i anläggningen vilket gör den till en av Sveriges i särklass största industriinvesteringar för närvarande.

Fortum överklagar Skatteverkets beslut om upptaxering för 2010

Fortum har mottagit beslut från Skatteverket om upptaxering på sammanlagt 444 miljoner kronor i inkomstskatt för 2010. Detta i tillägg till de 1,7 miljarder kronor som redan sedan tidigare betalats i inkomstskatt. Upptaxeringen grundas huvudsakligen i att Skatteverket gjort nya, egna bedömningar av den omstrukturering som gjordes 2004-2005. Fortum anser att Skatteverkets krav är grundlöst och kommer att överklaga beslutet.
Mockfjärd vann Sveriges roligaste julbelysning 2012

Mockfjärd lyste starkast i tävlingen om Sveriges roligaste julbelysning

Idag presenterades vinnaren av tävlingen ”Sveriges Roligaste julbelysning” (http://www.fortum.se/julljus) som får ett års elförbrukning (till ett värde av max 25 000 kronor). Tävlingen riktade sig till alla som gillar att lysa upp hus och omnejd under årets mörkaste tid. Kreativitet och smart användning av energieffektiva LED-lampor bidrar till både ökad trivsel och ljus samtidigt som det inte behöver belasta miljön eller plånboken nämnvärt.