December

Stockholmsborna har i jul gått samman för att hjälpa de som lever i hemlöshet

Fortum bjöd den 22 november in stockholmarna att tillsammans med oss bidra till Stockholm Stadsmissions arbete för dem som lever i hemlöshet. Vår uppmaning – tänd en digital lampa på ljusarejul.se och bidra till att göra julen lite ljusare och varmare för de 2866 stockholmarna som lever i hemlöshet. 2924 personer tände en lampa och gav genom det Stadsmissionen möjlighet att bjuda på till exempel 14 620 måltider.

Fortums julgåva till Stadsmissionens Unga Station

Fortums medarbetare har bestämt att årets julgåva på 15 000 euro ska gå till Stockholms Stadsmissions projekt Unga Station i Stockholm. Projektet riktar sig till barn, unga och familjer som på olika sätt lever i utsatthet och upplever svårigheter i livet.

Fortum sköter driften av Teslas laddningsstationer

Biltillverkaren Tesla satsar hårt på snabbladdningsstationer för sina elbilar. Nu har företaget tecknat ett avtal med Fortum Distribution kring service och driftövervakning av sina stationer i Sverige.- Vi är väldigt glada för att vi får den här möjligheten, säger Jimmy Mattsson, ansvarig på driftcentralen i Karlstad.

Över 2000 har tänt en lampa för stockholmare i hemlöshet

Fortum har genom initiativet Ljusare Jul bjudit in stockholmarna att tillsammans med oss, genom Stadsmissionen, skänka ljus och värme till Stockholms 2866 personer som lever i hemlöshet. Hittills har mer än 2000 stockholmare tänt en digital lampa. I topp av innerstadsdelarna ligger Östermalm, utanför tullarna är det Lidingö och Söderort sticker ut.

Stormen Alexander påverkade inte Fortums elnät

Stormen Alexander tog i natt en sydligare bana än befarat. På Fortum var vi väl förberedda för att våra kunder inte skulle drabbas mer än nödvändigt. Nu påverkades våra kunder inte alls, vilket vi är glada för.

Fortum ökar beredskapen inför stormen Alexander

Enligt SMHI:s prognoser kommer ett kraftigt oväder in över västkusten under fredag kväll och natt till lördag. Fortum har därför utökat beredskapen för strömavbrott i nätområdena i norra Halland, Bohuslän, Skaraborg och Ekerö.
birgerjarlsgatan cut

Hälften tända i halvtid

Den 22 november startade Fortum initiativet #ljusarejul. Vi bjöd in stockholmarna att tillsammans med oss bidra till Stockholm Stadsmissions arbete för de som lever i hemlöshet. Tillsammans gör vi julen lite ljusare och varmare för de 2866 av stadens invånare som idag saknar ett hem. Idag, när kampanjen pågått i 20 dagar har stockholmarna tillsammans tänt 1474 virtuella lampor.

Lägesrapport från Fortum efter en blåsig natt

Värmland/Skaraborg Just nu är cirka 1200 kunder i Värmland utan ström, de flesta i södra Värmland, runt Karlstad. Felavhjälpningen är påbörjad, och vi startar med att koppla om i elnätet från driftcentra...
Stockholms stadsmission

Tillsammans gör vi skillnad

Stockholms Stadsmission har i mer än 160 år klivit in där de offentliga resurserna och insatserna inte räcker till. Under dessa år har verksamheten anpassats efter de behov som funnits i Stockholm. Men ...
Energimarknad

Varmt och torrt väder och stigande CO2 pris

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempe...

Fortum kommenterar Byggnadsarbetarens utnämning

Idag den 1 december har tidningen Byggnadsarbetaren utsett arbetet med att bygga det nya biokraftvärmeverket vid Värtan till Årets sämsta bygge. Det är knappast något vi gläds över, men med den tragisk...
November

Fortums fortbildningsprojekt fortsätter växa

Fortums satsning på att fortbilda lärare inom natur, teknik och hållbar utveckling fortsätter. I slutet av november hölls en späckad heldag med föreläsningar och experiment. – En fantastisk dag! Det är ex...

Fortum utmanar studenter i en ny innovationstävling

Fortum har en vision för framtiden som innebär att vi går mot en solekonomi där all energi direkt eller indirekt kommer från solen. För att denna framtid skall bli verklighet krävs att vi forskar på och...

Vasakronan väljer Fortum Charge & Drive i sin satsning på laddparker

När Vasakronan igår den 25 november invigde den 22 platser stora laddparken vid Kista Entré så var det med laddare anslutna till Fortum Charge & Drives nätverk. I samband med invigningen så släpptes även en ny webbapp som gör det enkelt för elbilsförarna att hitta den typ av laddstandard de behöver.

Låt oss tillsammans bidra till en ljusare jul!

Den 22 november tändes julbelysningen över 35 gator och torg runt om i Stockholms innerstad. Det sker genom ett samarbete mellan oss på Fortum och bland annat Stockholms stad, City i samverkan ochradiokanalen Lu...

Fortum river Stackmoradammen

Utrivningen av Stackmoradammen i Oreälv genomförs nu. Enligt en dom från Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska dammen vara riven före utgången av 2014. Rivningen får konsekvenser för kulturlandskapet och naturen både uppströms och nedströms från dammen.

Fortums största vindkraftsanslutning någonsin

Fortum Distribution har byggt sin största anslutning av vindkraft någonsin. 20 vindkraftverk i Orsa och Mora kommuner ska leverera el som motsvarar vad 33 000 normala hushåll använder på ett år.

Svår arbetsplatsolycka vid Värtaverket

Den 4 november hände en svår arbetsplatsolycka som chockade oss alla på Fortum. På sin arbetsplats, hos oss, förlorade två människor livet och en skadades svårt. Detta är den svåraste av alla situation...

Fortum och Cleantech Invest i strategiskt forsknings- och utvecklingssamarbete

Fortum Corporation och Cleantech Invest Plc har ingått en överenskommelse om strategiskt samarbete inom affärsutveckling, framtida investeringar i miljöteknik och informationsdelning. Samarbetet är viktigt steg framåt för att snabbare kunna omsätta idéer och lösningar till kommersiella produkter.

Budgetförslag äventyrar svensk elproduktion

I budgetpropositionen för 2015 föreslår finansdepartementet höjd skatt på effekt i kärnkraftsreaktorer. Det är ett olyckligt förslag anser Fortum som istället föreslår en sänkning. Idag är det ekonomis...

Fakta om Fortum Värmes säkerhetsarbete

Med anledning av den tragiska olyckan vid kraftverksbygget i Värtan vill Fortum Värme förtydliga säkerhetsarbetet på och vid byggområdet. Byggnationen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan omfattas av ett antal lagkrav som reglerar säkerhetsarbetet. Säkerhet är en helt central fråga för Fortum Värme och därför har Fortum ställt en rad egna, utökade säkerhetskrav utöver rådande svensk lagstiftning.

Anhöriga till de förolyckade och skadade informerade

De anhöriga till de tre personer som så tragiskt förlyckades vid arbetsplatsolyckan igår vid byggnationen av biokraftvärmeverket i Värtan är nu identifierade. De två omkomna männen är födda 1977 resp 1980 och har ursprung i Polen. Den man som blev allvarligt skadad är född 1983 och befinner sig på sjukhus. Vi har inga nya uppgifter om den skadades tillstånd.

Idag påbörjar Fortum Värmes utredning av arbetsplatsolyckan vid Värtaverket

Den svåra olycka som hände igår chockade oss alla och under gårdagen prioriterade vi att ta hand om våra kollegor. Det är ett arbete som kommer att hålla på så länge det behövs. Det finns dock även andra insatser som måste göras, inte minst att utreda orsaker och händelseförlopp. För detta finns det etablerade rutiner och regelverk.

Presskonferens med anledning av arbetsplatsolyckan vid Värtaverket

Strax före klockan 9 idag inträffade en allvarlig olycka vid bygget av det nya kraftvärmeverket i Värtan. Två personer omkom och en är svårt skadad. Orsaken till olyckan utreds av polis. Med anledning av detta bjuder vi in till presskonferens för att informera om vilka insatser som pågår.    
Oktober
Birgitta Resvik Fortum

Fokus på förnybart vid World Energy Council i Colombia

Nyss hemkommen från Cartagena i Colombia och Word Energy Council’s (WEC) möte, där fler än 600 personer från 100 olika länder samlats för att prata energi i närmare en vecka, så är mitt bestående intryck hur ...

Fortum: Europeiska rådets beslut ett steg i rätt riktning

De beslut som fattades av EU:s stats- och regeringschefer vid Europarådets möte den 23-24 oktober rörande energi- och klimatmålen för 2030 är en kompromiss, men den innebär att viktiga steg framåt nu tas. Det finns en gemensam politisk vilja att minska medlemsländernas klimatpåverkan och det är bra att förutsättningarna för energisektorns framtida investeringar nu klargörs.

Ökande vattennivåer i Klarälven

På grund av förväntade stora nederbördsmängder ökar Fortum tappningen förbi Höljes kraftstation från och med onsdag. Ökningen sker stegvis till och med fredag.

Nu öppnas Sveriges första handelsplats för överskottsvärme

Idag inviger Fortum Värme Sveriges första återvinningsmarknad för överskottsvärme. Den återvunna energin används för att värma bostäder och producera varmvatten. Affärskonceptet kallas för Öppen Fjärrvärme. Potentialen är stor, bara överskottsvärmen från datahallar i Stockholm motsvarar årsuppvärmningen av cirka 60 000 normalstora lägenheter.

PC City och Fortum Värme bygger tillsammans ut fjärrvärmen i Täby

Panncentralen Citys samfällighetsförening (PC City) och Fortum Värme har ingått ett unikt samarbete kring värmeproduktion där de gemensamt rustar upp panncentralen i Grindtorp. Det ger de 2500 hushållen som finns hos PC Citys medlemmar en hållbar värmeleverans till låga kostnader. Det är även en viktig pusselbit i Fortum Värmes pågående plan att bidra till en miljömässigt- och ekonomiskt hållbar utbyggnad av fjärrvärmen i Täby kommun.

Fortum med på Nordiskt klimatindex för sjunde året i rad

CDP (Carbon Disclosure Project) har återigen utsett Fortum som ett av de bästa företagen i det nordiska klimatindexet. Det är det sjunde året i rad som Fortum är med på Nordic Climate Disclosure Leadership Index (CDLI). Indexet utvärderar företags relationer inom klimatområdet. I september uppmärksammades Fortum även som en av de 25 ledande globala så kallade Carbon Pricing Champions av United Nations Caring for Climate Initiative.

Den 21 oktober öppnar framtidens handelsplats för överskottsvärme

I Stockholm produceras mängder av överskottsvärme, från exempelvis datahallar och livsmedelsbutiker, som historiskt inte har kunnat tas tillvara. Sedan 2013 har Fortum Värme samarbetat med ett tiotal företag och organisationer för att testa och utveckla system där deras överskottsvärme kan förs ut i Stockholms fjärrvärmenät. Bland dessa piloter kan nämnas Stockholms stad, Bahnhof, Coop, ICA, Stiftelsen Stora Sköndal och Hemköp, företag som nu kan omvandla en kostnad till en intäkt. Den 21 oktober öppnar Fortum Värme världens första handelsplats för överskottsvärme. Den återvunna energin används för att värma bostäder och producera varmvatten. Detta kallas för Öppen Fjärrvärme, en ny marknad för återvunnen energi.  Potentialen är stor, bara överskottsvärmen från datahallar i Stockholm motsvarar årsuppvärmningen av ca 60 000 normalstora lägenheter. Lanseringen av Öppen Fjärrvärme kommer att förändra utvecklingen av  fjärrvärmemarknaden i Stockholm . På sikt tros modellen kunna spridas till andra länder och förändra branschen i sin helhet. Välkommen till Fortum Värmes lansering av Öppen Fjärrvärme där du får höra mer om framtidens handelsplats för överskottsvärme.
Snabbladdningsstation Preem

Renault väljer Fortum Charge & Drive för snabbladdningslösning i Norge

Fortum och Renault har ingått ett samarbetsavtal angående 100 stycken laddstationer, i huvudsak 22 kW-snabbladdare, i Norge. Genom att välja Charge & Drive kan Renault erbjuda sina kunden en enkel och bekväm laddningslösning. Varje Renault ZOE som säljs kommer även med 12 månaders laddning inkluderad.

Kommentar till medieuppgifter om Fortums elnät

Med anledning av medieuppgifter hänvisar vi till det börsmeddelande som skickades tidigare idag. Det återges här i sin helhet: Fortum continues the evaluation of the opportunities to divest its Swedish ele...

Torr väderlek gav stigande elpris i september

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempe...
Edeforsen

Avslag för Edeforsen

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt säger nej till Fortums planer att ersätta Edeforsens kraftverk med ett nytt. Nu tar det längre tid att nå god ekologisk status vid Edeforsen. Fortum övervä...
September

Nu gäller 100% vatten för Fortums kunder

Fortum vill att det ska vara lätt att göra ett klimatsmart val som elkund. Därför lanserar vi nu 100 % vatten från våra egna vattenkraftverk i Sverige - med ursprungsgarantier - till dig som kund. Naturligtvis utan extra kostnad. Vattenkraftens roll blir ännu viktigare i takt med att allt större delar av elproduktionen är förnybara. Med 100 % el från vattenkraft hoppas Fortum att deras kunder får upp ögonen för vattenkraftens roll.
Birgitta Resvik Fortum

Energikommission – ja tack

Resultatet i valet den 14 september innebär att vi nu kan förvänta oss en period av intensivt förhandlande i regeringsfrågan. En fråga som många med all säkerhet också ställer sig är om vi kommer att få ett...
Nordvärmlands FF

Älvdalen hockey tog hem segern i Älvstädar-SM

Vinnarna i årets Älvstädar-SM är Älvdalen hockey som samlade flest älvsupportrar genom likes på tävlingssajten. Vinsten är en prischeck på 25 000 kr till föreningen. Dessutom ges 100 000 kr av Fortum Nordiska miljöfond till ett lokalt miljöprojekt som gynnar den biologiska mångfalden i klubbens närområde vid Dalälven.
wavepower_012-150x150

Nu är de första våggeneratorerna i sjön

I början av juli i år sjösatte vi de första generatorerna till det som kan komma att bli en av världens största demonstrationsanläggningar för vågkraft. Havens energi är en källa med väldigt stor potent...
Råda

Varning för provtappning vid Råda kraftstation

Fortum utfärdar en varning för att vistast på eller i vattnet i samband med att en provtappning genomförs vid Råda kraftstation i Årosälven måndagen den 8 september. Ägare till båtar uppmanas att uppmanas att flytta dessa och förankring av flytbryggor bör kontrolleras.
Våtmark

Nyanlagd våtmark gör nytta

I samband med att det avfallseldade kraftvärmeverket i Brista 2 i Sigtuna byggdes stod det också klart att det behövdes en annan lösning för att ta hand om kondensvattnet. Istället för att transportera vattne...

Ingen olja i vattnet vid Edeforsen enligt vattenproverna

Fortum har nu fått svar på de vattenprover som togs efter upptäckten av oljeläckage vid Edeforsens ställverk, söder om Ljusdal. Proverna visar att det inte kommit ut någon olja i vattnet. En saneringsplan finns hos Länsstyrelsen för godkännande och reparation av transformator och oljegrop startar den här veckan.
Augusti

Information om strömavbrott i Forsa/Näsviken onsdag 27 augusti

Igår förmiddag, 27 augusti, inträffade ett strömavbrott som berörde ca 200 av Fortums kunder i Forsa/Näsviken, strax utanför Hudiksvall. Orsaken till strömavbrottet var ett elektriskt fel i en anslutning (en fas hade släppt). I samband med strömavbrottet gick det tyvärr under en kort stund ut för hög spänning som kan ha förstört elektriska apparater hos de berörda kunderna.

Befarat oljeläckage från Fortums transformator vid Edeforsen ställverk

Ett oljeläckage från en transformator i elnätet befaras ha inträffat vid ställverket utanför Edeforsens kraftstation söder om Ljusdal. Det finns ett uppsamlingskärl (oljegrop) under transformatorn som normalt sett ska fånga upp eventuella läckage, men i det här fallet tyder det på att även detta har läckt. Nya uppsamlingskärl har ställts ut för att säkerställa att det inte kommer ut mer olja i naturen och reparation kommer att ske närmaste dagarna. En miljöexpert kommer nu att involveras för att bedöma hur sanering av eventuellt förorenad mark ska ske. Ljusdals kommun har informerats om det inträffade.
Fortums kraftvärmeverk Brista 2

Energiministerbesök vid Fortums kraftvärmeverk i Brista

Energiminister Anna-Karin Hatt besökte idag Fortums kraftvärmeverk i Brista. Det är inte bara Europas modernaste, bredvid har det anlagts en våtmark där kondensvattnet bidrar till att utveckla växt- och djurliv i Steningedalens naturreserverat. Det är ett exempel på hur modern el- och värmeproduktion aktivt kan bidra till minskad miljöpåverkan. Från Fortums sida innebar besöket även ett tillfälle att lyfta hur den potential som finns i värmeåtervinning kan tas tillvara genom att ett utökat samarbete med kunderna inom ramen för Öppen fjärrvärme och Prisdialogen.

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Under dagen har antalet strömlösa kunder minskat från 800 ner till 400. Vår förhoppning är att den siffran ska sjunka till cirka 200 innan arbetet avslutas sent i kväll.

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Arbetet fortsätter i spåren av de senaste dagarnas kraftiga oväder. Under morgonen och förmiddagen har ett 80-tal personer arbetat ute i skogen och antalet strömlösa kunder sjunker stadigt.

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Efter en kväll och natt med fortsatt stora insatser är nu antalet strömlösa kunder nere under 800. Med ytterligare förstärkt bemanning tror vi att en stor del av de återstående kunderna får tillbaka strömmen under dagen.

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Fortums kunder drabbades hårt när kraftiga åskoväder drog över landet. Klockan 19 på tisdagskvällen är siffran för strömlösa kunder nere på cirka 1 500 och ambitionen är att det ska sjunka till omkring 1 000 kunder innan arbetet slutar för kvällen vid 23-tiden.

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Fortums kunder drabbades hårt när ett kraftigt åskoväder drog över landet under måndagen. Vid 15-tiden på tisdagen är siffran nere på 2 300 kunder, varav 2 050 finns i Värmland.

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Fortums kunder drabbades hårt när ett kraftigt åskoväder drog över landet under måndagen. Som mest var ca 26 000 av våra kunder utan ström. Vid 9.30 på tisdagen var siffran nere på 5 000.
Juli

Årets Älvstädar-SM lockar 1532 ungdomar

Den 30-31 augusti städar 82 ungdomsföreningar längs med Ljusnan, Dalälven och Klarälven.  Älvstädar-SM är ett samarbetsprojekt mellan Fortum och Städa Sverige. Tävlingen, som genomförs för andra året i rad, riktar sig till ungdomar som är aktiva i lokala idrottsföreningar. Vinner gör den föreningsom lyckats få flest älvsupporters. 
Özz frågestund 2 juli

Fortum i Almedalen – onsdag den 2 juli

På onsdagen hade Fortum sina sista aktiviteter på årets Almedalen och det var fortsatt högt tempo med möten mellan Fortummedarbetare och opinionsbildare, både inofficiella och officiella. Vi inledde dagen ...
Seminarium: PWC

Ägare och investerare i framtidens energi

I den medeltida källaren på PWCs seminarium på onsdagen diskuterades vem som skall investera och äga framtidens energisystem. I panelen fanns Fortums Sverige VD Per Langer med för att ge vår syn på nä...

Fortums vd Tapio Kuula i Almedalen: EU:s konkurrenskraft kräver snabba klimat- och energipolitiska beslut

Klimatförändringarna är ett faktum som vi måste reagera på. Klimatet kan inte vänta på ekonomisk tillväxt i Europa. Det är dock upp till beslutsfattarna att bestämma om utsläppen ska minskas på ett smart och kostnadseffektivt eller på ett dyrt och komplicerat sätt. På Fortums energiseminarium i Almedalen uppmanade Fortums vd Tapio Kuula  EU:s nyvalda beslutsfattare söka samförstånd om framtiden för klimat- och energipolitiken i höst.

Fortum och Seabased: Installationen av världens största vågkraftspark påbörjades idag utanför Sotenäs

I den första fasen av vågkraftsparken kommer aggregat motsvarande 1 MW att installeras, som ska utvärderas efter testperiod. Redan den första fasen kommer att på årlig basis leverera el motsvarande drygt 800 bostäders behov av hushållsel. Fullt utbyggd blir den installerade effekten totalt 10 MW vilket innebär en årlig produktion av 25 GWh (25 miljoner kWh). I dagsläget planeras totalt 340 aggregat, men den tekniska utvecklingen, och därmed även effekten på de enskilda aggregaten förbättras hela tiden. Vågkraftsparken, som ska vara helt utbyggd år 2016, är ett samarbete mellan Fortum och teknikföretaget Seabased AB. Forskningsprojektet har bedrivits sedan 2008 och parken ligger i Sotenäs kommun på Västkusten.
Almedalen 1 juli

Fortum i Almedalen – tisdag den 1 juli

Fortum gjorde sin röst hörd på många platser under tisdagens Almedalen. Vi debatterade, uttalade oss som experter, ifrågasatte, tyckte till och drev på. IVA: IT skapar framtidens smarta energisystem – när...
Juni
Seminarium: Solenergi

Klarar vårt elnät av när hustaken fylls med sol?

Hustak runt om i landet fylls med solpaneler och vindkraften byggs ut. Men kan vårt elnät hantera utvecklingen av all förnyelsebar energi – och vad krävs i så fall? Det var fokus när Fortum bjöd in till ...

Elnät i marken bättre för utsatta fåglar

Antalet häckande vadarfåglar har minskat drastiskt i södra Sverige under senare år. Nu bygger Fortum Distribution om elnätet i Båtafjorden utanför Varberg för att förbättra miljön för fåglarna.

Så blir ditt nätsurfande fjärrvärme

År 2007 fanns det lika många datahallar som oljefält – 70 000 stycken i världen. år 2013 fanns det lika många datahallar som bensinstationer i G7-länderna – 200 000 stycken. Vad har det med fjärrvärme...

Årets längsta dag ger mycket energi

I helgen firar vi årets längsta dag. Det betyder att landets solpaneler går på högvarv. Blir det soligt kan den med solpaneler på villataket producera el så det räcker till tre villor. I till exempel Kiruna går solen inte alls ner just nu och i Stockholm är solen uppe ungefär 18 timmar och fyrtio minuter, och Malmö 17 timmar och 30 minuter. Soliga dagar innebär energirika dagar.

Solpaneler på högvarv under årets längsta dag

I helgen firar vi årets längsta dag. Det betyder att landets solpaneler går på högvarv. Blir det soligt kan den med solpaneler på villataket producera el så det räcker till tre villor. I till exempel...

Fortum kommenterar Nils Holgersson-rapporten 2014

Årets Nils Holgersson-rapport, där elnätspriset i landets kommuner jämförs, visar precis som tidigare på fortsatta skillnader mellan olika delar av landet. Skillnaderna beror framför allt på om man bor...
Krangede

Kan vattenkraften vara grunden i ett hållbart energisystem?

Ja, som vi ser är det faktiskt en förutsättning. Fortum vill utveckla vattenkraften så att den även i framtiden kan fortsätta vara en bärande del av ett energisystem i förändring med ökande andelar väderberoende förnybar produktion som vind, sol och vågkraft.

Fler aktiva elkunder – en välkommen utveckling

Den långsiktiga trenden att kunderna blir mer aktiva fortsätter även i år, det visar vår uppföljning. Den kanske största skillnaden vi ser idag jämfört med några år bakåt är att allt fler aktivt välje...

Fortum Värme – ny medlem i Prisdialogen 2015

Idag blev det klart att Fortum Värme går in i Prisdialogen – ett branschsamarbete mellan Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Prisdialogen ska utvärderas av Energimarknadsinspektionen i januari 2015 och januari 2016, enligt uppdrag från regeringen.

15 000 stockholmare får tryggare el när Fortum bygger nytt

Med start i sommar bygger Fortum Distribution om en fördelningsstation i Älvsjö, Stockholm. Satsningen på cirka 30 miljoner kronor ger drygt 15 000 kunder en tryggare elförsörjning.- Stockholm växer och vi gör det möjligt, säger Steffan Gill som är projektledare på Fortum.

Sluttänkt om vattenkraften?

Regeringens vattenverksamhetsutredning har nu presenterat sitt slutbetänkande ”I vått och tort - förslag till ändrade vattenrättsliga regler”. Att en modernare reglering skulle kunna göra stor nytta är ...

Stigande pris på el på grund av torr väderlek

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempe...

Fortum styr skeppet mot Visby

Nu börjar vi förbereda oss för att återigen styra båten Blue Charm mot Visby och Almedalsveckan. Året går fort och snart är vi på plats för att lyfta frågor kring energipolitiken, våga ta debatt, och driva diskussioner om hur vi i Sverige och Europa gemensamt skall förverkliga vår vision om en framtida Solekonomi. Det har blivit dags för Almedalen 2014.
Maj

Lägesrapport Klarälven

Tappningen förbi Höljesdammen minskas nu ytterligare och läget kommer till helgen mer att likna en normal vårflod. Högre upp i Klarälven har kulmen passerats men i Karlstad kommer vattennivån att kuliminera under helgen.

Lägesrapport Klarälven

Efter de senaste dagarnas mycket höga vattennivåer i Klarälven avtar nu tillrinningen uppströms Höljesdammen. Tappningen har minskats från 625 kubikmeter per sekund till 600.

Kritiskt höga flöden i Klarälven

Tappningen förbi Höljesdammen i nordvästra Värmland ökas nu under eftermiddagen från 565 till 625 kubikmeter per sekund. Det görs för att möte kulmen på årets vårflod som förväntas inom det kommande dygnet. Detta kommer att få märkbara konsekvenser utmed delar av Klarälven. I Trysil på den norska sidan gränsen upplever man just nu ett hundraårsflöde.

Fortum har anmälts för miljöbrott i Ockelbo

Fortum har blivit polisanmälda för att en av våra entreprenörer inte har tagit bort överblivna stolpar efter ett avslutat förbättringsarbete på elnätet i Ockelbo. Stolparna kan innehålla kreosot, vilket är ett godkänt impregneringsmedel i trästolpar men som självklart inte ska ligga kvar efter att ett projekt är klart.

Fortsatt höga flöden Klarälven

Fortum ökar nu i samråd med räddningstjänsten tappningen förbi Höljesdammen i nordvästra Värmland i förebyggande syfte. Efter höjningen kommer tappningen att ligga på 475 kubikmeter per sekund.

Nytt vindkraftsavtal för Fortum

Fortum Distribution har skrivit ett driftavtal med vindkraftsparken i Sidensjö utanför Örnsköldsvik. Det innebär att sju stora parker nu sköts från Fortums driftcentral i Karlstad. – Det är en jättebra affärsmöjlighet för oss och vi vill gärna fortsätta utveckla det här konceptet, säger Jimmy Mattsson, chef för regionätsdelen på driftcentralen.

Experiment i fokus för Karlstadslärare

[factbox]Fortums satsning på att fortbilda lärare fortsätter. Nyligen hölls den tredje delen - med fokus på experiment. – Vi vill väcka lust och glädje hos eleverna och ge lärarna bra verktyg, säger Jan...

Dags för laxsläpp i Strömmen – och laxtaxi i Kungsan

26-27 maj släpper Fortum och Stockholms Stad ut 30 000 lax och havsöringar i Strömmen. Det är något som gjorts i staden sedan 1970-talet. Dagen före, på mors dag den 25 maj, arrangeras även ett evenemang i Kungsträdgården där barn – och deras föräldrar – får lära sig om laxar och andra mer okända djur som lever vid våra vattenkraftverk där de har stor betydelse för den biologiska mångfalden.
Birgitta Resvik Fortum

Din röst spelar roll

På söndag den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Vi och våra kollegor i branschen deltar, i varierande utsträckning, i det offentliga samtalet om klimatutmaningen, omställningen av energisystemet och v...

Du kan lita på oss och din elmätare

Vi ska leverera el i alla väder och se till att mätningen och därmed faktureringen blir helt rätt. Det är vårt huvuduppdrag på Fortum Distribution. Men med ungefär 900 000 elmätare monterade hos privatpe...

Höga flöden i Klarälven

Mycket höga flöden väntas i Klarälven. Inom de närmaste dygnen ökar Tappningen från Höljesdammen från 350 till cirka 500 kubikmeter per sekund.
Bengt Johansson Fortum

Förväntningarna på elnäten utvecklas ständigt

När Gudrun 2005 drog in över Götaland resulterade det inte bara i att motsvarande en hel årsavverkning skog stormfälldes, mer än 340 000 svenska kunder blev även strömlösa. Två veckor senare var 25 000...

Olyckan vid Höljes – Polisen avslutar sökandet

  För en vecka sedan, fredagen den 9 maj inträffade en allvarlig olycka vid Höljes kraftstation i norra Värmland då en kranbil välte och hamnade i Höljessjön. En person befann sig i kranbilen och pol...
Birgitta Resvik Fortum

"Det är för mycket politik i EU"

"Det är för mycket politik i EU", så låter det när den amerikanska finanssektorn diskuterar investeringar i Europa, enligt Joan MacNaughton, World  Energy Council, WEC. Joan ansvarar för den globala Trilem...
April
Marie Fossum, Vice President Solar, soldirektör, Fortum

Egen solel på taket lockar var femte villaägare

För någon vecka sedan presenterade Svensk Energi resultatet från den senaste Elmätaren, elbranschens konsumentbarometer. Det visar sig att framförallt boende på gårdar och i glesbygd är intresserade, drygt e...

Vintern rasar och våren gör sin entré!

Valborgsmässoafton är något av eldens högtid i Sverige. Så också på Fortum. Vi välkomnar våren genom att bränna julens granar i våra kraftvärmeverk. I juletid sprider granen en varm och behaglig stämning i ...

Fortum tjuvstartar i Dönje

I stället för att invänta nya villkor från Mark- och miljödomstolen väljer Fortum nu att öka tappningen vid Dönje kraftverk i Ljusnan. Det ger stora miljövinster i Bollnäs strömmarna.

Vill du bli en av oss?

Vi behöver rekrytera 30-40 duktiga medarbetare bara i år, dels för att vi höjer investeringstakten, men också för att i samma takt som erfarenheten växer hos mina kollegor så ökar även deras medelålde...
Edeforsen

Så får Edeforsen god ekologisk status

Edeforsens kraftverk vid Ljusnan ligger i ett område med stora naturvärden. Fortum vill nu genomföra ett projekt som kommer att förbättra statusen på vattenmiljön vid verket från dålig till god ekologisk status. På så sätt uppfylls kraven enligt EU:s ramvattendirektiv. I dag inleds förhandlingarna i Mark och miljödomstolen.

Fortum säljer sin norska elnäts- och värmeverksamhet

Fortum har träffat en överenskommelse om att sälja sin norska elnätsverksamhet till Hafslund Group, börsnoterade i Oslo, och värmeverksamheten i Norge till iCON Infrastructure Partners II, L.P. fund. Beslu...

Fortum inleder samarbete med Hubject: Charge & Drives kunder får nu tillgång till europeiskt nätverk av laddstationer för elbilar

Utvecklingen av laddinfrastruktur går framåt med nya tjänster och växande nätverk av laddstationer. Genom samarbetet med Hubject tar Fortum nästa steg som innebär att alla Charge & Drive kunder kan använda nätverket Intercharge, vilket omfattar mer än 2000 laddstationer i Europa. På samma sätt blir laddstationer från Charge & Drive tillgängliga för  övriga elbilister inom Intercharge.

Fortum vinnare av COGEN Europes årliga pris för marknadsutveckling

Fortum har uppmärksammats av organisationen COGEN Europe för företagets effektiva genomförande av sin strategi för resurseffektiv fjärrvärme. Trots utmanande marknadsförutsättningar och stora skillnader i lokala regelverk invigde Fortum under ett och samma år fyra nya kraftvärmeverk i fyra olika länder. Dessa verk ökar andelen el och värme från förnybara bränslen i Östersjöområdet med 86 MW el och 243 MW värme, vilket motsvarar elanvändningen i 80 000 och värmebehovet för 50 000 hushåll.
vårflod

Sjunkande priser på CO2 och el i mars

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempe...
Mars
Bengt Johansson Fortum

Vägval om hur elnäten ska finansieras

Den 31/3 presenterar Energimarknadsinspektionen (Ei) förslaget till regelverk för nästa regleringsperiod. Frågan om hur regelverket ska vara utformat för att de svenska hushållen och företagen ska ha en ...
Skevdi

Oljeläckage vid Skedvi kraftverk

Under förmiddagen fredagen den 28 mars upptäcktes ett oljeläckage från den hydralik som styr en av kraftverkets intagsluckor. En mindre mängd hydraulolja har läckt ut i Dalälven. Ansvariga myndigheter räddni...

Stöld i nätstation orsakar strömavbrott för kunder i Tensta

Strax efter kl 6 idag på morgonen fick vi indikation på att ett fel hade uppstått i Tensta. När våra montörer kom på plats upptäckte de att någon tagit sig in i en nätstation och stulit en så kallad nollskena. Avsaknad av en nollskena innebär att det kan gå ut för hög eller för låg spänning till kunderna, vilket kan innebära att apparater såsom kylskåp, TV-apparater och datorer går sönder.

Ökad kapacitet för biobränslen och ny toppnotering för kundnöjdheten

Hållbarhetsrapporten ger en heltäckande beskrivning av målen, hur väl vi lyckats med måluppfyllnaden och vad som konkret har gjorts. Hållbar utveckling omfattar såväl ekonomiskt som miljömässigt och  socialt ansvarstagande och i år har Fortum särskilt utvecklat redovisningen av ekonomisk hållbarhet.

Fortum erbjuder information om strömavbrott via e-post och sms

Den här veckan får ytterligare ca 100 000 av Fortums kunder direkterbjudande om att ansluta sig till tjänsten för information om planerade och oplanerade strömavbrott som sms eller e-postmeddelande. Tjänsten är självklart öppen för alla våra kunder och vi erbjuder den direkt till alla dem vi har telefonnummer eller e-postadress till.

Kommentar till medieuppgifter om Fortums elnät

Den senaste tiden har rykten spridits som är nödvändiga att korrigera. Fakta är följande: Fortum meddelade i början av 2013 att företaget skulle genomföra en utvärdering av elnätsverksamhetens strategis...

Vårflodsprognos Dalälven

Det för årstiden varma vädret göra att vårfloden redan börjar komma igång i stora delar av landet. Detta gäller inte minst för Dalälven. En märkbar konsekvens av den tidiga vårfloden är att nivån i flera sjöar börjat stiga tidigare än vanligt.

Kommentar till SVT GävleDalas inslag den 3 mars

SVT:s Gävle Dala uppmärksammade den 3 mars en polisanmälan från Länsstyrelsen i Gävleborg mot Fortum. För att undvika missförstånd vill vi kommentera ärendet. Bakgrunden är följande: Vattendomar reglerar bl...
Höljebro vattenkraftverk

Stigande CO2-pris och sjunkande elpriser i februari

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempe...
Februari

Vårfloden 2014

Just nu är flödena i många av landets vattendrag betydligt högre än normalt och exempelvis Arvika har redan fått en försmak av vårflod. SMHI har utfärdat en klass 1 varning för området. Fortum förser löpande SMHI med underlag till prognoser för Värmland, och håller länsstyrelser och räddningstjänst underrättadet.

Klart alla kunder ska ha ett vädersäkrat elnät

Energimarknadsinspektionen presenterade den 24 februari  rapporten Leveranssäkerheten i elnäten 2012, Ei R2014:04.  Det är en årlig uppföljning som görs och över tid visar den att de investeringar som sker...

Unik satsning på fortbildning för lärare

- Intresset för energi och hållbar utveckling föds i skolbänken. För att få inspirerade elever behövs kunniga och motiverade lärare, säger Johan Lindehag, VP på Fortum Distribution, om Fortums samarbete...

Ny kraft i Väsa vattenkraftverk

Väsa vattenkraftverk är åter i drift efter ett nio månaders stopp med omfattande renoveringsarbeten. Produktionen är nu säkrad för många år framöver. Den nya turbinen som installerats är miljövänligare, samtidigt som den ger ökad produktion av förnybar vattenkraft.

Fortums årsredovisning för 2013 är nu tillgänglig

  Hur ser Fortums koncernchef Tapio Kuula på året som gått? Hur utvecklades el- och värmemarknaderna och vad är på gång? Hur väl levererade Fortum utifrån strategi och mål? Svaren på dessa frågor, oc...

Bra med tydligare regelverk – men varför hota med böter när det räckt med ett telefonsamtal?

Håller Energimarknadsinspektionen på att lämna en väletablerad myndighetstradition till förmån för mediala utspel och hot om viten? Det frågar sig Fortum efter att Ei skramlat med hot om böter i en administrativ fråga där ett enkelt telefonsamtal hade räckt: Tidigare har informationsbrev till Fortums kunder kunnat ta 7-9 dagar, branschrekommendationen har varit inom femton dagar. Enligt Ei ska nu tolkningen vara inom sju dagar. 
Snabbladdningsstolpe Roslagstull

Fortum och Stockholms stad öppnar snabbladdningsstation vid Roslagstull

I takt med att antalet elbilar ökar i länet ökar också behovet av snabbladdning. Den nya snabbladdningsstationen vid Roslagstull är den första av tio planerade av Stockholms Stad i år. Vi är stolta och glada över att samarbetet kommit igång så fort och att den första laddaren nu är på plats. Det gör det möjligt att ladda 80 procent av batteriet på bara 25 minuter.
Anders Öberg Fortum

Fortum fixar ström till nytt köpcentrum

Vitlycke handelsplats utanför Tanumshede blir ett av Västsveriges största köpcentrum när det står klart i höst. En viktig del i jätteprojektet är anslutningen till Fortums elnät.

Solkraft till skolbarn i Indien

När den före detta presidenten i Finland, Tarja Halonen, i förra veckan besökte Indien, besökte hon även Fortums nya solkraftsanläggning i Rajasthan.  I samband med detta besök passade vi på att offen...

Fortum kartlägger asbest

Under hösten 2013 upptäcktes asbest i delar till en ny generator som skulle installeras. Sedan dess har Fortum tagit prover på ett antal kraftstationer för att upptäcka eventuell asbest och undvika arbetsmiljörisker.

Arbeten i Gammelänge stoppade på grund av asbest

Den 29 januari stoppade Fortum allt pågående arbete vid Gammelänge kraftstation på grund av misstanke om asbest i en generator. Provtagning och sannering inleddes omgående. Senare har även skyddsombudet utfärdat arbetsstopp.  

Fallolycka på Fortums anläggning i Strömstad

  En fallolycka där en person dessvärre har avlidit, har idag på förmiddagen inträffat i samband med arbete på en av våra anläggningar i Strömstad. Personen arbetade hos en underleverantör till vår ...

Fortum om anvisningsavtal

Anvisningsavtalet diskuteras med jämna mellanrum i både media och i politiken. Energiminister Anna-Karin Hatt har tidigare bjudit in företrädare för energibranschen till ett möte, med syfte att diskutera vad b...
Januari

Ytterligare ett steg mot en reglerad gasmarknad

Regeringen har beslutat att överlämna en proposition till riksdagen med förslag om förtydliganden i naturgaslagen där det  tydligt ska framgå att lagen ska tillämpas på alla naturgasledningar i Sverige. 

Fortum avvecklar sitt ägande i Karlshamns Kraft AB

Fortum har träffat en överenskommelse om att sälja sin 30-procentiga andel i Karlshamns Kraft AB till majoritetsägaren E.ON. Försäljningen är en del av Fortums effektiviseringsprogram som lanserades i okto...

Årskrönika 2013

Det händer mycket på Fortum under ett år. I denna interaktiva årskrönika har vi samlat några aktiviteter som visar på bredden av vår verksamhet och vårt engagemang i samhället.
Interxions datacenter

Stora miljövinster när kyla blir värme hos Interxion

Fortum har installerat en av Sveriges största värmeväxlare för fjärrkyla hos Interxions datacenter i Akalla utanför Stockholm. Anläggningen har tagits i drift i etapper och förser från och med idag hela den senaste expansionen på 1000 kvadratmeter med fjärrkyla.

Ljusmys med el när mörkret kommer

Under årets mörkaste och kallaste period skruvar vi upp värmen och använder belysningen mer för att få det varmt och mysigt omkring oss. Det går åt mer el, men trots det upplever faktiskt var fjärde stockholmare att elen är värd sitt pris, enligt en undersökning Fortum genomfört i samarbete med Novus. 

Nytt liv för Bollnäs strömmar

Nu tas ett stort steg framåt för miljön vid Bollnäs strömmar. Kammarkollegiet har startat den process som gör det möjligt att ändra villkoren för Fortums verksamhet vid Dönje kraftstation i Ljusnan. Fortum räknar med att kunna ställa sig bakom Kammarkollegiets önskemål vid en omprövning hos Mark- och miljödomstolen.

Företagsbot för Ljunga kraftverk

  Vid sex tillfällen under perioden juni till och med juli 2011tappades mindre vatten vid Ljunga kraftstation i Ljungan än de 8 kubikmeter per sekund, som enligt anläggningens tillstånd ska tappas und...

Vattenkraften delar Sverige

I början av oktober förra året släpptes vattenverksamhetsutredningens delbetänkande  Ny tid ny prövning SOU 2013:69. I praktiken innebär förslaget att större delen av den svenska vattenkraftens tillstånd...
Ljusne strömmar

Varmt och blött väder gav sjunkande elpriser

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempe...